Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VESO – päivän teemana OPPIMISKÄSITYS - vaiheet ja menetelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VESO – päivän teemana OPPIMISKÄSITYS - vaiheet ja menetelmät"— Esityksen transkriptio:

1 VESO – päivän teemana OPPIMISKÄSITYS - vaiheet ja menetelmät
OPPIVA OPS VESO – päivän teemana OPPIMISKÄSITYS - vaiheet ja menetelmät Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

2 Elementtejä VESO -päivään
OPPIVA OPS Elementtejä VESO -päivään Ennakko-valmistautuminen Tavoitteet ja virittäytyminen Aiheiden työstäminen Koonti ja arviointi Jatkon suunnittelu Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

3 VESON teema: OPPIMISKÄSITYS
OPPIVA OPS VESON teema: OPPIMISKÄSITYS Ennakkovalmistelu Luetaan ennakkoon ops –perusteiden luku 2.3 = OPPIMISKÄSITYS Keskustellaan luokissa oppilaiden kanssa ikäkauden mukaisesti ( 2-4 oppilaan ryhmissä) esim. Miten opit hyvin eri aineissa? Miten toivot opettajan opettavan ja auttavan sinua oppimaan? Miten voit itse auttaa omaa oppimistasi? Miten oppiminen onnistuu hyvin yhdessä (pareittain, ryhmissä) luokkakavereiden kanssa? Varmistetaan vuorovaikutusta vahvistavat tilat: tasalattiatila, pelkät tuolit, joita on helppo ryhmitellä eri kokoisiin ryhmiin Ops –ryhmä asettaa veso –päivälle tavoitteet ja suunnittelee päivän sisällöt ja menetelmät Selkiytetään veson valmentajaryhmän vastuut ja roolit Informoidaan henkilöstöä ajoissa Varmistetaan tekniikan toimivuus Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

4 Virittäytyminen OPPIVA OPS
Käydään yhdessä läpi Turun ops-tiekartta, oman koulun ops-tiekartta tälle lukukaudelle ja VESO-päivän tavoitteet, sisällöt ja päivän kulku Virittäytyminen päivän teemaan esim. OPS-HISTORIAJANA: Esitellään dia ops-aikakausista,( blogi) Asettaudutaan ympyrään vuosikymmenittäin, siihen kohtaan, jolloin aloitin opettajana Muistellaan 2-4 hengen ryhmissä kokemuksia ops:n käytöstä opettajauran alussa Haastatellaan ryhmiä muistoista Ryhmät keskustelevat johtopäätösiä, miten ops saadaan arkityökaluksi Kokemusten jakaminen, kriittinen/arvioiva reflektio, tietoiskut / teoria / johtopäätökset vuorottelevat Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

5 Oppimiskäsitys – teeman työstäminen
OPPIVA OPS Oppimiskäsitys – teeman työstäminen Luvun 2.3. työstön yhteisöllinen kulku: pareittain etsitään 2.3. kappaleesta oleelliset asiat ja avataan käsitteitä ensin pareittain ja sitten 4 -hengen ryhmässä. Käsitteet (4-5) kirjataan erikseen A4 –papereille. Laput laitetaan lattialle ryhmä kerrallaan käsitteiden kartaksi, saman sisältöiset vierekkäin ja luetaan ne ääneen. Koko työyhteisö seisoo lappujen ympärillä, keskustelee, jäsentää tärkeitä käsitteitä ja asettaa yhteisiä tavoitteita oppimiskäsityksestä. Tehdään arvio siitä, miten oppimiskäsityksen tärkeät asiat toteutuvat nykyisin omassa luokassa ja koko koulussa. Valitaan mitä oppimiskäsitykseen liittyviä asioita suunnitellaan konkretian tasolle ja mitkä oppimiskäsityksen asioista asetetaan 1-2 – vuoden tavoitteeksi Sovitaan mitä oppimiskäsitykseen liittyviä kohtia jokainen havainnoi 1-2 viikon ajan omassa luokassa ja koko koulussa. Keskustellaan siitä, miten oppimiskäsitys toteutuu työyhteisön arjessa ja aikuisten kesken. Otetaan valokuva käsitteiden kartasta. Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

6 Kolb - oppimistyylitesti
OPPIVA OPS Kolb - oppimistyylitesti Tehdään oppimis-/toimintatyylitesti . /testit/ oppimistyylitesti Asetetaan lattialle fläppi, mihin on kirjoitettu ristikkoon oppimistyylit. Jokainen menee sille sektorille seisomaan, missä tyylissä oli eniten %. Otetaan pari vierestä ja kerrotaan, miten oma tyyli ilmenee käytännössä. Haastatellaan arvostaen kaikkia tyylejä Miten eri vahvuuksia voidaan käyttää hyödyksi OPS -prosessissa? Miten huomioin erilaiset oppijat työyhteisössä? Miten huomioin erilaiset oppijat kuin minä luokassa? Mitä tyyliä haluaisin kehittää itsessäni? Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

7 Päivän arviointi Jatkosta sopiminen
OPPIVA OPS Päivän arviointi Jatkosta sopiminen Mitä uutta opin oppimiskäsityksestä? Mitä hyvää palautetta annan työyhteisölleni keskusteluista? Mikä auttoi minua tänään oppimaan uutta? Varmistetaan, että tärkeät asiat on kirjattu Sovitaan milloin pieniin kokeiluihin ja havainnointien tarkasteluun palataan? Kerrataan, miten ops -prosessi jatkuu. Ulla Rasimus & Leena Nousiainen


Lataa ppt "VESO – päivän teemana OPPIMISKÄSITYS - vaiheet ja menetelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google