Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hahmotelma nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta Kokkolassa Nuorta ei jätetä seminaari 24.11.2010 Ronnie Djupsund.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hahmotelma nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta Kokkolassa Nuorta ei jätetä seminaari 24.11.2010 Ronnie Djupsund."— Esityksen transkriptio:

1

2 Hahmotelma nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta Kokkolassa Nuorta ei jätetä seminaari 24.11.2010 Ronnie Djupsund

3 Yhden viranhaltija hahmotelma…

4 Huomioita kuntakentältä… - Nuorisopolitiikan tekeminen nuorisotoimen puitteissa ja nuorisotoimen rakenteiden kautta on haasteellista (Nieminen 2007) - Laissa säädetty nuorten ohjaus- ja palveluverkosto antaa nuorisopolitiikan tekemiselle kunnassa uusia ”välineitä”. -Kunnallisen toiminnan kehittäminen - kehittämisresurssien puutteessa johtuen toimintaa kehitetään usein hankkeiden ja projektien kautta - projektit ->ohjausryhmät -> moniammatillisuus / monialaisuus -- Monialaisuus on johtanut hyviin tuloksiin. Kuitenkaan perustyötä ei toistaiseksi kehitetä monialaisesti. - projektien myötä saavutettu hyviä tuloksia -> kuka oppii… yhteiskunta, hallinnoiva organisaatio vai projektityöntekijät

5 Tavoitetila: -Verkosto edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. -Verkosto tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta. -Verkosto edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. -Verkoston tulee tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

6 Tehtävät: - Verkoston tulee koota paikallisesti tiedot nuorten kasvu- ja elinoloista ja niiden pohjalta arvioida nuorten tilannetta päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. - Verkoston tulee edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. - Verkoston tulee suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi. - Verkoston tulisi edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

7 Nuorisopalvelut Terveyspalvelut Työhallinto PoliisihallintoKokkotyösäätiö Koulutusyhtymä Opetustoimi Sosiaalipalvelut Nuorten ohjaus ja palveluverkosto Kokkolassa Nuorten työllisyys Koulutukseen sijoittuminen Kouluterveyskysely Nuorten päihteidenkäyttö Nuori rikoksen tekijänä Nuorten vapaa-aika Nuorisotiedotus Yhdenvertaisuus Nuorten syrjäytyminen Nivelvaihe- yhteistyö yms. yms… Kokkolalainen nuoriso- barometri. Sisältäen indikaattori- tietoja päätöksenteon tueksi sekä verkoston nostoja kehittämis- kohteista. Verkoston työn myötä toimijoiden tietoisuus ja ymmärrys eri toimialojen työstä lisääntyy.

8 Huomioita nuorisopalvelut tulosalueen näkökulmasta… - Jos kuntaan jo aikaisemmin perustetulle yhteistyöryhmälle tai - verkostolle on annettu tehtäväksi käsitellä nuorten asioita, olisi järkevää, että sama toimielin voisi nuorisolakiin ehdotetuilla viranomaisilla tarvittaessa täydennettynä huolehtia myös lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävistä. - Laissa ei säädettäisi siitä, minkä sektorin vastuulle verkoston kokoaminen ja muu koordinointi kuuluu. -Laissa ei myöskään säädettäisi siitä, millä organisaatiotasolla verkostoon tulisi osallistua.

9 Huomioita nuorisopalvelut tulosalueen näkökulmasta vol.2 Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston haasteet - Nuorten ohjaus ja palveluverkoston haasteena on vakuuttaa keskeiset viranhaltija - ”Verkoston työ ei aiheuta kunnalle uusia välittömiä kustannuksia” - tiedon kokoaminen on erittäin tarpeellista, mutta aiheuttaa etenkin alkuun työtä.


Lataa ppt "Hahmotelma nuorten ohjaus- ja palveluverkostosta Kokkolassa Nuorta ei jätetä seminaari 24.11.2010 Ronnie Djupsund."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google