Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa Pääkohderyhmä: opettajiksi ja lastentarhanopettajaksi opiskelevat Muut kohderyhmät: lehtorit, opettajat, vanhemmat ja lapset Aihepiiri: Peruskoulun liikunnan ja toiminnallisten oppimistapojen kehittäminen Näkökulmat: Työyhteisökohtainen kehittäminen, verkostotyö, osaamisen lisääminen, olosuhdetyö Marko Kielinen Marko Kielinen

2 Taustaa Tutkimustulosten perusteella liikunnan lisääminen koulupäivän aikana on vaikuttanut erittäin positiivisesti kaikkien lasten keskittymiskykyyn ja sitä kautta oppimistuloksiin (Ericsson 2007, Nupponen ym.2008, Borremans ym. 2010). Myönteiset vaikutukset ovat myös havaittavissa erityisen tuen tarpeessa olevilla oppilailla (Rintala 2005). Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan liikunnan merkitys keskittymiskyvyn lisääntymiseen ja ylivilkkauden vähentymiseen mm. ADHD –lapsilla on verrattavissa vastaavaan vaikutukseen, mitä lääkkeillä saadaan aikaiseksi (Kuo & Faber 2008). Marko Kielinen

3 Marko Kielinen

4 Hankkeen keskeisiä teemoja :
Hankkeen keskeisiä teemoja : liikunnan merkitys päiväkoti- ja kouluikäiselle lapselle koululaisten liikunnan ydinsisällöt koulun mahdollisuudet liikuttajana koko koulupäivän ja päiväkotipäivän liikunnallistamista tukevat keinot ja harjoitteet -Liikkujaksi – koulutus Liikkujaksi-koulutuksessa etsitään keinoja vähän liikkuvien ja erityistukea tarvitsevien lasten liikkumisen lisäämiseksi. Liikuttava lauantai Marko Kielinen Marko Kielinen

5 Tavoitteet: Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on kodin ja koulun välisen toiminnallisen yhteistyön mallintaminen. Koulutukset loivat pohjan Liikuttavan lauantain toteuttamiseen Kenttäpäivissä haetaan käytännön kokemusta kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämisestä liikunnan keinoin. Hankkeella on myös tarkoitus lisätä valmiuksia yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöön ja työskentelyyn moniammatillisessa työryhmässä. Marko Kielinen

6 Marko Kielinen

7 liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle
liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten rohkaisijoina vähän liikkuvien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten innostamista tukevat keinot ja ohjaustavat yhteisen toiminnan erilaiset keinot Vanhempien rohkaiseminen Opettajien rohkaiseminen Tutkimusta linkitettynä opinnäytetöiden muodossa Marko Kielinen Marko Kielinen

8 Tuloksia Hankkeessa on vahvistettu tulevien perusopetuksen opettajien valmiuksia liikkumisen huomioimisessa, opetuksen suunnittelussa ja liikunnan mahdollisuuksien huomioimisessa akateemisten taitojen opetuksessa (mm. toiminnalliset opetusmenetelmät, ryhmä- ja tiimityötaidot, sosioemotionaalinen ja kognitiivinen kehitys sekä itsetunnon vahvistaminen) Hankkeessa on kehitetty toimivia menetelmällisiä ratkaisumalleja opettajan työhön. Koulutuset ovat lisänneet opiskelijoiden tietoa siitä, miten liikunnan avulla voidaan opettaa toiminnallisesti ja samalla sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä tukevasti oppiaineita Väitöskirjat: Virpi Louhela ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä luokassa, jossa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Marko Kielinen

9 Marko Kielinen

10 Hankkeen toimijat Oulun yliopisto ja kasvatustieteiden tiedekunta:
Hankkeen toimijat Oulun yliopisto ja kasvatustieteiden tiedekunta: Lehtori LL Susanna Takalo, liikunnan didaktiikka Yliopisto-opettaja Ari Rahikkala, liikunta Yliopitosnlehtori fil.tri Marko Kielinen, erityiskasvatus Tohtorikoulutettava Virpi Louhela Toteuttava liikunnan aluejärjestö: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry Lasten liikunnan päällikkö Lassi-Pekka Risteelä Marko Kielinen

11 Kiitos! Marko Kielinen


Lataa ppt "Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyyden tukijana peruskoulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google