Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Juhani Pihkala 2005 Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Juhani Pihkala 2005 Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen."— Esityksen transkriptio:

1 Juhani Pihkala 2005 Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen

2 Juhani Pihkala 2005

3 Projektin toteuttamiseen liittyvät toiminnot MobiTutor –projektin tavoitteena on luoda yhdessä ulkomaisten partnerien kanssa kotikansainvälistymisen tueksi vaihto-opiskelijoiden tutorointijärjestelmä. Tutorointijärjestelmän avulla erilaisiin liikkuvuustapahtumiin osallistuvat opiskelijat saavat kohdemaassa (suomalaiset ulkomailla ja ulkomaalaiset Suomessa) tukea vertais- opiskelijoilta kaikissa liikkuvuustapahtuman vaiheissa – ennakkoyhteydenpidosta ja matkan valmisteluista aina kotiinpaluuseen ja jakson jälkihoitoon asti.

4 Juhani Pihkala 2005 Ulkomaisia opiskelijoita autetaan tutustumaan suomalaisopiskelijoihin sekä sopeutumaan vaihtovierailuun, opiskeluun tai työssäoppimisjaksolle sekä paikalliseen kulttuuriin ja kohdepaikkakuntaan. Suomalaiset opiskelijat saavat ulkomailla vastaavan kohtelun kun myös partnerioppilaitoksissa on käytössä MobiTutor-järjestelmä. Projektin toteuttamiseen liittyvät toiminnot

5 Juhani Pihkala 2005 Projektin aikana suunnitellaan ja laaditaan yhdessä ulkomaisten avainpartnerien kanssa • kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin tavoitteet • tutorointisuunitelma • tutorien valintaan liittyvät asiat • tutorien koulutusmateriaalit • tutorointimateriaalit ja • kv-opiskelijan opas Projektin toteuttamiseen liittyvät toiminnot

6 Juhani Pihkala 2005 Tutormateriaalien ja tutorien koulutusmoduulin suunnittelu tapahtuu ulkomailla avainpartnerioppilaitoksissa. Suunnittelussa ja yhteydenpidon tukena käytetään apuna face-to-face –tapaamisia sekä nykyaikaista tietotekniikkaa. Kukin projektiin osallistuva oppilaitos lokalisoi materiaalit omalle paikkakunnalleen ja omaan koulutukseensa sopivaksi. Tutorien koulutus tapahtuu avainpartneri- ja partneri- oppilaitoksissa ulkomailla. Koulutukseen osallistuu samanaikaisesti myös isäntäoppilaitoksen tutoropiskelijoita. Projektin toteuttamiseen liittyvät toiminnot

7 Juhani Pihkala 2005 MobiTutor-koulutus Tutorointi MobiTutor- opiskelijat Mobilityyn lähtevät opiskelijat MobiTutor- opiskelijat AvainpartneritPartnerit Kpedu - oppilaitokset Opinto-ohjaajat Opettajat Top-ohjaajat Kv-koordinaattorit Mobilityyn lähtevät opiskelijat Suunnittelu MobiTutor-materiaalit Kv-opiskelijan opas MobiTutor - kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi Mobilityyn lähtevät opiskelijat MobiTutor-opiskelijat Projektin toteuttamiseen liittyvät toiminnot

8 Juhani Pihkala 2005 Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen Projektin toteuttamiseen osallistuvat Kpedu:n eri oppilaitokset sekä näiden oppilaitosten/koulutusalojen vakiintuneet partnerit nimetyissä kohdemaissa. • Avainpartneri-oppilaitoksissa suunnitellaan projektin materiaalit ja opiskelijoiden koulutusmoduuli sekä toteutetaan MobiTutorien koulutus. • Partneritoppilaitoksissa koulutetaan tulevat MobiTutorit tehtäväänsä.

9 Juhani Pihkala 2005 Opiskelijat osallistuvat projektiin osallistumalla ensin tutor- koulutukseen partnerioppilaitoksessa ulkomailla ja toimimalla sitten kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutoreina omissa oppilaitoksissaan. Oppilashuollon tukihenkilöt ja opettajat osallistuvat tutorointimateriaalien ja tutorien koulutusaineiston sisällön laatimiseen. Aineistot suunnitellaan henkilöstön mobilityjen aikana yhdessä ulkomaisten partnerien kanssa. Oppilashuollon tukihenkilöt ja opettajat toimivat myös tutor- opiskelijoiden kouluttajina ulkomailla. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen

10 Juhani Pihkala 2005 Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen Vaihtojen aikana toteutetuista tutoroinneista kootaan järjestelmällisesti palautetta sekä tehdään tarvittaessa muutoksia koulutukseen ja tutorointimateriaaleihin. Koulutuksen kohteet koordinoidaan ja valitaan siten, että opiskelijat voisivat mahdollisuuksien mukaan osallistua koulutuksen ohella oman alansa vaihtovierailuun, opiskelu- tai työssäoppimisjaksolle. Projektin aikana järjestetään myös MobiTutor-opiskelijoiden vertaistapaamisia kotimaassa ja ulkomailla. Näiden MobiTutor-päivien aikana tutoreilla on mahdollisuus tavata toisiaan, antaa palautetta tutoreinneista, kertoa kokemuk- sistaan jne.

11 Juhani Pihkala 2005 Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen • Tutorien koulutus • tutoroinnin tavoitteet • tutorointisuunnitelma • tutorkoulutettavien valintakriteerit • tutorien koulutusmateriaalit • tutorointimateriaalit • tutorointiopas • vaihto-opiskelijan opas • tutorien koulutus  tutoroinnin tavoitteet  tutorointisuunnitelma  tutorkoulutettavien valintakriteerit  tutorien koulutusmateriaalit  tutorointimateriaalit  tutorointiopas  vaihto-opiskelijan opas  tutorien koulutus  tutoroinnin hyväksiluvun periaatteet ja ohjeet opintosuoritusten kertymisestä

12 Juhani Pihkala 2005 Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen MobiTutor-järjestelmää levitetään mahdollisimman moneen ystävyyskouluun ja partnerioppilaitokseen siten, että Kpedu-kouluttaa sikäläiset opiskelijat tehtäväänsä. • Samalla ko. ulkomaiset oppilaitokset saavat kaiken tutorointi- ja koulutusmateriaalin omaan käyttöönsä. Kpedu:n uudet tutorkoulutettavat opiskelijat osallistuvat myös näihin koulutustilaisuuksiin. Projektin myöhemmässä vaiheessa tutoroidaan saapuvia ulkomaisia opiskelijoita kotimaassa sekä suunnitellaan Kv- vaihto-opiskelijan opas (ECVET). Kukin kotimainen partneri lokalisoi oppaan omaan koulutukseensa ja omalle paikkakunnalleen sopivaksi.

13 Juhani Pihkala 2005 Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen

14 Juhani Pihkala 2005 Opetushallitus: Ulkomaille työssäoppimaan http://www.edu.fi/tonet/fin/opiskelija/ulkom.html Lomakkeita, oppaita ja hyviä nettisivuja: Materiaalia ulkomaanjaksojen suunnitteluun ja toteutukseen. Leonardo-toimisto: Liikkuvuutta tukevaa materiaalia Kansainvälisten opiskelu-, vaihto- ja työssäoppimisjaksojen tukimateriaalia: http://www.leonardodavinci.fi/results/product_mob.html Majakka maailmalle -projektissa [OPH] kehitetyt kattavat materiaalit valintakriteereistä sopimuksiin, arvioinnista raportointiin med mera! Kielivaihtoehdtot >> http://majakka.kpedu.fi/

15 Juhani Pihkala 2005 Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen


Lataa ppt "Juhani Pihkala 2005 Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google