Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TutKIVA oppiminen verkossa  suunnitellaan ja toteutetaan opetusteknologiaa hyödyntäviä opintoja, joissa sovelletaan tutkivan oppimisen pedagogisia periaatteita.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TutKIVA oppiminen verkossa  suunnitellaan ja toteutetaan opetusteknologiaa hyödyntäviä opintoja, joissa sovelletaan tutkivan oppimisen pedagogisia periaatteita."— Esityksen transkriptio:

1 TutKIVA oppiminen verkossa  suunnitellaan ja toteutetaan opetusteknologiaa hyödyntäviä opintoja, joissa sovelletaan tutkivan oppimisen pedagogisia periaatteita ja kehitetään erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta  hankeverkoston oppilaitokset valitsevat pilottialat, joilla uusia toimintatapoja kokeillaan  otetaan mukaan suunnitteluun opiskelijat ja työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset  mahdollistetaan oppimisen arviointia eri menetelmin toteutetun opiskelun ja erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä  varmistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden toteutuminen kehittämällä ja levittämällä erilaisten työvälineiden, kuten sähköisen oppimispäiväkirjan, blogien yms. käyttöä oppimisen dokumentointiin ja näkyväksi tekemiseen  kerätään systemaattisesti palautetta opiskelijoilta, opettajilta ja työssäoppimispaikoilta.  ala- ja oppilaitoskohtaisten kokeilujen jälkeen laaditaan ohjeistuksia ja malleja toteutuksista muiden alojen ja eri opintojen/tutkinnonosien tai toisten oppilaitosten käyttöön  opettajille ja opiskelijoille järjestetään yhteisiä pedagogisia työpajoja, joissa hankkeen alussa annetaan valmiuksia opetusteknologian, mobiililaitteiden, verkkoympäristöjen ja sosiaalisen median käyttöön ja mahdollisuuksiin  hankeverkostolle luodaan yhteinen verkkotyötila  järjestetään kolme verkostotapaamista, lisäksi joidenkin teemojen ympärille voidaan rakentaa pienempiä työryhmiä  hankeverkoston jäsenet osallistuvat valtakunnallisen koordinaatiohankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin

2 Toimintasuunnitelma Syksy 2013:  muodostetaan jokaisessa oppilaitoksessa kehittämisryhmät  suunnitellaan opintoja, joissa hyödynnetään opetusteknologiaa tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti ja erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa  järjestään pedagogisia työpajoja opetusteknologiasta ja tutkivasta oppimisesta  järjestetään ensimmäinen verkostotapaaminen  otetaan käyttöön verkoston yhteinen verkkotyötila Kevät 2014  kokeillaan ja toteutetaan opetusteknologiaa ja tutkivan oppimisen periaatteita hyödyntävää opetusta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta pilottialoilla valituissa opinnoissa  järjestetään työpajoja opettajille, opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille  järjestetään verkostotapaaminen, jaetaan kokemuksia oppilaitosten kesken, tehdään väliarviointi  työskennellään verkoston yhteisessä verkkotyötilassa kehittäen malleja toteuttaa opetusta ja ohjausta Syksy 2014  mallinnetaan ja laaditaan ohjeistusta kehitetyistä opetuksen ja ohjauksen toteutuksista  arvioidaan kehitettyjä toimintatapoja  levitetään hankkeen tuloksia  verkostokokoontumisessa arvioidaan hanketta vertaiskehittämisen menetelmällä

3 Amisto -sähköisiä ympäristöjä hyödyntävän työssäoppimisen palautejärjestelmäprosessin kehittäminen (Teemu Kuisma) Salpaus - opetusteknologian käytön kehittäminen opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa tutkivan oppimisen menetelmää soveltaen (Hanna Toijala) Jaakkima - opetusteknologian käytön valmiuksien parantaminen opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa (Minna Pinola) Ekami - tutkivan oppimisen mallin kehittäminen kouluopetuksesta työssäoppimisen ohjaukseen hyödyntäen opetusteknologiaa (Hilkka Huisko) SamiEdu - tvt:tä hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen - tvt:n käytön kehittäminen työssäoppimisen ohjauksessa (Jonna Kokkonen) TUTKIVA OPPIMINEN VERKOSSA -työpajat -pilottialat -kokemusten ja tulosten jakaminen verkostossa TUTKIVA OPPIMINEN VERKOSSA -työpajat -pilottialat -kokemusten ja tulosten jakaminen verkostossa TOTEUTTAJAT


Lataa ppt "TutKIVA oppiminen verkossa  suunnitellaan ja toteutetaan opetusteknologiaa hyödyntäviä opintoja, joissa sovelletaan tutkivan oppimisen pedagogisia periaatteita."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google