Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHDISTYSTYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ TYÖTERVEYSHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHDISTYSTYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ TYÖTERVEYSHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ"— Esityksen transkriptio:

1 YHDISTYSTYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ TYÖTERVEYSHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ
Tarja Siitonen Vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

2 JOENSUUN TYÖTERVEYS kunnallinen liikelaitos 1.1.2007 alkaen
Henkilökuntaa noin 40: Lääkäreitä 5+ ostopalvelulääkäreitä 20 työterveyshoitajaa 4 työfysioterapeuttia 1 työpsykologi 7 toimisto/ sihteerityövoimaa asiakasta/ n.700 eri työnantajaa 8 eri toimipistettä Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

3 TYÖTERVEYSHUOLTO ON LAKISÄÄTEISTÄ TOIMINTAA
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ( vapaaehtoista) Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

4 Sopimus työterveyshuollon järjestämisestä
Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Sopimus sisältää tiedot työterveyshuollon yleisistä järjestelyistä sekä palvelujen sisällöstä ja laajuudesta. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

5 7.10.2013 Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

6 TYÖTERVEYSHUOLLON PROSESSI
Työolosuhteiden selvittäminen Vaarojen merkityksen arviointi Terveydentilan seuranta Parannusehdotukset/ tietojen antaminen ja ohjaus Toimenpiteet Yhteistoiminta – työympäristö – työyhteisö – työntekijä Seuranta TYÖTERVEYSHUOLLON PROSESSI Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja ovat laatineet yhteistyössä. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain tai tavallisimmin 3–5 vuodeksi, jolloin suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain.  Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

8 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Työkyvyn hallinta vähintään 20 työntekijän työpaikalla Erillisessä asiakirjassa on kuvaus työpaikan työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvaus työterveyshuollon yrityskohtaisista tehtävistä ja vastuista työkyvyn hallinnassa. Työkyvyn hallinta alle 20 työntekijän työpaikalla Työpaikalla nähtävillä olevassa työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportissa tai sen liitteenä on kuvaus työpaikan työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

9 Mitä tämä tarkoittaa? Pitää olla kuvaus siitä, miten sairauspoissaoloja seurataan, miten puututaan ongelmiin, miten esim. osatyökykyistä työntekijää tuetaan ja miten päihdeasiat hoidetaan Näissä asioissa työterveyshuolto voi olla hyvänä objektiivisena asiantuntijana Kun asiat on kuvattu ja kaikki tietävät miten prosessi etenee, on helpompi ottaa puheeksi Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

10 TYÖPAIKKASELVITYS Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset ja työpaikkojen omat riskien arvioinnit ovat toisiaan tukevia toimintoja Työterveyshuolto on asiantuntijataho, joka selvittää vaara- ja haittatekijöiden terveydellisen merkityksen ja tekee aloitteita ja ehdotuksia toimenpiteistä työnantajalle. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

11 TERVEYSTARKASTUKSET Työterveystarkastuksissa työntekijät käyvät työsuhteen alussa ja määräajoin. Tarkastusten tiheys ja tarkastuksiin sisältyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden, työn vaatimusten sekä työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat myös työntekijän kuntoutus- sekä muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

12 Toimenpide-ehdotusten tekeminen
Työnantaja saa työterveyshuollolta työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi työpaikalla työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin. Työterveyshuolto ja työnantaja seuraavat yhdessä ehdotusten toteutumista mm. työpaikkakäynneillä. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

13 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
Työnantaja ja työtekijät saavat työterveyshuollolta myös neuvontaa ja ohjausta. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on ehkäistä työstä, työolosuhteista tai työympäristöstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Tavoite on myös ohjata työnantajaa ja työntekijöitä suojautumaan haitallisilta työolosuhteilta ja toimimaan työympäristön kehittämiseksi. Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

14 Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
Työterveyshuolto ja työnantaja seuraavat työterveyshuollon vaikutuksia. Seurattavia asioita ovat terveydelliset vaikutukset sekä toteutuneiden toimenpide-ehdotusten ja taloudellisten vaikutusten toteutuminen yksilö-, työyhteisö- ja työpaikkatasolla. Lisäksi työterveyshuolto seuraa oman toimintansa laatua. Työterveyshuolto on työhyvinvoinnista huolehtimisessa kumppani Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja

15 Peruspilarien ongelmissa työterveyshuollolla on vaikuttavuutta
Tarja Siitonen, vastaava työterveyshoitaja


Lataa ppt "YHDISTYSTYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ TYÖTERVEYSHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google