Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YKSILÖ – JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YKSILÖ – JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU"— Esityksen transkriptio:

1 YKSILÖ – JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU
Elma Tainio

2 LASTENSUOJELU T K TOIMIJATASO / TEKIJÄ TARKOITUS KOHDE
Yhteiskunnallinen taso: EU, YK, Suomen hallitus, Eduskunta, STM, Stakes, Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen Kaikki suomalaiset lapset ja lapsiperheet Lapsen kasvatuksen tukeminen Pihtiputaalaiset, Viitasaarelaiset ja Kinnulalaiset lapset ja lapsiperheet Yhteisöllinen taso Kunnanvaltuusto ,- hallitus, lautakunnat, toimialat, kolmas sektori Yksilötaso Lapsi, perhe, sosiaalityöntekijä, muut toimijat Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttaminen Lastensuojelun tarpeessa olevat lapset ja lapsiperheet

3 Myönteiset ja läheiset ihmissuhteet
LAPSELLE ON TURVATTAVA Tuki itsenäistymiseen Hyvä hoito ja kasvatus Ymmärrys, turva ja hellyys Tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi Koulutus Tarpeellinen valvonta ja huolenpito LAPSELLE ON TURVATTAVA . . . Koskemattomuus Myönteiset ja läheiset ihmissuhteet Turvallinen ja virikkeitä antava kasvu ympäristö

4 LASTENSUOJELUN ASIAKKUUS VAIHEITTAIN
VIREILLE TULO HUOLI HERÄÄ: Asiakkaalla Sosiaalityöntekijällä Yhteistyökumppaneilla Jollakin muulla SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ARVIO LAPSEN / PERHEEN TILANTEESTA ASIAKKAAKSI TULO ASIAKKAAN TILANTEEN KARTOITUS YHTEISTYÖSTÄ SOPIMINEN ASIAKKAAN KANSSA TOTEUTUS PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS , SEURANTA JA ARVIOINTI Avohuollon tukitoimet Huostaanotto Sijaishuolto Jälkihuolto ASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN EI HUOLTA LAPSEN / PERHEEN TILANTEESTA YHTEISTYÖN PÄÄTTÄMISESTÄ SOVITAAN Past Present Future Future Present Past

5 LAPSI - JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU
LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS LsL 27 § HUOSTAANOTTO JA JÄLKIHUOLTO AVOHUOLLON TUKITOIMET LsL 36 § KIIREELLINEN SIJOITUS LsL 38§ HUOSTAANOTTO LsL 40§ Suostumukseen perustuva Vastentahtoinen SIJAISHUOLTO LsL 41§ Perhehoito ( sijaisperhe ja ammatillinen perhekoti) Lastensuojelun laitoshoito JÄLKIHUOLTO LsL 75§ OHJAUS JA NEUVONTA VERTAISRYHMÄTOIMINTA TALOUDELLINEN TUKEMINEN TUKIPERHE TUKIHENKILÖ KOULUNKÄYNNIN PÄIVÄHOITO TUKEMINEN LOMA- JA VIRKISTYS HARRASTUKSEN TOIMINNAN TUKEMINEN TUKEMINEN KASVATUS-JA PERHE NEUVONTA TERAPIAPALVELUT PÄIHDETYÖ PÄIVYSTYS- JA KRIISITYÖ PERHETYÖ PERHEKUNTOUTUS SIJOITUS LsL 37§

6 LASTENSUOJELUILMOITUS
LsL 25 § Terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.” Ilmoittajan ei tarvitse tietää, vaatiiko lapsen tilanne lastensuojelutarpeen selvitystä – huolen syntyminen, sen ilmoittaminen ja tarpeen mukainen yhteistyö riittävät. Terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.” Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Ilmoittajan ei tarvitse tietää, vaatiiko lapsen tilanne lastensuojelutarpeen selvitystä – huolen syntyminen, sen ilmoittaminen ja tarpeen mukainen yhteistyö riittävät. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään.

7 TIETO Lastensuojelulaki, Yhteistyötahot, Mitä lastensuojelu on, Milloin yhteys YHTEISTYÖ On mahdollista, jos on luottamusta. Luottamus syntyy, kun on tietoa, taitoa ja tahtoa. TAITO Lain henki Yhteistyökyky Toisen ammattitaidon ja ammattikunnan arvostus TAHTO Yhteistyöhalu, Asenteet. Motivaatio, Sitoutuminen, Toisen kunnioittaminen Lain henk


Lataa ppt "YKSILÖ – JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google