Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anne Leppänen, Hannele Torvinen & Seija Koskela

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anne Leppänen, Hannele Torvinen & Seija Koskela"— Esityksen transkriptio:

1 Verkostoyhteistyö alueen ohjauspalvelujen toteuttamisessa ELO-seminaari Järvenpää 10.10.2012
Anne Leppänen, Hannele Torvinen & Seija Koskela Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 Elinikäisen ohjauksen palvelut alueella
OHJAUS-OSAAMINEN T + N + O Ohjaus-osaaminen? Yhteinen ohjaus-näkemys? Opin ovet –osaamisen siirrettävyys? ASIAKAS JA OHJAUS-PALVELUT * Alueen nykytila eli palvelut ja tuottajat, verkostossa mm. ELYt, AVIt, TE, oppilaitokset, Opin ovet, kunta (nuorisoL, Etsivä nuorisotyö), 3. sektori? Asiakasprofiilit (työssä, ei-työssä; koul:een, koul:ssa, koul:sta; suuntaa etsimässä; vaikeasti tavoitettavat asiakkaat? Palvelut kohtaavat asiakkaan eri elämän-tilanteissa ja -vaiheissa (ura- ja elämän-hallinta, psykososiaalinen tuki, oppiminen ja opiskelu) *Missä ja miten kuuluu asiakkaan ääni? VERKOSTO/VERKOSTOYHTEISTYÖ/VERKOSTO-OSAAMINEN Verkoston yhteinen tavoite- ja tahtotila? Verkoston kokoaminen ja v:na toimiminen Verkoston/palveluiden joht. ja koor. (ELY) ja kehitt. (alueen ELO-ryhmä)?

3

4

5 Verkostostrategian”kaksinapaisuus” Torvinen & Leppänen

6 Verkostot strategisena mahdollisuutena
ORAGANISAATIOIDEN VÄLISESSÄ VERKOSTOITUMISESSA organisaatiot pyrkivät yhteistyön avulla yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin SISÄISESSÄ VERKOTTUMISESSA on kysymys uudenlaisesta organisaatiokulttuurin luomisesta – ihmisten väliseen vuorovaikutuksen perustuva malli YKSILÖIDEN VÄLISESSÄ VERKOTTUMISESSA yksittäiset henkilöt muodostavat verkostoja omassa organisaatiossa ja/tai sen ulkopuolelta Yhä useampi meistä työskentelee tulevaisuudessa monissa asiantuntijarooleissa, jopa eri organisaatioissa. (Joroff 2005; Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012) Vastuu omasta oppimisesta on avain verkoston oppimiseen: osaamisen ja kokemuksen jakaminen, yhteiset toimintatavat ja sovitut välineet.

7 → Toiminnan vaikuttavuus? H. Torvinen

8 Minä/ organisaationi osana alueen elinikäisen ohjauksen verkostoja?
Verkostot, joihin kuulumme? Keitä muita verkostoon kuuluu (henkilöt/ yhteisöt)? Miksi verkosto on olemassa? Kokemukseni verkoston toiminnasta ja toimivuudesta? Miten verkoston toimintaa koordinoidaan? Verkoston lisäarvo työlleni/ organisaatiolleni? Mitä muita verkostoja alueella toimii? (tee kirjaukset kääntöpuolelle)

9 Yhteisesti pohdittavaksi verkostoyhteistyön näkökulmasta
Teemat: Pöytä 1: Verkostoyhteistyönä tuotetut ohjauspalvelut alueella: lisäarvo asiakkaalle ja verkostolle? (arvo ja hyödyt) Pöytä 2: Verkostoyhteistyön tavoite ja tehtävät alueen ohjauspalveluiden tuottamisessa? (verkostona tuotettu palvelu) Pöytä 3: Missä ja miten kuuluu asiakkaan ääni verkostossa? (asiakas- ja tarvelähtöinen palvelu) Pöytä 4: Yhteisen ohjausnäkemyksen kehittäminen ohjausverkostossa? (laadukas ohjaus) Työskentely: Jako neljään, jokaisessa pöydässä emäntä/isäntä (yksi ryhmästä jää) Aikaa 10 min/pöytä Pöytien ”purku” emäntien/isäntien johdolla & yhteinen keskustelu


Lataa ppt "Anne Leppänen, Hannele Torvinen & Seija Koskela"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google