Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiakasmaksulainsäädännön mukaiset kuntoutushoidon asiakasmaksut 10.2.2012Lakimies Mari Laurén.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiakasmaksulainsäädännön mukaiset kuntoutushoidon asiakasmaksut 10.2.2012Lakimies Mari Laurén."— Esityksen transkriptio:

1 Asiakasmaksulainsäädännön mukaiset kuntoutushoidon asiakasmaksut 10.2.2012Lakimies Mari Laurén

2  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)  Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992)  Soveltamisala: kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut  Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (L 2.1 §)  Erikseen voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärästä (L 2.2 §) tai palvelun maksuttomuudesta Mari Laurén10.2.2012

3 Maksuttomat palvelut, AsmaksuL 5 §  Terveydenhuollon palveluista maksuttomia ovat mm. terveydenhuoltolain 29 §:n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palveluna annettava kuntoutus  THL 29 §: Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus  Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto  Maksuja saa periä laitoshoitona annetusta kuntoutuksesta (STM:n asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista, 1806/2009) Mari Laurén10.2.2012

4 Kuntoutushoidon maksut (A 14 §)  Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 §:n 2 mom. 6 kohdassa (THL 29§) tarkoitetusta  vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai  kehitysvammaisten erityishuoltona (L 519/1977) annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 11,30 euroa hoitopäivältä.  Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on vuodessa kertynyt yli seitsemän. Mari Laurén 10.2.2012

5 Asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen  Asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon maksut eivät muodostuisi palvelujen käytön esteeksi. Maksukattoja yhdistetään ja uudistetaan. Tavoitteena on terveydenhuollon yhtenäinen maksukattojärjestelmä (kunnallisen terveydenhuollon maksukatto + lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisvuosiomavastuuosuus).  Kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet.  Maksusäännökset kootaan samaan lakiin. Mari Laurén10.2.2012


Lataa ppt "Asiakasmaksulainsäädännön mukaiset kuntoutushoidon asiakasmaksut 10.2.2012Lakimies Mari Laurén."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google