Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

J Kangasniemi 2010 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "J Kangasniemi 2010 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin."— Esityksen transkriptio:

1 J Kangasniemi 2010 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin versio. (viimeksi päivitetty 7.12.2010)

2 J Kangasniemi 2010 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus •Määrärahaa käytöstä ja kohdentamisesta vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä aluehallintovirastot (AVI) •Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen tehtävänä on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta, tukea kansallisen koulutuspolitiikan toteutumista ja lisätä uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa osaamista. •Opetustoimen henkilöstökoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevien opetus- ja opetuksen tukihenkilöiden osaamisen kehittämiseen.

3 J Kangasniemi 2010 8 000 000 21 067 000

4 J Kangasniemi 2010 Osaava-ohjelma 8 000 000 € Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus 549 000 € Opettaja.tv 700 000 € ESR rahoitus Opetushenkilöstöä aktivoivat hankkeet ESR rahoituksen puitteissa Opetustoimen Henkilöstökoulutus 10 350 000 € Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Maahanmuuttaja- taustaisen opetus- henkilökunnan Specima-koulutus 2 000 000 € Opetushallinnon muu hanke- rahoitus ja koulutustuki eri rahoitus- lähteitä

5 J Kangasniemi 2010 Painopisteitä vuonna 2011 •Yleissivistävään koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus –opettamisen perusteiden, aine- ja aihekohtaisten taitojen sekä oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja joustava perusopetus –tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa –lukiokoulutuksen pedagogiikan kehittäminen –monikulttuurisuus, ihmisoikeudet ja vieraskielisen opetuksen kehittäminen –koulujen turvallisuuden suunnitelmallinen parantaminen –aikuis- ja verkkopedagogiikan kehittäminen vapaassa sivistystyössä –vapaan sivistystyön pedagoginen johtaminen OPH vastaa toimeenpanosta

6 J Kangasniemi 2010 Painopisteitä vuonna 2011 •Ammatilliseen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus –uudistettujen ammatillisten perustutkintojen perusteiden käyttöönoton tukeminen –opettajien työelämäyhteyksien vahvistaminen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittäminen –opiskelun erityinen tukeminen –osaamisen tunnustamisen käytäntöjen ja opiskelijoiden arvioinnin kehittäminen –opettajien arviointiosaamisen kehittäminen –näyttötutkintomestarikoulutus OPH vastaa toimeenpanosta

7 J Kangasniemi 2010 Painopisteitä vuonna 2011 •Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus (kaikille yhteiset painopisteet) –poikkihallinnollisten ohjelmien ja tavoitteiden edistäminen –tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen –työyhteisöjen kehittäminen ja pedagoginen johtaminen –Pohjoismainen yhteistyö: vihreä kasvu ja hyvinvointi –Opettaja.tv -hanke (Yleisradio Oy toteuttaa) OPH vastaa toimeenpanosta

8 J Kangasniemi 2010 Painopisteitä vuonna 2011 •Aluehallinnon (AVI) toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus –oppilaan oikeusturvaan, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät asiat, (ml. SORA-työryhmän kehittämisehdotukset) –työelämä- ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen –valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja alueellista yhteistyötä edistävän informaation välittäminen (ks. koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus) AVI virastot vastavat toimeenpanosta (yhteistyössä ELY)

9 J Kangasniemi 2010 Painopisteitä vuonna 2011 •Maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan Specima-koulutus –maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyössä tarvittavaa kelpoisuutta lisäävä koulutus –kielitaidon vahvistaminen •Osaava-ohjelma –koko henkilöstön osaamisen parantaminen –sivistys- ja oppilaitosjohdon valmiuksien kehittäminen –harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskyvyn ylläpito OKM vastaa toimeenpanosta


Lataa ppt "J Kangasniemi 2010 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google