Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE, osa II 2008-2009 ”Oikeus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE, osa II 2008-2009 ”Oikeus."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE, osa II 2008-2009 ”Oikeus elinikäiseen opiskeluun” Avoimen yliopiston foorumin kokous 28.5.2008 Satu Helin & Leena Meriläinen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON KEHITTÄMISHANKE II-VAIHE ■OPM on 17.3.2008 myöntänyt JY:lle ikääntyvien yliopiston kehittämis- ja koordinointihankkeen II –vaiheen kustannuksiin 35 000€. ■Hanke toteutetaan vuosien 2008 ja 2009 aikana. ■Tavoitteena on siirtää käytäntöön I-vaiheessa esitettyjä tavoitteita ja vahvistaa yhteistyötä VSY toimijoiden, erityisesti kesäyliopistojen kanssa. Toimintaa rahoitettanee jatkossa VSY:n toimijoille tyypillisellä tuntiperusteisella rahoitusmallilla. ■Toiminnan keskeisinä, avoimen yliopiston valvomina periaatteina ovat jatkossakin yliopistollisuus, elinikäinen oppiminen, aktiivisena vanheneminen ja yhteistyö. ■OPM edellyttää hankkeen toteuttamisessa yhteistyötä avoimen yliopiston foorumin kanssa. ■Hankkeen ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimii JY avoimen johtaja Satu Helin ja suunnittelijana Leena Meriläinen. Ohjausryhmä muodostetaan avoimen yliopiston foorumin- ja ikääntyvien yliopiston neuvottelukunnan edustajista sekä tarvittaessa vierailevista asiantuntijoista.

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto KESKEISET KEHITTÄMISKOHTEET 1.Selkeytetään Ikääntyvien yliopistotoiminnan ja avoimen yliopiston foorumin välistä suhdetta. 2.Kehitetään yliopistojen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyötä, painopiste kesäyliopistoissa. 3.Parannetaan saavutettavuutta ja osallistumismahdollisuuksia. 4.Vahvistetaan preventiivisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja kulttuurisektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. 5.Edistetään ikääntyvien ihmisten oppimista.

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 1. SELKEYTETÄÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINNAN JA AVOIMEN YLIOPISTON FOORUMIN VÄLISTÄ SUHDETTA ■Ikääntyvien yliopiston neuvottelukunta asettuu foorumin työryhmäksi ja raportoi foorumille toiminnastaan toimintasuunnitelman ja –kertomuksen välityksellä. ■Foorumin jäsenet voivat seurata ikääntyvien yliopiston kehittämishanketta ja NEKUn työskentelyä www.avoin.jyu.fi/ikis tai avoinyliopisto.fi -sivujen kautta.www.avoin.jyu.fi/ikis tai avoinyliopisto.fi ■NEKUn strategia uudistetaan, foorumilla kommentointimahdollisuus. ■Vastavuoroiset osallistumismahdollisuudet NEKUn järjestämään ikääntyvien yliopiston kehittämisseminaariin ja avointen yliopistojen neuvottelupäiviin. ■Kehittämishankkeen ohjausryhmä määritellään uudelleen.

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 2. KEHITETÄÄN YLIOPISTOJEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN YHTEISTYÖTÄ ■Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä VSY toimijoiden (erityisesti kesäyliopistojen) kanssa. Toimintaa rahoitettanee jatkossa vahvemmin opetusministeriön taholta VSY:n toimijoille tyypillisen tuntiperusteisen rahoitusmallin kautta. ■Toiminnan keskeisinä, avointen yliopistojen valvomina periaatteina ovat jatkossakin yliopistollisuus, elinikäinen oppiminen, aktiivisena vanheneminen ja yhteistyö. Yliopistollisuuden turvaamiseksi laaditaan valtakunnallisesti yhtenäinen yliopiston ja toimijoiden välinen sopimuspohja, jossa määritellään toiminnan peruslähtökohdat ja –muodot, joihin toimijat sitoutuvat. Toimintaa arvioidaan valtakunnallisesti yhtenäisellä palautekäytännöllä. ■Pyritään vahvistamaan ikääntyvien yliopistojen opiskelijoiden opiskelua avoimissa yliopistoissa. Tavoitteena on osallistuminen, ei suorittaminen.. ■Järjestetään yhteinen kehittämisseminaari marraskuussa 2008.

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 3. PARANNETAAN SAAVUTETTAVUUTTA JA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA ■Pyritään laajentamaan toimintaverkostoa yhdessä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. ■Vähennetään opiskelun esteitä: Tavoitteena toimintakyvyn lisääminen! •Lisätään tietoa esteettömistä opiskelukäytännöistä •YLE-yhteistyötä kehitetään •Helsingin avoimen yliopiston opintopiiriopetusmalli pyritään ottamaan valtakunnalliseen käyttöön. ■www.avoin.jyu.fi/ikishanke ja/tai avoinyliopisto.fi -sivustoa kehitetään toimijoiden tarpeita vastaavaksi resurssipankiksi. ■Näkyvyyttä eri medioissa lisätään.

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 4. VAHVISTETAAN PREVENTIIVISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JA KULTTUURISEKTORIN KANSSA TEHTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ ■Pyritään lisäämään ikääntyvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua tiedonhankintaan ja –tuottamiseen esimerkiksi eri tutkimus- ja työryhmien jäseninä. ■Aktivoidaan avoimia yliopistoja käynnistämään neuvotteluja kuntatoimijoiden kanssa yhteistyön tiivistämiseksi ja rahoituksen saamiseksi. ■Välitetään tietoa onnistuneista toimintatavoista ja –malleista ikääntyvien yliopiston verkoston sisällä.

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto 5. IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN OPPIMISEN EDISTÄMINEN ■Opetussuunnitelmia ja opetusmuotoja kehitetään. Kehittämistyöhön nimetään NEKUsta ja mahdollisista asiantuntijoista koottu ryhmä, joka kokoaa ohjeita ja kokemuksia toimivista käytännöistä. ■Välitetään tietoa ikääntyvästä oppijana (mm. seminaarissa 11/2008) ja kerätään käytännön tietoa ikääntyvien yliopistotoiminnasta. ■Tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa ylläpidetään. ■Raportoidaan kehittämistyön tuloksista hankkeen loppuraportissa 2009.

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto Ohjausryhmä ■Satu Helin, puheenjohtaja ■Leena Meriläinen, erikoissuunnittelija ■Avoimen yliopiston valtakunnallisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Ahti Rekonen ja varapuheenjohtaja Anneli Hietaluoma ■Avoimen yliopiston foorumin valitsemat edustajat ■


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISHANKE, osa II 2008-2009 ”Oikeus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google