Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PLE – Personal Learning Environment PeLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen - projekti 2008 – 2011 Aija Hietanen Pohjois-Savon ELY -

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PLE – Personal Learning Environment PeLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen - projekti 2008 – 2011 Aija Hietanen Pohjois-Savon ELY -"— Esityksen transkriptio:

1 PLE – Personal Learning Environment PeLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen - projekti 2008 – 2011 Aija Hietanen Pohjois-Savon ELY - keskus

2 Yleistä projektista Rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus, ESR Budjetti: 627 270 e Savonia-ammattikorkeakoulu Savon ammatti- ja aikuisopisto Joensuun yliopisto Yritykset, organisaatiot  opiskelijan opintoihin ja harjoitteluun liittyvät yritykset/organisaatiot

3 Pilottiryhmät Terveysala – 13 ensi- ja sairaanhoitajaopiskelijaa (aloittavat) PLE opetuksessa ja oppimisessa Tekniikka - 13 kone- ja tuotantotekniikan 3. vuosikurssin opiskelijaa PLE yritysyhteistyössä Liiketalous – 5 tradenomi- ja 5 atk-tradenomiopiskelijaa (valmistuvia) PLE työnhaun välineenä Savon ammatti ja aikuisopisto – 27 aikuiskoulutusopiskelijaa (hierojan ammattitutkinto, esimiehen erikoisammattitutkinto ) PLE osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa AMK-ryhmät: OSS (Linux, Open Office, Firefox,Skype, Wlan) Sakky-ryhmät: Windows, Microsoft Office, 3G

4 PLE:n idea PeLE-projektissa PLE on suhteellisen uusi ”käsite”  v. 2006 alkaen Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimisympäristö  formaali – informaali oppiminen Oppimisympäristö rakentuu sosiaalisen median eri työkaluista (esim. blogit, wikit, kirjanmerkit, yhteisöpalvelut jne. Elgg) PLE on verkostoitumisen ja yhteisöllisen oppimisen väline PLE kulkee opiskelijan mukana oppilaitoksesta/työpaikasta toiseen  elinikäinen oppiminen PLE:n avulla oppija näyttää osaamisensa ja verkostonsa, jossa osaaminen ja asiantuntijuus ovat kehittyneet (”missä sä oot ollu töissä ja ketä sä tunnet” PLE:ssa opiskelija tuottaa sisällöt  opetuksen muututtava!

5 Projektin tehtävät  Selvittää olemassa olevia (kansallisia ja kansainvälisiä) sovelluksia ja käytäntöjä henkilökohtaisiin oppimisympäristöihin liittyen  Kehittää ratkaisuja PLE:n toteuttamiseen  Kouluttaa pilotoivat amk/sakky-opettajat, opiskelijat, työelämän edustajat ja muut sidosryhmät hyödyntämään PLE:tä  Pilotoida PLE:hen perustuvia opetus/oppimis/verkostoitumismenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden verkostojen kanssa  Tutkia sosiaalisen median käyttöä opetuksessa/oppimisessa, sovellusten käyttökelpoisuutta oppimisprosessin tukena, verkostoitumista ja työelämän saamia hyötyjä.  Projektissa ei kehitetä uusia tietoteknisiä sovellusohjelmia, vaan hyödynnetään olemassa olevia sovelluksia ja innovoidaan niiden uudenlaisia käyttötapoja yhteisöllisen verkosto-oppimisen aikaansaamiseksi

6 Syksy 2008Projektin organisoituminen Kevät 2009Sovellusten testausta, pilotoinnin suunnittelu Syksy 2009Pilotoinnit käynnistyvät Kevät 2010Pilotoinnit jatkuvat Syksy 2010Pilotoinnit jatkuvat Kevät 2011Kehitystyö, tulosten levittäminen, loppuraportti PROJEKTIN AIKATAULUTUS

7 Nykytilanne 3/2010 Kaikilla pilottiopiskelijoilla PLE  Ning, Wikispace, Delicious. Googledocs Terveysala  ”Practise tree”, Tehtävät palautetaan ainoastaan PLE:hen, Opettajien koulutukset, Sairaanhoitajaopiskelijat S08 laativat ammatillisen kasvun portfolion blogeihin, bioanalyytikko-opiskelijat ottavat blogin harjoittelupäiväkirjaksi Tekniikka  projektiyritysten edustajat työstävät opiskelijoiden kanssa kehittämistöitä Ningissä (dropbox). Liiketalous  Yritykset antavat palautetta opiskelijoiden työnhakuPLE.stä. Sakky  PLE:t näyttötutkinnoissa osaamisen näytössä. Hierojien hakuprosessi Ningissä!

8 http://plepele.wordpress.com http://plepele.ning.com

9 Hyödyt (pilotti)opiskelijalle Oppii uusia menetelmiä (saa opiskella uusimmilla menetelmillä) Yhteisölliset tiedonrakentamistaidot kehittyvät Yhteistyöelämän kanssa tehostuu  työnhaun väline Oma PLE !  koko opintojen tietovarasto Yksilöllisiä ratkaisuja opintojaksojen suorittamiseen Miniläppärit pilotoinnin ajaksi Linuxin ja open officen oppiminen 6 op

10 Projekti (6 op, 162 h) edellyttää Sitoutumista ja mukana olemista 18 kk:n ajan Oman PLE:n ”rakentamista” Avointa mieltä, kritiikkiä ja rakentavia kehittämisehdotuksia Tutkimukseen osallistumista PLE-koulutuksiin osallistumista Kokemusten jakamista (blogiin kirjoittaminen, haastattelut, mahdolliset konferenssi esitykset)blogiin Osallistuminen loppujulkaisun tuottamiseen ”Mitä, jos opettajat eivät lähdekään tähän mukaan?”

11

12

13


Lataa ppt "PLE – Personal Learning Environment PeLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen - projekti 2008 – 2011 Aija Hietanen Pohjois-Savon ELY -"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google