Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lukiokoulutuksen kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Lukiokoulutuksen kehittäminen
Riikka Lindroos Lieto

2 ”Anna ajatuksille välillä uusi osoite.”

3 HOUKUTTAAKO LUKIO TÄNÄ PÄIVÄNÄ VALINTOJAAN TEKEVÄÄ PERUSKOULULAISTA?

4 Opiskelijoiden sukupuolittainen jakautuminen lukioissa: poikia 43 %, tyttöjä 57 % (lukiolaisista tyttöjä noin enemmän kuin poikia) Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa sukupuolella vielä suurempi merkitys: miehiä 38 %, naisia 62 % 30-vuotiaista miehistä korkeakoulututkinnon on suorittanut 31 % ja naisista 48 %

5 Koulutuksen arviointineuvosto (julkaisu 59: Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta) Kehittämissuositukset: Lukiokoulutuksen pirstaleisuutta on vähennettävä Keskeisten oppiaineiden osaamista on vahvistettava Lukiolaisten geneerisiä ja työelämään liittyviä valmiuksia on parannettava Lukion opinto-ohjaus tulee uudistaa perusteellisesti

6 Lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmisteleva työryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriö / asettamispäätös Työryhmän tehtävänä on: Valmistella esitys valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukion tuntijaoksi sekä Arvioida esitysten taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä muut vaikutukset Yleissivistyksen vahvistamiseksi tulee lukio-opinnoissa tavoitella tietojen ja taitojen lisäksi tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen tulee myös lisätä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaan vahvistavaa opetusta ja opiskelua kaikille yhteisinä opintoina.

7 Geneeriset taidot Valmiudet Sosiaaliset taidot
Tiedonhankinnan, tuottamisen ja ajattelun taidot vuorovaikutustaidot viestintä- ja esiintymistaidot ryhmätyö- ja yhteistyötaidot Tietotekniset valmiudet Motivaatio ja vastuullisuus Työelämävalmiudet Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet kypsyys tehdä valintoja, suunnitella opintoja, vastuunotto

8 Tulevaisuuden oppimisessa ja osaamisessa korostuvat kyvyt
löytää, arvioida ja hyödyntää lähteitä hyödyntää uutta teknologiaa tiedon luomisessa ja sen jakamisessa tulkita ja tuottaa multimodaalista (ääntä, kuvaa, tekstiä yhdistelevää) materiaalia asettaa kysymyksiä ja löytää niihin ratkaisuja yhdessä neuvottelemalla oppia erilaisissa yhteisöissä ja erilaisilla rajapinnoilla

9 digitaaliset tekstitaidot informaatiolukutaito
uudet tekstitaidot medialukutaito monilukutaito tekninen lukutaito

10 resurssit

11 ”Joka kysymystä voi katsella kahdelta puolelta”

12 Avara katse tulevaisuuteen!


Lataa ppt "Lukiokoulutuksen kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google