Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyspalvelualan uusi palkkausjärjestelmä alkaen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyspalvelualan uusi palkkausjärjestelmä alkaen"— Esityksen transkriptio:

1 Terveyspalvelualan uusi palkkausjärjestelmä 1.3.2008 alkaen
Työn vaativuuteen perustuva palkka Henkilökohtainen palkanosa Neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, STHL Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

2 Palkkausuudistuksen tavoitteet
Tukee yrityksen tavoitteita Antaa mahdollisuuden kehittää työtehtäviä Kannustaa työssä kehittymiseen Palkitsee ammattitaidon tuloksellisesta käytöstä Vahvistaa työnantajan työnantajakuvaa Työvoiman saatavuus Pysyvyys Motivointi Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

3 Työn vaativuuteen perustuva palkka
Muodostuu vaativuusryhmittelyn mukaisesta palkasta, ja Tehtäväkohtaisista työn vaativuuteen vaikuttavista erityistekijöistä Arviointi tapahtuu kirjallisen tehtäväkuvauslomakkeen avulla Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

4 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Vaativuusryhmittely Arvioidaan työtehtävää, ei työntekijää Arvioinnilla valitaan se vaativuusryhmä, joka kokonaisuutena parhaiten vastaa ko. työn sisältöä ja siinä vaadittavaa osaamista ja muita taitoja Kolme vaativuustekijäkokonaisuutta Osaaminen ja harkinta Työn vaikutukset ja vastuu Vuorovaikutus työssä Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

5 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Vaativuusryhmittely Vaativuusryhmiä 5 + 5b Vaativuusryhmissä kolme paikkakuntakalleusluokitusryhmää Pääkaupunkiseutu PKL I PKL II Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

6 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Vaativuustekijät 1. Osaaminen ja harkinta Arvioidaan työtehtävän edellyttämää osaamista sekä kuinka itsenäistä työ on ja kuinka vaativia harkintatilanteita työ sisältää 2. Työn vaikutukset ja vastuu Arvioidaan työn sisältämää vastuuta sekä työn tekemisen vaikutusten laajuutta ja pysyvyyttä Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

7 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Vaativuustekijät 3. Vuorovaikutus työssä Arvioidaan sekä vuorovaikutuksen laajuutta että syvyyttä Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

8 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Erityistekijät Voivat olla esimerkiksi: Työn edellyttämä erityinen työkokemus Tiiminvetäjän tms. osittainen esimiesvastuu Erityinen taloudellinen vastuu Poikkeuksellisen vaativat työolosuhteet Työn edellyttämät erityistaidot (esim. kielitaito, erityinen koulutus) Muut erityistekijät ja -vastuut Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

9 Tehtäväkohtainen palkka
Kunkin vaativuusryhmän vähimmäispalkka on ko. ryhmän taulukkopalkka Jos tehtävän sisältö poikkeaa vaativuusryhmän tavanomaisista tehtävänsisällöistä ja vaativuusryhmän töiden normaalista vaativuustasosta, nämä erityistekijät nostavat ao. henkilön tehtäväkohtaista palkkaa Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

10 Tehtäväkohtainen palkka
Työpaikoilla määritellään, mitä erityistekijöitä työtehtäviin mahdollisesti sisältyy Määritellään myös, miten erityistekijät otetaan huomioon tehtäväkohtaisissa palkoissa (prosentuaalisina tai euromääräisinä lisinä) Periaatteet käydään läpi työpaikan luottamusmiehen kanssa Tarkistetaan vähintään kerran vuodessa Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

11 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Palkan määräytyminen Jokaisesta tehtävästä tehtävänkuvaus Esim. tes:n mallilomake Työntekijä täyttää tehtäväkuvauksen tai työnantaja täyttää mallikuvauksen ja työntekijä tekee siihen mahdolliset muutokset omien tehtäviensä osalta Työntekijä ja työnantaja käyvät tehtävänkuvauksen yhdessä läpi ja allekirjoittavat tehtäväkuvauksen Työnantaja lopullisesti hyväksyy kuvauksen Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

12 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Palkan määräytyminen Työnantaja arvioi tehtäväkohtaisen palkan suuruuden vaativuusryhmittelyn ja työpaikkakohtaisten periaatteiden perusteella Perusteet käydään läpi työnantajan ja työntekijän välillä sekä merkitään tehtävänkuvauslomakkeeseen Työntekijän pyynnöstä käsiteltävä myös luottamusmiehen kanssa Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

13 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Palkan määräytyminen Määrittely tehdään uudelleen, jos tehtävän vaativuus muuttuu pysyvästi Myös, jos tilapäisesti vähintään 4 viikon ajaksi Ei koske vuosilomasijaisuuksia Työntekijän pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa ajantasaisuus vähintään kerran vuodessa esim. kehityskeskustelun tms. yhteydessä Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

14 Henkilökohtainen palkanosa
Voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella Vähintään kuitenkin henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnaista osaa Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

15 Henkilökohtainen palkanosa
Perusteina mm: Työtulokset, työn sujuvuus ja tehokkuus, yhteistyökyky, joustavuus, kehittymiskyky ja –halu, huolellisuus, työkokemus ja sosiaaliset taidot sekä poikkeuksellisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät perusteet Maksuperusteet selvitetään henkilöstölle ja henkilökohtaisen palkanosan perusteet käydään läpi työnantajan ja työntekijän kesken Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

16 Henkilökohtainen palkanosa
Voidaan alentaa työtehtävän muuttuessa pysyvästi, mutta työntekijän palkka ei voi kuitenkaan laskea Alentaminen työntekijästä johtuvasta syystä vain poikkeuksellisesti Vuosisidonnainen takuu: 4 palvelusvuoden täyttyessä väh. 6 % ja 7 palvelusvuoden täyttyessä väh. 11 % tehtäväkohtaisesta palkasta Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni

17 Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni
Muita elementtejä Vailla tehtävässä vaadittavaa koulutusta olevan tt:n palkka saa olla enintään 10 % alempi kuin vaativuusryhmän vähimmäispalkka Työsuhteessa olevan aloittaessa oppisopimuskoulutuksen palkkaa ei kuitenkaan saa laskea Työntekijöille tai ryhmille voidaan maksaa tulospalkkaa tai bonusta työn tuloksellisuuden perusteella paikallisesti neuvotellen Yksityisen Terveyspalvelualan Unioni


Lataa ppt "Terveyspalvelualan uusi palkkausjärjestelmä alkaen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google