Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Iina Peltomaa, projektipäällikkö, OhjausLaturi-hanke, HUMAK

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Iina Peltomaa, projektipäällikkö, OhjausLaturi-hanke, HUMAK"— Esityksen transkriptio:

1 Iina Peltomaa, projektipäällikkö, OhjausLaturi-hanke, HUMAK
Nuorisotyön mahdollisuudet kouluyhteistyössä ja nivelvaiheen pudokkuuden ehkäisemisessä Marjo Kolehmainen, nuorisotyön koordinaattori, Nuorisoilmiö-hanke, HUMAK Iina Peltomaa, projektipäällikkö, OhjausLaturi-hanke, HUMAK

2 NUORISOILMIÖ-HANKE Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Hankasalmen kunnan välinen ostopalvelusopimus kunnallisen nuorisotyön palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta Hankasalmella Nuorisoilmiö –hankkeessa Hankkeen oppimisympäristöön ja kehittämistyöhön ovat osallistuneet vuosittain kymmenet yhteisöpedagogiopiskelijat sekä kulttuurituottajaopiskelijat harjoitteluilla, projekteilla, oppimistehtävillä. Ohjauksen päivät

3 NUORISOILMIÖN TAVOITE
Luoda kuntalaisille uusia, kattavampia ja ajassa olevia nuorisotyönpalveluita. Luoda uudenlainen toimintamalli tulevaisuuden nuorisotyön toteuttamiseen pienissä ja mediaanikokoisissa (maaseutu)kunnissa. HUMAKille amk:n tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI) työtä. Tavoitteena palvella ja kehittää työelämää, jota tehdään yhteistyössä työelämän kanssa hankkeiden kautta. Ohjauksen päivät

4 NUORISOILMIÖN KOULUOHJAAJAKOKEILU
Yhteisöpedagogiopiskelija toimi lukuvuoden Kuuhankaveden yläkoulussa (7-9 – luokat) Tavoitteena koulun kasvatustehtävän tukeminen nuorisotyön menetelmillä, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutus vahvistaminen, non-formaalin oppimisen mahdollisuuksien tarjoaja, sosiaalinen vahvistaminen, vanhemmuuden tukeminen… Toiminnan monimuotoisuuden ja uusien toimintamallien kehittäminen ja tiedon kerääminen nuorisotyön osaamisen sovittamisesta yläkouluun Ohjauksen päivät

5 NUORISOTYÖNTEKIJÄN ROOLI KOULUSSA
Ohjaaja, kuuntelija, kasvattaja, silmä, korva, sitova liima, innostaja, yhteisökohtaaja, elämänhallinnan opettaja, helposti lähestyttävä luotettava aikuinen … Ei opettajan työn ja roolin kilpailija, vaan yhteisen kasvatustyön vertaistoteuttaja, opetuksen rinnalla kulkija, täydentäjä Vahvuus kohtaamisessa, läsnäolossa, kuulemisessa Työnimikkeitä useita, Nuorisoilmiössä nimike kouluohjaaja. Ohjauksen päivät

6 NUORISOTYÖN TOIMINTAMUODOT KOULUSSA
Monialainen yhteistyö: kodin ja koulun sekä kolmannen sektorin yhteistyö, oppilashuollollinen työ Nuoren yksilöohjaus ja tukeminen: nuorisotiedotus- ja neuvonta, tukihenkilötoiminta Ryhmä- ja yhteisöllinen työskentely: osallisuustoiminta, seksuaali- ja päihdekasvatus, kansainvälisyyskasvatus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaito ”kurssit”, vertaispienryhmätoiminta, ryhmäyttäminen, nivelvaiheet yläkoulun molemmin puolin Ohjauksen päivät

7 NUORISOTYÖN TOIMINTAMUODOT KOULUSSA
Harrastustoiminta: koulun kerhotoiminnan koordinointi ja toteuttaminen, vapaa- ajanharrastuksista tiedottaminen, välituntiaktiviteetit Tapahtuma- ja projektitoiminta: vanhempainverkostot, diskot, retket, teemapäivät JNE.JNE.JNE Ohjauksen päivät

8 MIKSI KOULUUN NUORISOTYÖ?
Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen, linkkinä ja liimana nuoren kasvuympäristöissä koulussa ja vapaa-ajalla (sekä kotona ja verkossa) Koulussa tavoitetaan kaikki nuoret, jolloin voidaan ohjata ja kannustaa vapaa-ajan nuorisotyönpalveluihin Koulussa tarve nuorisotyön kaltaiselle kasvattajalle, jolloin nuorille saadaan laajempi tukiverkko Ohjauksen päivät

9 HUMAK: UUSIUTUVA KOULU JA NUORISOTYÖ-HANKE 12/2010-2013
Nuorisoilmiö-hankkeessa syntynyttä koulunuorisotyö mallia pilotoidaan Konneveden kunnassa, jossa yläkoulussa tulee toimimaan projektin nuorisotyöntekijä Nuorisotyöntekijän työtä tuetaan ja tutkitaan projektipäällikön toimesta sekä alueellisen temaattisen kehittämisverkoston toiminnan avulla, joka kootaan mm. erilaisten koulunuorisotyökokeiluiden työntekijöistä. Ohjauksen päivät

10 Tavoitteet Uusiutuva koulu ja nuorisotyö-hankkeessa
Edistetään toimialojen (koulu ja nuorisotyö) yhteistä keskustelua, kehitystyötä ja tuotetaan toimintatutkimus pilottimallin ja kehittämisverkoston toiminnasta Kehitetään nuorisotyön työmuotoja, toimintatapoja ja uuden työntekijyyden työnkuvaa koulussa toimivalle nuorisotyöntekijälle Tavoitteena on koulussa tehtävän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen, työmuodon kehittäminen ja vakinaistaminen. Ohjauksen päivät

11 OhjausLaturi-hanke ESR, ELY-keskus, HUMAK, Jyväskylän kaupunki, Sovatek-säätiö, Jyvälän Setlementti ry.

12 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli - OhjausLaturi
Toiminta Ohjauskeskuksen kehittäminen ja kokeilu Alueellisen työn pilotointi Erilaisten oppimisympäristöjen joustava käyttö Tavoitteet Monialainen nuorten palveluverkko toimii Koulussa ja verkostossa lähiohjausta Pudokkuuteen tartutaan Jokaiselle oma tuettu polku Ohjauksen päivät

13 Nivelvaiheen haasteet ja kehittäminen
Hyvä yläkouluaika Oma haave ja toivo Apua palveluviidakossa nuorelle, vanhemmille, työntekijöille Kasvatuksellinen lähiohjaus ja jalkautuva palveluohjaus Nuorisolain muutokset Etsivä nuorisotyö Ohjauksen päivät

14 Yhteystiedot Nuorisoilmiö ja Uusiutua koulu ja nuorisotyö- hanke
Marjo Kolehmainen, p OhjausLaturi-hanke Iina Peltomaa, p Ohjauksen päivät


Lataa ppt "Iina Peltomaa, projektipäällikkö, OhjausLaturi-hanke, HUMAK"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google