Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Väkivaltatyön kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Väkivaltatyön kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit"— Esityksen transkriptio:

1 Väkivaltatyön kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit
Karola ja yhteystiedot Sari Laaksonen kehitysjohtaja Ensi- ja turvakotien liitto

2 Väkivaltatyö Havahtuminen Etäännyttäminen Häilyminen Tunnustaminen
Surutyö Työskentely Uuden rakentuminen Väkivallan huomaaminen Väkivallasta irrottautuminen Väkivallasta irti pysyminen Tämän kokonaisuuden tavoitteena väkivalta (kierteen) katkaiseminen - yksittäisen ihmisen ja/tai perheen elämässä - sukupolvien ketjussa Aulin väitös: pvv kokeneiden naisten elämänkulusta ja selviytymisestä 2004 Kronologisen etenemisen sijaan polkua kuljetaan usein edestakaisin, Avun tarve riippuu - väkivallan kestosta / rankkuudesta - kokijan voimavaroista ja saadusta tuesta Työskentelyn moninaisuus helppo hahmottaa sen mielikuvan kautta, että tätä polkua kulkee (eli näitä neljää kohtaa tarvitsevat) kaikki perhe- ja lähisuhdeväkivallan eri osapuolet - joukko hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista tilanteista. Jo koetusta väkivallasta selviäminen Erilaisia työskentelymuotoja erilaisiin tapauksiin ja eri vaiheisiin ja kaikille osapuolille

3 Pääkaupungin turvakotiyhdistyksen toimintamuodot
Jussi-työ Kilpola auki 24 h/vrk paikka 10 perheelle kriisipuhelin - apua perheväkivaltaa käyttäville tai sen kohteeksi joutuville miehille - tuettua asumista 19 perheelle - avo- ja jälkihuoltotyötä Valvotut tapaamiset Kriisi- perhetyö - turvallisia tapaamisia lapselle ja biologiselle vanhemmalle - kotiin annettavaa perhetyötä - neljän viikon intensiivijaksoissa

4 Väkivaltatyö Arjen hallinta ja vanhemmuus Huolto- ja tapaamiskiistat
Väkivallan huomaaminen Väkivallasta irrottautuminen Kotoutuminen ja kulttuurikysymykset Väkivallasta irti pysyminen Varsin laaja kokonaisuus, ja silti lisäksi tarvitaan yhteistyökumppaneita - ainakin väkivallan huomaamiseen Kun lisäksi ei ole harvinaista, että asiakkaiden tilanteissa on muitakin asioita selvitettävänä, tarvitaan yhteistyökumppaneita. Päihdeongelmat Jo koetusta väkivallasta selviäminen Mielenterveysongelmat

5 Väkivaltafoorumin osallistujat
Erilliset työt ja toimijat muodostavat väkivaltatyön kokonaisuuden Yhteinen historia, yhteinen tehtävä: asiakasta varten Oman työn merkityksellisyyden näkeminen paitsi yksittäisen toiminnan kautta, myös osana kokonaisuutta Hyvä, että kokoonnutaan tällä tavalla yhteen vaihtamaan kokemuksia ja kuulumisia - sytyke arkityön pieneen laajentamiseen

6 Väkivaltatyön kokonaisuus
Erilaisissa tapauksissa ja prosessin kaikissa vaiheissa: - Ennaltaehkäisevä työ - Huomaaminen, tunnistaminen, apuun ohjaaminen - Neuvonta - Avotyö - Kriisityö Kaikille osapuolille: - naisille ja miehille - lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille - suomalaisille ja maahanmuuttajille - kokijoille ja tekijöille - läheisille Muihin tarpeisiin vastaaminen, jotta perheväkivallan roolia elämässä saadaan työstettyä Asiakastyön lisäksi eri palveluiden koordinointi, kunnan linjaukset, tutkimus-, kehittämis- ja vaikuttamistyö, lait ja suositukset Ammattityön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistyö eri palvelujen koordinointi: yksittäisen asiakkaan tasolla sos.tt Paikallinen kokonaisuus kunnan väkivaltatyöryhmä

7 Entä väkivaltatyön koulutus, tutkimus, kehittäminen, vaikuttaminen?
Meidän alueella? neuvonta ja ohjaus turva-kodit, kriisiapu tuettu asuminen yksilö-keskustelut ohjatut ryhmät vertais-ryhmät kokoontumis-paikat lapsille nuorille naisille miehille vanhuksille kokijoille tekijöille maahanmuuttajille lähiverkostolle Random keskustelu: läsnäolijat voivat kertoa oman työnsä sisältöä ja sijoittaa sitä näihin kohtiin Mitä meillä jo on ja mitä vielä tarvitaan lisää Pääkaupunkiseudulla Lasten jälkihuollon resursointia Tapaamiskäytäntöjen selkeyttäminen perheväkivaltakriisin yhteydessä Väkivaltaa käyttäville naisille oma palvelu Senioreille oma paikka Foorumin teema: Uuden vuosikymmenen haasteet ja mahdollisuudet - nyt taloudellisesti vaikeat ajat, hyvä kun nykyinen säilyisi - eteenpäin elävän mieli, niin kauan kuin henki pihisee Entä väkivaltatyön koulutus, tutkimus, kehittäminen, vaikuttaminen?

8 Eri toimijoiden roolit
Miten hyvin tunnet alueesi toimijoiden työn? Mistä saat tietoa, jos alueesi verkostoon tulee jotain lisää, muuttuu tai poistuu? Mitä sellaista materiaalia on jo toisilla toimijoilla olemassa, jota voit hyödyntää työssäsi? Miten kulkee asiakkaan polku työmuodosta toiseen? - Erilaisten taustateorioiden ja työtapojen ketjutus? - Saattaen vaihto: saumakohdissa yhteispalaverit? Perheen eri osapuolten kanssa tehdyn työn kokonaiskuva? miesten työn yhteistyöryhmä, Uudenmaan asiantuntijaverkosto - tutustumiskäynnit: monika, HUS sos.pedin yksikkö, naisten linjan päivystäjäkoulutus - Helsingin opas - Etu-liiton sininen kirja - ilmoitustaululla PPY, Eroneuvo, Riku, Tukinaisten juristipäivystys - Läänin taskukortti - Naisten linjan punaiset vihkoset - LSKL:n kekseliäs kasvatus ja lastensuojelu eri kielillä –oppaat - Pake - säännöllisiä tapaamisia: avotyö ja jussit+tk


Lataa ppt "Väkivaltatyön kokonaisuus ja eri toimijoiden roolit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google