Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhetyön moninaisuus?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhetyön moninaisuus?"— Esityksen transkriptio:

1 Perhetyön moninaisuus?
Perhetyön ja sosiaalityön yhteistyön kehittäminen lastensuojelussa Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö Foorumi Arja Honkakoski AH

2 Perhetyön moninaisuus?
Perheiden eriytyvät tarpeet ja kohdeongelmien tulkinnat Perhetyötä kehystävän politiikan painopisteen muutos: lapsiperheiden universaalipalveluista marginaalipalveluihin Perhetyön erilaisten funktioiden vaikutukset perhetyön sisällöllisiin tavoitteisiin ja menetelmiin Perhetyön ammatillistumiskehitys ja yhteistyö AH

3 Perheiden eriytyvät tarpeet ja kohdeongelmien tulkinnat
perhetyön tarvetta synnyttävät tekijät avun tarpeen sisällössä muutos: arjen sujuvuuden ongelmien lisäksi tai sijaan perheen kasvatus/sosialisaatiotehtävään liittyvät vaikeudet vanhemmuuteen liittyvien vaikeuksien ja yhteiskunnallisten muutosten yhteys: elämänmuodon muutokset, työn ja perheen tarpeiden yhteensovittaminen yksilöä suojaavat rakenteet ohentuneet tai murentuneet eri syistä: ryhmän, yhteisön mureneminen niin lasten kuin aikuisten arjessa, pätkätyöt, muutot kohdeongelmien tulkinnat: onko painotus muuttunut yhteiskunnallisesta yksilökohtaiseen selitykseen yhteiskunnallisen eetoksen muutos heijastuu yksilöön kohdistuvien vaatimusten koventumisena: kilpailu ja suoritukset entistä varhemmin AH

4 Perhetyötä kehystävän politiikan painopisteen muutos
Lastensuojelua kehystävä politiikka? onko painopiste siirtynyt lapsiperheiden yleisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä ongelmien korjaamiseen eli hyvinvointipolitiikkaa vai marginaalipolitiikkaa (riskipolitiikka, huolipolitiikka; Harrikari) ennaltaehkäisevän ja korjaavan perhetyön suhde Mihin kehitys johtaa? perheen normaalin arjen sujuvuuden ongelmien kasautuminen / kriisiytyminen kategorisoinnin muuttuminen: arjen hallinnan ongelmat  lastensuojelun kategorian piiriin mitä tämä merkitsee asiakkaiden kannalta, lasten kannalta, kunnan hyvinvointipalvelujen kustannusten kannalta, perhetyön ja lastensuojelun ammattilaisten kannalta? AH

5 Perhetyön erilaisten funktioiden vaikutukset perhetyön tavoitteisiin, sisältöön ja menetelmiin
perhetyön erilaiset tehtävät / funktiot (ks kuvio ja taulukko) perhetyön paikka perhepalvelujen ja lasten-suojelun kokonaisuudessa perhetyön identiteetti moniammatillisessa kontekstissa työorientaatiot, joiden taustalla kohdeilmiön mukainen tulkinta perhetyön eriytyvistä funktioista: perhekehys, vanhemmuuskehys, lapsen yksilöivä kehys ja lapsen suojelun kehys AH

6 yleisiin kasvuoloihin
Lastensuojelun perustehtävät lastensuojelun palvelukokonaisuuden kehyksenä Vanhempien tukeminen kasvatus- tehtävässä Lasten ja nuorten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen Lasten suojelutehtävä Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi vanhempien ja lasten hoidosta vastaavien tukeminen kasva- tustehtävässä yhteistyössä lasten, nuorten ja lapsiperhei- den erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoiminnan järjestäminen koulunkäynnin tukeminen: koulu- psykologi- ja koulukuraattori- palvelut lapsen huomioon ottaminen aikuisten palveluissa (mm. mtt-, päihdepalvelut) Ehkäisevä lastensuojelu lapsen ja perheen erityinen tuke- minen kunnan peruspalveluissa äitiys- ja lastenneuvolat terveydenhuolto, sosiaalihuolto päivähoito, koulu, nuorisotyö Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu lastensuojelutarpeen selvitys avohuollon tukitoimet lapsen kiireellinen sijoitus huostaanotto sijais- ja jälkihuollon järjestäminen Lasten ja nuorten hyvin- voinnin edistäminen yhteiskunnalliset ratkaisut: perhe, työ ja toimeentulo, asuminen, alkoholipolitiikka paikallinen lapsipolitiikka: lasten arjen ympäristöjen turvallisuus, virikkeellisyys voinnin seuraaminen systemaattinen, yhteisesti sovittu toimintatapa seu- rantatiedon tuottamisesta päätöksenteon pohjaksi Lasten ja nuorten osallisuus AH

7 Perhetyön ammatillistumiskehitys ja yhteistyö
Ammatillistumisen kehitykseen vaikuttavat yleisellä tasolla: selkeä työnjaollinen asema ja tehtävä, tehtävään legitimoiva koulutus (opillistuminen) perhetyön käsitteiden jäsentäminen sekä työssä sovellettavan teoreettisen tiedon kehittyminen ammattikunnan syntyminen ja kollegiaalinen identifioituminen Perhetyön ammatillistumisen vaihe: historia  tämä päivä  tulevaisuus em. tekijöiden suhteen (ks nelikenttä) mitä hyötyä ja haittoja perhetyön ammatillistumisesta on? onko se välttämätöntä, tarpeellista vai vääjäämätöntä? mitä ammatillistumiskehitys vaikuttaa yhteistyöhön muiden ammattilaisten kanssa AH

8 Perhetyön ammatillistumisen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
ulkoiset / sisäiset tekijät Lapsiperheiden tarpeita marginali-soiva politiikka jatkuu ja vahvistuu Universaali lapsi-perheiden hyvinvointipolitiikka voimistuu Perhetyön paikka ja tulevaisuus Perhetyön ammatillistumis- kehitys AH


Lataa ppt "Perhetyön moninaisuus?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google