Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämäosallisuuden lisääminen on YHTEINEN ASIA Asiantuntijaryhmän ehdotukset heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämiseksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämäosallisuuden lisääminen on YHTEINEN ASIA Asiantuntijaryhmän ehdotukset heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämiseksi."— Esityksen transkriptio:

1 Työelämäosallisuuden lisääminen on YHTEINEN ASIA Asiantuntijaryhmän ehdotukset heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämiseksi

2 Selvitystyön taustaa  STM, TEM, Kuntaliitto  pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, syrjäytymisuhan alla olevat, vammaiset  järjestelmän toimivuus  uudistustarpeet  hallinnonalojen ja hallinnon tasojen välisen yhteistyön edistäminen  vastuu asiakkaiden elämäntilanteen kokonaisuuden huomioon ottamisesta  koota, arvioida, tehdä ehdotuksia  esitykset tulevan hallitusohjelman valmisteluun 2 11.12.2014 Kari Ilmonen

3 Rajaukset (muut selvitykset)  Rakennetyöttömyys (TEM)  Työttömien terveydenhuolto (TEM)  Osatyökykyiset (STM Lehto)  focus pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmään 3 11.12.2014 Kari Ilmonen

4 Johtopäätökset  yhteiskunnallinen tarve: –rakennetyöttömyyden vähentäminen –työvoiman saatavuuden lisääminen –yhteiskunnallisten kustannusten alentaminen  yksilöllinen tarve –työllistymisen mahdollistaminen –syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen –hyvinvoinnin lisääminen  poliittinen sitoutuminen heikkoa  palvelujärjestelmä pirstaleinen ja osittain heikosti resursoitu - keskitetty vastuu puuttuu  tarvitaan yksilöllisesti tuettuja ratkaisuja ja työllistymispolkuja –yhteiskunta:  rakennetyöttömyyden alentaminen –näkökulmana osallisuus ja tukeminen matkalla kohti työelämäosallisuutta –alueellinen kattavuus –ajoitus - välineenä varhemmin käyttöön  kuntouttavan työtoiminnan sisällöllinen kehittäminen  kuntaohjauksen käsikirja  laatukriteerit - alueellinen yhdenvertaisuus  tavoitteellisuus ja vaikuttavuuden arviointi  kannustavuus  kuntarahoitus –laadusta rahoituksen perusta (?) ja korvaustasojen nosto –yhden rahoitusmallin selvittäminen 4 11.12.2014 Kari Ilmonen

5 Esitykset muutoksen välineiksi  luodaan poliittinen tahtotila –hallitusohjelmaan toimenpidekokonaisuus  vahvistetaan kysyntää työmarkkinoilla –työantajapalvelut, rekrytoinnin tuki, aktiivinen vuoropuhelu osapuolten välille, julkisen sektorin erityiset toimenpiteet  poistetaan etuusjärjestelmään liittyviä hallinnollisia esteitä –etuuksien maksatus, asiakkaiden tiedon lisääminen  lakisääteistetään moniammatillinen palvelumalli –työvoiman palvelukeskusmallin hyödyntäminen (TE-hallinto, kunta, KELA), palveluohjaus ja yhden luukun periaate, keskitetty ohjausjärjestelmä 5 11.12.2014 Kari Ilmonen

6 Esitykset muutoksen välineiksi  yhdistetään sosiaalisen työllistämisen lainsäädäntö yhdeksi kokonaisuudeksi –SHL, VPL, KVL, KuTyL –kuntoutusta aktivoiva ja kuntoutumispolkua tukeva kokonaisuus  uudistetaan laki kuntouttavasta työtoiminnasta –määräajat asiakkaan tarpeen mukaan (aktivointisuunnitelma ja siihen sisältyvät toimet) –yhdenmukainen laatu ja palvelun saatavuus koko maahan –valtionosuusjärjestelmä ja kuntakorvauksen taso 6 11.12.2014 Kari Ilmonen

7 Esitykset muutoksen välineiksi  kohdennetaan kuntoutusta palvelemaan paremmin heikossa työmarkkina-asemassa olevia –kuntoutuspalvelujen kehittäminen –KELA:n ammatillisen kuntoutuksen perusteiden tarkentaminen –selvemmin osaksi aktivoinnin kokonaisuutta  vahvistetaan kunnan aikuissosiaalityötä –sosiaalityön kehittäminen osana KASTE II -hanketoteutusta ja aseman vahvistaminen sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksessa  lisätään asiakasosallisuutta –jo kehitettyjen hyvin käytäntöjen levittäminen TE -hallinnon ja kuntien palvelujärjestelmään 7 11.12.2014 Kari Ilmonen


Lataa ppt "Työelämäosallisuuden lisääminen on YHTEINEN ASIA Asiantuntijaryhmän ehdotukset heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämiseksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google