Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monikulttuurinen nuorisotyö Porvoon kaupunki Nuorisopalvelut 2013 31.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monikulttuurinen nuorisotyö Porvoon kaupunki Nuorisopalvelut 2013 31.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Monikulttuurinen nuorisotyö Porvoon kaupunki Nuorisopalvelut 2013 31.5.2013

2 Nuorisopalveluiden tavoitteita •Visio – tavoitetila Hyvinvoivat porvoolaiset lapset ja nuoret viihtyvät kotikunnassaan ja osallistuvat sen kehittämiseen. •Nuorisopalveluiden tehtävä  tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä  edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista  parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja  edistää ja tukea nuorten osallistumista koulutukseen, työelämään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon  ehkäistä syrjäytymistä

3 Monikulttuurista toimintaa •Yhdyshenkilö •Kohdistetut leirit/retket (kotoutuminen) •Räätälöity ilmoittautumiskäytäntö (leirit) •Yhteistyö ja täsmämainonta (Valmistavat luokat) •Leirimaksu kotoutumisaikana (Maahanmuuttajapalvelut) •Valmistavien luokkien vierailut nuorisotilaan •Normaali tilatoiminta (ikäraja) •Eri tahojen yhteistyö ja keskustelut •Vanhempainillat (valmistavat luokat) •Yksilöllinen työ ja ohjaus •Kohdennettu liikuntatoiminnan tukeminen •Tapahtumissa mukana oleminen (Mahdollisuuksien tori, Respect, MaR… )

4 NELLA ETNINEN NUORI AKTIIVISEKSI JA HYVÄKSYTYKSI •Nella-hanke on Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden koordinoima kolmivuotinen valtion rahoittama hanke (2010-2012). Hankkeen päätavoite on tukea maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumista vapaa-ajan toimintaan. Kohdennettu nuorisotyö, jota tehdään niin yksilötyönä kuin ryhmätoimintana, tukee nuoren kotoutumista. Hankkeessa hyödynnetään myös jo olemassa olevia vapaa- ajan palveluita. •Nella-hankkeen avulla luodaan uusia työmuotoja koulun, kodin ja vapaa- ajan välillä. Samalla tiivistetään maahanmuuttajanuorten kanssa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä. Työntekijöiden monikulttuurisuus-tietotaitoa ja -osaamista lisätään. •Nella-hanke tukee vapaa-ajan osalta suomenkielisen koulutoimen MoKu- hanketta, jonka tavoite on kehittää monikulttuurisuustaitoja kouluyhteisössä. Koulujen lisäksi yhteistyössä Nella-hankkeen toteutuksessa ovat maahanmuuttajapalvelut. Yhteistyötä pyritään tekemään liikunta-, kulttuuri- ja kirjastotoimien, harrastus- ja vapaa- ajantoimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

5 Pakolaisen polku Porvoon kaupungin nuorisopalvelut järjestää Pakolaisen Polun kaupungin 8.-luokkalaisille yhteistyössä Maahanmuuttajapalveluiden, Porvoon suomen- ja ruotsinkielisen seurakunnan, Porvoon ammattiopisto Amiston ja Porvoon koulutustoimen kanssa. Polun tarkoituksena on edistää nuorten myönteistä ilmapiiriä maahanmuuttajia kohtaan. Tavoitteena on kokemusten ja elämysten kautta vaikuttaa asenteisiin ja herättää keskustelua ulkomaalaisten asemasta yhteiskunnassamme.

6

7 Haasteita •Konfliktit tilalla •Tiedotus (tapahtumat) •Ei tulkkia yleensä, esitteet suomeksi ja ruotsiksi •15-20 v. nuoret kotoutumisen väliinputoajia •Järjestöyhteistyö •Ei harrasteopasta Porvoosta •Vanhempien kielitaito – nuoret eri asemassa •Siirtymä valmistavalta luokalta yleisopetukseen – ikäraja nuorisotilalle

8 •Kirjavinkki: •Ekholm & Salmenkangas. Puhumalla paras. 2008.


Lataa ppt "Monikulttuurinen nuorisotyö Porvoon kaupunki Nuorisopalvelut 2013 31.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google