Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos/ Kuopion kampus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos/ Kuopion kampus"— Esityksen transkriptio:

1 Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos/ Kuopion kampus
Asiakkaiden lisääntyvät ihmisoikeudet sosiaalipalveluissa : uudistuvan lainsäädännön näkökulma Marja Väänänen-Fomin yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos/ Kuopion kampus

2 Esityksen eteneminen Johdatus sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen kytköksestä perustavaa laatua oleviin oikeuksiin Sosiaaliset oikeudet uudistuvassa lainsäädännössä Osallisuus ja itsemäärääminen uudistuvassa lainsäädännössä 4) Lopuksi

3 Johdatusta PL 1 §, PL 22 §, ihmisarvo lähtökohtana: ihmisarvo toteutuu, kun ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat PL 6 § yhdenvertaisuus, 14 § osallistumisoikeudet PL 7§ oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, 10 § yksityiselämän suoja , 19 § oikeus sosiaaliturvaan, PL 21 oikeus oikeusturvaan vrt. esim. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus Lainsäädäntöstrategiana: menettelyllisten oikeuksien suoja?

4 2. Sosiaaliset oikeudet uudistuvassa lainsäädännössä
Määrärahasidonnaisuus eli yleinen järjestämisvastuu/ subjektiiviset oikeudet eli erityinen järjestämisvastuu ? Tarvelähtöisyys korostaa asiakaskeskeisyyttä Tarpeisiin vastataan palveluin. Palvelut määritellään aiempaa selkeämmin Sosiaalitakuu

5 Asiakkaan osallisuus ja itsemäärääminen
Asiakaskeskeisyys Asiakkaan osallisuus ja itsemäärääminen prosessin eri vaiheissa -> kirjaukset asiakkaan mielipiteistä ja näkemyksistä Tarpeiden arviointi korostuu Asiakassuunnitelman pakollisuus? Sisältö ja yhteensovittaminen Kokonaisvaltaisuus ja yhteistyövelvoitteet omatyöntekijän nimeäminen Ilmoitusvelvollisuus

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon itsemääräämisoikeuslaki
Tavoitteena edistää itsemääräämisoikeutta ja ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saanti tilanteissa, joissa välttämättömän sosiaalihuollon taikka terveyden- tai sairaanhoidon antaminen ei ole mahdollista ilman asiakkaan tai potilaan perusoikeuteen kohdistuvaa rajoitusta. Rajoitustoimenpiteiden soveltamisala erityisesti ympärivuorokautinen hoito, huolto Laissa säädetyt rajoitustoimenpiteet kohdistuvat henkilöihin, joiden toimintakyvyn aleneminen on todettu, koskee lähinnä muistihäiriöisiä ja kehitysvammaisia henkilöitä Akuuttitilanteet säädetään erikseen: vapauden rajoittaminen, kotirauhan piiriin pääsy, oma ja toisen terveys tai turvallisuus

7 LOPUKSI Uudistus on periaatteita korostava, asiakkaan menettelyllisiin oikeuksiin sitoutuva Miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat? Miten asiakaskeskeisyyden ideaali toteutuu toiminnassa? Implementointi edellyttää vahvaa informaatio-ohjausta


Lataa ppt "Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos/ Kuopion kampus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google