Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudistuva sosiaalihuoltolaki ja työelämäosallisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudistuva sosiaalihuoltolaki ja työelämäosallisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Uudistuva sosiaalihuoltolaki ja työelämäosallisuus
Kari Ilmonen Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi Helsinki Kari Ilmonen

2 Uudistuva sosiaalihuoltolaki
taustalla laajapohjainen työryhmätyö liitännät sote -uudistukseen aiemmin jo terveydenhuoltolaki valmisteilla järjestämislaki eteneminen virkamiesvalmistelussa lausuntokierros kevät 2014 HE eduskunnalle syksy 2014 voimaan Kari Ilmonen

3 Uudistuva sosiaalihuoltolaki
Pääperiaatteet hyvinvointi ja ennaltaehkäisy asiakkaan suoriutumisen tuki tuki tarpeen mukaan asiakkaan osallistuminen ja vaikuttaminen asiakkaan itsemäärääminen ja valinnat luottamuksellisuus ja yhteistoiminta asiakkaan kanssa sosiaaliset suhteet ja lähiyhteisöt tasavertaisuus: kieli, kulttuuri ja uskonnot yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lasten ja erityistä tukea tarvitsevien erillinen intressi Kari Ilmonen

4 Uudistuva sosiaalihuoltolaki
asiakkaan oikeus saada selvitys erilaisista vaihtoehdoista asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen hyvinvoinnin edistäminen matalat kynnykset palveluun hakeutumisessa palvelutarpeen arviointi tuen tarpeen arviointi (aikajänne) omatyöntekijä palvelusuunnitelma Kari Ilmonen

5 Uudistuva sosiaalihuoltolaki
sosiaalipalvelut; tarve mm. toimintakyky, sosiaalinen syrjäytyminen sosiaalipalvelut; sisältö mm. sosiaalinen kuntoutus, osallisuutta edistävä tuki avataan omina pykälinään, joihin on ”kiinnitettävissä” myös erillislainsäädännön kautta syntyvää yksityiskohtaisempaa säätelyä palveluista esim. ”sosiaalihuollon tuki työelämäosallisuuden vahvistamiseksi” Kari Ilmonen

6 työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27 d) Kuntouttava työtoiminta
Työvoimapoliittiset toimenpiteet Avoimet työmarkkinat työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27 d) Kuntouttava työtoiminta (KuTyL) työtoiminta (SHL 27 e; KVL) VPL Kuntoutuksen toimenpiteet päivätoiminta (VPL 8 b; KVL) Kari Ilmonen Kari Ilmonen Kari Ilmonen

7 Työelämäosallisuus sosiaalihuolto kohtaa asiakkaan
työikäisten kohtaaminen arvio tuen tarpeesta kenen vastuu poluttamisesta eteenpäin ratkaisevaa: onko kysymys vain työn puuttumisesta palveluohjaus oikeaan osoitteeseen palvelutarvearvion pohjalta: ensisijaisena työ, kohti työsuhteista työtä - TE-hallinto sosiaalinen osallisuus ja toimintakyky - sosiaalihuolto selkeä sairaus tai terveydellinen haitta - terveydenhuolto Kari Ilmonen

8 Työelämäosallisuus TE-hallinto TE-toimisto TYP
yhteistoiminta TE-hallinto, KELA, kuntapalvelut suunnitelma työllistymisestä ja siihen liittyvistä tukipalveluista vastuu työllistymisprosessista, josta vapautuminen vain työllistymisen tai eläköitymisen kautta ”lähettäminen” tarvittaessa myös sosiaalihuollon palveluihin, jolloin asiakkuuden tulee kuitenkin poiketa tavanomaisesta sosiaalihuollon asiakkuudesta (toimeentulo) Kari Ilmonen

9 Työelämäosallisuus Sosiaalihuolto
ratkaisevaa tarveajattelu, jolloin pitäisi päästä irti syyperusteisuudesta (osatyökykyisyys, vamma, ”marginaalissa olo”) tavoite selkeyttää ja sitoa nykyiset ”lohkoutuneet palvelut” yhdeksi kokonaisuudeksi sosiaalisen kuntoutuksen viitekehys toimintakyvyn vahvistaminen ja osallisuuden mahdollistaminen työtoiminnan uudelleen arviointi - tavoite ja merkitys tukijärjestelmän selkeyttäminen - perustuki ja bonusrahat järjestelmärahoituksen pohtiminen - kunta vs. valtio Kari Ilmonen

10 Työelämäosallisuus menossa useita samaan kohtaan fokusoivia hankkeita:
Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittävä työryhmä (STM) Osatyökykyisten työllistymistä edistävät lainsäädännölliset muutokset (STM/TEM) Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä ryhmä (STM) Hallituksen rakennepoliittinen uudistus Osallistava sosiaaliturva, työryhmä asetteilla Työpankkikokeilu 2015 (STM) Työllistämisen kuntakokeilu 2015 (TEM) Kari Ilmonen


Lataa ppt "Uudistuva sosiaalihuoltolaki ja työelämäosallisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google