Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valmennus AMK-opintoihin -työkori 1.8.2008 – 31.7.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valmennus AMK-opintoihin -työkori 1.8.2008 – 31.7.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Valmennus AMK-opintoihin -työkori 1.8.2008 – 31.7.2011

2 Yleistä VOIMAAsta •VOIMAA-projektin tavoitteena kehittää maahanmuuttajataustaisille joustava väylä opintojen aloittamisesta esimies- ja asiantuntijatehtäviin. •Osana toimintamalleja kehitetään ja pilotoidaan ammattikorkeakoulussa amk-valmennuksen sekä työelämässä oleville maahanmuuttajille suunnattuja opintokokonaisuuksia. •Kaikessa projektin toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen median keinoja > voimaa.metropolia.fi

3 VOIMAAn keskeiset tulokset •Työyhteisöille toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi työhönperehdyttäjä- /työpaikkakouluttaja- /esimestehtäviin •Ammattikorkeakouluille toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden amk- opintoihin valmentavaan koulutukselle

4 VOIMAA-työskentely •Lisätietoja webissä osoitteessa voimaa.metropolia.fi o sisällöistä o projektin etenemisestä o tapahtumien aikatauluista •Voimaa-wikissä toimitaan seitsemässä työkorissa, joista kullakin projektin toteuttajalla on omat vastuualueensa (suluissa): 1.Projektin johtaminen ja hallinnointi (Metropolia: Matti Rantala, Päivi Keränen)Projektin johtaminen ja hallinnointi 2.Työnantajaselvitys (Fakiirimedia: Anja Rouhuvirta, Hape Haavikko)Työnantajaselvitys 3.Pedagoginen kehittäminen (HAMK: Riitta Metsänen)Pedagoginen kehittäminen 4.Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät (Metropolia: Jussi Linkola)Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät 5.AMK-opintoihin valmentava koulutus (Metropolia: Matti Rantala, Päivi Keränen, Milla Laasonen)AMK-opintoihin valmentava koulutus 6.Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen (Metropolia: Milla Laasonen)Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen 7.Arviointi (Metropolia + muut toimijat)Arviointi

5 AMK-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille •Haaste: Maahanmuuttajien tietotaitoa ei hyödynnetä •Valmentavan koulutuksen kehittäminen on korkeakoulutuksen yksi keskeinen haaste (Hallitusohjelma, OPM-selvitykset, KESU ja nyt uusi AMK-laki, omistajayhteisöjen tarpeet, aluekehitys) •VOIMAA – ainutlaatuinen “harjoittelumahdollisuus”

6 VOIMAA ja valmentava koulutus = AMK-työkori •Kehittää maahanmuuttajataustaisten AMK-opiskeluvalmiuksia •Arvioida ja päivittää hänen aiemmin hankkimaansa osaamista koulutusalaltaan •kehittämisprosessi, jossa amk-opettajia ja muuta henkilöstöä suunnittelee ja laatii valmennuskokonaisuuden AMK-opintoihin maahanmuuttajataustaisille •keskitytään henkilöstön AMK-valmennukseen tarvittavaan osaamiseen •Tavoitteena toteutettaa ainakin yksi kehittämiskokonaisuus/ klusteri sekä HAMKissa

7 Mukaan AMK-korin työskentelyyn? •Kehittämistiimit o AMK-valmennuksen suunnittelu klusteri-/ koulutusohjelmakohtaisesti •Osallistuminen wikissä/ sosiaalinen media •Työskentelyä ja työaikaa voidaan sopimuksen varaisesti resursoida VOIMAA-projektista

8 Hahmotelmaa AMK-valmennuksen sisällöistä (30 - 60 op?) 1.Opiskelua tukevat opinnot 2.Substanssiin liittyvät opinnot 3.Kieleen liittyvät opinnot 4.Harjoittelu alalla tai osallistuminen alan koulutusohjelman tarjontaan

9 Toteuttajat ja rahoitus •Metropolia Ammattikorkeakoulu hallinnoi projektia •Toteutaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Fakiirimedia Oy:n kanssa •Mukana yritysyhteistyökumppaneita: o Vastaamaan työnantajille suunnattavaan kyselytutkimukseen o Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työpaikkakoulutuksen toimintamallien pilotoinnissa •VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista on Etelä- Suomen lääninhallituksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin tukema projekti.

10 Lisätietoja WIKI • voimaa.metropolia.fi •Matti Rantala, projektipäällikkö matti.rantala@metropolia.fi, 050 568 0785, 050 348 5301 matti.rantala@metropolia.fi •Päivi Keränen, projektisuunnittelija paivi.keranen@metropolia.fi, 020 783 5051 paivi.keranen@metropolia.fi •Milla Laasonen, tiedottaja/tuottaja milla.laasonen@metropolia.fi, 040 184 2443 milla.laasonen@metropolia.fi


Lataa ppt "Valmennus AMK-opintoihin -työkori 1.8.2008 – 31.7.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google