Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkkoportfolio Taina Joutsenvirta Verkkopedagogiikan asiantuntija

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkkoportfolio Taina Joutsenvirta Verkkopedagogiikan asiantuntija"— Esityksen transkriptio:

1 Verkkoportfolio Taina Joutsenvirta Verkkopedagogiikan asiantuntija
Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

2 Verkkoportfolio perinteinen portfolio (kansio tai salkku)
digitaalinen portfolio (näytöltä luettavissa oleva portfolio) verkkoportfolio (tietoverkossa julkaistu portfolio)

3 Verkkoportfolio tällä kurssilla
kurssilla verkkoportfoliolla hyödynnetään verkon mahdollistamaa ryhmätyöskentelyä ja –arviointia portfolio on näkyvissä ainoastaan ryhmälläisille ei muille ryhmille ryhmä tukee portfoliotyöskentelyä kommentoimalla ja arvioimalla muiden portfolioita kommenttien perusteella portfoliota kehitetään edelleen ja lopuksi julkaistaan

4 Verkkoportfolion pääpointit tällä kurssila
yhteisöllisyys ja toisilta oppiminen tukea, esimerkkejä, kannustusta, kritiikkiä ja vertaisarviointia portfolio on aina julkinen tuote näyteporftolion nimi jo kertoo, että tarkoituksena on näyttää ja todentaa jotakin kurssilla käytetään ryhmän tukea portfolion tuotanto- ja julkaisuvaiheessa varmempi oli kun portfolio julkaistaan

5 Portfolio sisältää oma oppimisen reflektointia
reflektio on itsetutkistelua itsetuntemuksen kartuttamista vuorovaikutusta itsensä kanssa taakse katsomista reflektion avulla voi ymmärtää omaa ajatteluaan pystyy näkemään omaa oppimistaan

6 Reflektio merkitsee tietoisuutta omista kokemuksista
opiskelistrategioista oppimistuloksista taustalla olevista arvostuksista oppija oppii tietävänsä oppii tiedostamaan tietojensa ja taitojensa kehitettäviä alueita ja vahvuuksia Portfolio oppimisen avartajana s. 33

7 Portfolion sisältö omat tuotokset (Hops, käsitekartan ym.)
Millainen oppija olen? sisältää katsauksen omaan oppimiskäsitykseen ja sen reflektointia Yhteenveto omasta porfoliosta sisältää reflektiota omasta oppimisesta

8 Oppimiskäsitys ja oppimisnäkemys
Oppimisnäkemyksellä tarkoitetaan tieteellistä teoriaa, jolla selitetään oppimista. Oppimisnäkemys pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen. Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan yksilön omaa henkilökohtaista käsitystä siitä, mitä oppiminen on. Niitä on jaoteltu monella tavalla ja moneen luokkaan.

9 Eräs oppimiskäsityskategoria
oppiminen on tiedon lisääntymistä oppiminen on ulkoa oppimista oppiminen on tiedon soveltamista oppiminen on muutos käsitteen laadullisessa merkityksessä oppiminen on tiedon rakentamista oppiminen on henkilökohtainen muutosprosessi (Marton, Dall’Alba & Beaty 1993: Conceptions of Learning. International Journal of Educational Research 19, )

10 Oma oppimiskäsityksesi: vaihe 1
Mitä on oppiminen? Kirjoita paperille oma henkilökohtainen oppimiskäsityksesi oppimisesta. Mieti omakohtaisia kokemuksia omasta oppimisestasi: Miten itse opit parhaiten? Miten olet havainnut muiden oppivan? Miten menneet kokemukset ovat vaikuttaneet oppimiskäsitykseesi? (15 min)

11 Oppimiskäsitysten vertailu: vaihe 2
Kirjoituksen jälkeen etsi kirjoituksesta 3 pääpointtia, jotka mielestäsi kuvaavat oppimista parhaiten ja siirry pienryhmääsi. Pienryhmässä esitätte oman näkemyksenne ja kuuntelette muiden näkemykset. Tämän jälkeen keskustelette ja muodostatte ryhmän yhteisen näkemyksen oppimisesta. Valitkaa ryhmästänne pääpointtien esittäjän ja miettikää perustelut. (20 min)

12 Oppimiskäsitysten vertailu: vaihe 3
Ryhmän edustaja esittää kaikille ryhmän pohtimat pääpointit ja perustelut. Näistä muodostetaan loppuyhteenveto. (30 min)


Lataa ppt "Verkkoportfolio Taina Joutsenvirta Verkkopedagogiikan asiantuntija"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google