Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AJANKOHTAISTA LUKIOKOULUTUKSESTA Johtaja Jorma Kauppinen Vantaa 13.1.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AJANKOHTAISTA LUKIOKOULUTUKSESTA Johtaja Jorma Kauppinen Vantaa 13.1.2010."— Esityksen transkriptio:

1 AJANKOHTAISTA LUKIOKOULUTUKSESTA Johtaja Jorma Kauppinen Vantaa 13.1.2010

2 Laki lukiolain muuttamisesta (1116/2008) a)Suullisen kielitaidon arviointi (7 § 3 mom.) - lukion opetussuunnitelman perusteiden muutos 2009  opetussuunnitelmien muuttuminen, käyttöönotto 1.8.2010 b)Opiskelijan arvioinnista päättäminen

3 Laki lukiolain muuttamisesta (1116/2008) c)Osaamisen tunnustaminen (23 §) - opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän pyytämällä tavalla.

4 Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä Opetusministeriön työryhmä asetettu 6.8.2008, määräaika 30.10.2010. Työryhmän tehtävä: -yleiset tavoitteet ja yleissivistys muuttuvassa yhteiskunnassa -lukiokoulutuksen vetovoima, tarjonta ja saavutettavuus -kansainvälistymisen vaikutukset ja lukion antamat valmiudet -edellytykset lukioon ja koulutuksen mitoitus

5 Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä -opinto-ohjaus, erilainen lahjakkuus, erityisopetus, muut opiskelijan tukitoimet -oppilashuolto -rahoituksen kehittäminen ja opiskelijan kustannusten pienentäminen -ylioppilastutkinnon kehittämistarpeet -erityisen koulutustehtävän asema ja tarve

6 Lukiokoulutuksen uudistamisen alustava aikataulu Lukion kehittämistyöryhmä  esitys valmistuu 10/2010 Lukion tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valmistelu käynnistynee 2011/  asetus todennäköisesti 2012/2013 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelu käynnistynee 2012 ja perusteet valmistunevat 2014/2015

7 Lukiokeskustelun pohjaksi Opetushallitus: Luokattoman lukion toimivuus 2005 Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001- 2005 (2005) Lukion opetussuunnitelma-analyysi 2006 (2007) Suomen Lukiolaisten liitto Lukion suunta (2009) Kansallinen arviointineuvosto: Lukiopedagogiikka (2009) Tulossa Kansallinen arviointineuvosto: Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon arviointi (2010)


Lataa ppt "AJANKOHTAISTA LUKIOKOULUTUKSESTA Johtaja Jorma Kauppinen Vantaa 13.1.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google