Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 1 Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista valtakunnassa ja Tampereella Alustus Virtuaalikielikeskuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 1 Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista valtakunnassa ja Tampereella Alustus Virtuaalikielikeskuksen."— Esityksen transkriptio:

1 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 1 Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista valtakunnassa ja Tampereella Alustus Virtuaalikielikeskuksen yhteyshenkilötapaamisessa 5.4.2002 Tampereen yliopistossa Pirjo Rauhala, suunnittelija Opinto- ja kansainväliset asiat Tampereen yliopisto

2 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 2 Virtuaaliyliopisto Mistä valtakunnassa keskustellaan? Mitä suunnitellaan? Mitä on tehty ja mistä päätetty? Mitä Tampereen yliopistossa on tehty?

3 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 3 Suomen virtuaaliyliopisto verkostoyhteistyön vaikutukset alkavat näkyä moniprojektisuus yhteisiä tavoitteita, mutta erilaisia näkemyksiä toteuttamistavoista työnjaossa vielä sovittavaa: mitä yliopistojen pitäisi tehdä, entä verkostojen?

4 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 4 Julkaistu ehdotus SVY:n toiminnan ytimestä SVY:n tausta, tavoitteet ja keinot päästä tavoitteisiin; olemassaolon perusteet saatiin yliopistoihin tammikuussa julkaistu myös avoimessa verkossa SVY:n portaalissa ehdotus palautettiin valmisteluun, saataneen yliopistoihin tänä keväänä

5 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 5 Miten tehdä päätöksiä verkostossa? SVY:n päätöksenteko- ja hallintomalliksi ehdotettu osakeyhtiötä samaan aikaan päätöksiä tehdään yliopistoissa - virallinen organisaatio? miten VALMISTELLAAN ehdotuksia verkostossa?

6 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 6 Mitä Tampereen yliopistossa on tehty yksittäiset opettajat ovat kehittäneet opetustaan tietoverkkoja hyödyntäväksi opettajia on koulutettu käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa laadittu verkkokursseja (ei välttämättä opintojaksoja) osoitettu rahoitusta hankkeille, kirjattu muistiin jakamisen kriteereitä

7 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 7 Toimintaa kuvaavia lukuja lähes 300 opettajaa osallistui v. 2001 OPE.FI1- koulutuksiin, saman verran OPE.FI2-koulutuksiin vuoden 2001 lopussa n. 50 tuotantokäytössä olevaa kurssia WebCT-alustalla tunnuksia palvelimella vuoden lopussa n. 2 800 vy-hankerahoituksella järjestetty 13 kurssia, kaikki yhteiskuntatieteelliseltä koulutusalalta

8 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 8 Hanketyypit yliopiston hankkeet: tukijärjestelmät, tutkimus ja koordinointi, verkko-opetus ja oppimateriaalit yhteistyöhankkeet: alueelliset, valtakunnalliset lisätietoa www-sivuilla http://www.uta.fi/virtuaaliyliopisto/hankkeet/ http://www.uta.fi/virtuaaliyliopisto/hankkeet/

9 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 9 Periaatteita rahoitusta jaettaessa omien virtuaaliyliopistohankkeiden rahoitus 2001- 2003 kolmelle osa-alueelle 1. opetusteknologiset tukipalvelut: opettajien koulutus ja ohjaus sekä opetusteknologian käyttöönottoa edistävien palvelujen järjestäminen 2. verkko-opetuksen sisällöntuotanto 3. koordinointi, tutkimus, selvitykset

10 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 10 Painotetaan näitä sisältötuotanto opettajien tieto- ja viestintäteknisen valmiudet osa perustoimintaa, eroa vain näkökulmassa ja yhteistyötavoissa (verkostomainen työskentelytapa) ei unohdeta vaikutuksia kaikkeen yliopistotyöhön (muutoksen kohteena ei ole vain opetustyö)

11 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 11 Tarkennettuja periaatteita henkilöstön pysyvän osaamisen ja tietämyksen saavuttaminen tieto- ja viestintätekniikan (opetus)käytössä monihyötyisyys: tulosten hyödynnettävyys useissa yliopiston oppiaineissa, laitoksilla ja tiedekunnissa yhteisvaikuttavuus ja yhteistyö: ylitetään laitosrajat, yliopiston ja valtakunnan rajat

12 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 12 Tavoitteita tvt:n opetuskäytön laajeneminen kaikkiin tiedekuntiin, useimpiin opetusta antaviin laitoksiin (verkko)pedagogisen näkemyksen syntyminen tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen kokemuksia ja toimintamalleja ohjaukselle, opetustekniselle ja pedagogiselle tuelle aiheita ja tilanteita verkkopedagogiselle tutkimukselle

13 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 13 Tampereen yliopiston virtuaaliyliopisto Mitä se on? kasvava määrä hankkeita, toimenpiteitä, suunnittelua ja päätöksiä, joiden tuloksena syntyy mm. monimuoto-opetusta toimintatapoja muuttava hanke muutosten kohteena varsinkin opetus ja oppiminen Tampereen yliopistossa

14 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 14 Virtuaaliopetus/verkko-opetus Mikä se on? Verkko-opetuksen järjestäminen tai tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ei ole itseisarvo, vaan ne ovat keinoja kehittää yliopisto- opetusta ja tutkimusta. Verkkokurssien laatiminen on opetusta järjestävien yksikköjen ja opettajien harkitun valinnan tulosta.

15 5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 15 Yhteystiedot http://www.uta.fi/virtuaaliyliopisto/ Pirjo Rauhala Suunnittelija Opinto- ja kansainvälisten asiain osasto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO pirjo.rauhala@uta.fi - http://www.uta.fi/~kipira/http://www.uta.fi/~kipira/


Lataa ppt "5.4.2002Pirjo Rauhala: Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista... 1 Virtuaaliyliopisto - ajankohtaista valtakunnassa ja Tampereella Alustus Virtuaalikielikeskuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google