Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 AKAVAn kysely luottamushenkilöille tasa-arvosuunnitelmien tekemisestä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 AKAVAn kysely luottamushenkilöille tasa-arvosuunnitelmien tekemisestä."— Esityksen transkriptio:

1 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 AKAVAn kysely luottamushenkilöille tasa-arvosuunnitelmien tekemisestä työpaikoilla nKysely toteutettiin sähköpostikyselynä nVastaajat YTN:n, kuntien, seurakuntien ja valtion luottamusmiehiä, pääluottamusmiehiä tai muita luottamushenkilöitä nAjankohta: Varsinainen kysely 31.10.2006; muistutus 9.11.2006 nVastausaktiivisuus kaikkien osalta 60 % nVastausasteessa huomioitu ne, joille viesti ei mennyt perille tai lomake ei auennut. Erään kunnan 6 luottamusmiestä toimittivat yhteisen vastauksen. Jotkut vastasivat lyhyesti sähköpostiviestin välityksellä (vastausten jakaumiin näitä tietoja ei voitu siirtää) nVastaajat, jotka olivat henkilöstömäärältään pienemmissä kuin 30 henkilön työyksiköissä luottamustehtävissä, saattoivat jättää vastaamatta

2 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen nKaikista vastanneista luottamushenkilöistä lähes puolet (47 %) ilmoitti, että tasa- arvosuunnitelma ole tehty ja joka neljännen (23 %) työpaikalla ko. asiakirjaa valmistellaan. Joka kymmenes vastaaja ei tiennyt asiasta. nSuunnitelmien teko pisimmällä valtiosektorilla (tehty 61 %; valmisteilla 28 %) ja yksityisellä sektorilla (tehty 57 %, valmistella 21 %). Kunnissa kaksi kolmesta ilmoitti, että on ryhdytty toimiin (tehty 39 %; valmistella 24 %). Seurakunnissa tilanne on suunnilleen sama kuin kunnissa, kun otetaan huomioon, että seurakunnissa on paljon alle 30 hengen työpaikkoja, joita laki ei velvoita laatimaan suunnitelmaa. Yli 30 hengen työpaikoilla seurakunnissa 38 % ilmoitti, että suunnitelma on tehty ja 26 % että suunnitelma valmistellaan nSeurakunnissa oli eniten alle 30 henkilön työpaikkoja - 15 %. Yksityisen sektorin vastaajista 3 % oli alle 30 henkilön työpaikassa. Kunnissa vastaava osuus oli 3 %, valtiolla 0 %

3 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 nSuunnitelmien teko sitä pidemmällä, mitä suuremmasta työpaikasta kyse nNaistyöntekijöiden osuus työpaikoilla ei suuresti vaikuta siihen onko suunnitelmat tehty tai tekeillä n(esim. työpaikoilla, joissa naisten osuus on alle 25 % suunnitelmat tehty tai tekeillä 90 prosenttisesti. Työpaikoilla, joissa naisten osuus on yli 75 %, suunnitelmat tehty tai tekeillä 88 prosenttisesti) nYksityisellä sektorilla suunnitelmat tehty joko yritystasolla (56 %) tai konsernitasolla (38 %). Valtiolla suunnitelma koskee koko virastoa tai laitosta ja seurakunnissa koko seurakuntaa. Kunnissakin suunnitelma tehdään pääosin kuntatasolla (92 %) mutta joskus hallintoaloittain ( 9%) ja/tai työpaikkatasolla (7 %). nHuomautus: Vastaaja sai valita usean vastausvaihtoehdon – esimerkiksi on mahdollista että suunnitelma on tehty sekä koko kunnan tasolla että hallintoaloittain Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen

4 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

5 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

6 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 nTasa-arvosuunnitelmien laadinnassa oltava vähintään yksi henkilöstön edustaja mukana – edustajia voi olla useampikin nKaksi kolmesta ( 67 %) vastaajasta ilmoitti, että luottamusmies/valtuutettu, varaluottamusmies/valtuutettu on edustanut henkilöstöä suunnitelman valmistelussa. Lähes joka toisesta ( 46 %) vastauksesta käy ilmi, että työsuojeluvaltuutettu (tai vara) on edustanut henkilöstöä. Joka kolmannella työpaikalla on henkilöstä edustanut joku muu henkilöstön edustaja. Henkilöstön edustus

7 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

8 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 Minkälainen asiakirja? nKaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että tasa-arvosuunnitelma on itsenäinen asiakirja (yksityinen 61 %, valtio 71 %, kunnat 56 %, seurakunnat 40 %) nTyöpaikoilla, joilla tasa-arvosuunnitelma on jo tehtynä, kolmella neljästä (73 %) asiakirja on itsenäinen dokumentti nTasa-arvosuunnitelma on voinut olla myös osa henkilöstö- tai koulutussuunnitelmaa (12 %) tai työsuojelun toimintaohjelmaa (13 %)

9 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

10 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 Tasa-arvosuunnitelmien sisältö nSelvitys naisten ja miesten jakautumisesta ja osuudesta työtehtävän mukaan sekä palkkakartoitus löytyy useimmiten tehdyistä tasa-arvosuunnitelmista (63-68 %). Valtiolla nämä ovat kaikkein yleisimpiä. nLähes yhtä yleisiä ovat rekrytointikäytännöistä sopiminen ja maininnat miesten ja naisten osuuksista epätyypillisissä tehtävistä olevista työntekijöistä (61-62 %). nKoulutus sisältyy melko yleisesti tasa-arvosuunnitelmiin nVähimmälle huomiolle ovat jääneet sairaan lapsen hoito ja perhevapaiden käyttö nJoka toinen vastaaja (54 %) ilmoittaa, että palkkakartoitus on tehty henkilöstöryhmittäin, yksityisellä yleisemmin (63 %) kuin julkisella sektorilla (46 %). nLähes joka kolmas (29 %) ilmoittaa, että tasa-arvosuunnitelma on tehty koko henkilöstölle

11 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

12 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

13 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 Palkkakartoituksesta nVastaajista 27 % ilmoitti, että palkkakartoitusta tehtäessä henkilöstön palkoista ei saanut lainkaan tai sai vain vähän tietoja. Yksityisellä sektorilla palkkatietojen saaminen oli vaikeampaa. nVastaajista 21 % ilmoitti, että tietoja palkkausjärjestelmistä tai työn vaativuuden arviointijärjestelmistä ei saanut lainkaan tai sai vain vähän tietoja. Yksityisellä sektorilla näiden tietojen saaminen oli hankalampaa. nVastaajista 15 % ilmoitti, että palkkakartoitus nosti esille palkkasyrjintää (Yksityinen 16 %, valtio 29 %, kunnat 9 %, seurakunnat 0 %)

14 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

15 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

16 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

17 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 Tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen ja seuranta nKaikista vastanneista 28 % ilmoitti, että tasa-arvosuunnitelman tekemisestä ei ole tiedotettu henkilöstölle (13% ei osannut sanoa) nVastaava osuus on 15 % niiden vastauksista, jotka ilmoittivat, että suunnitelma on valmis nVastaajista 65 % ilmoitti, että tehtyjen suunnitelmien seurannasta ja päivityksestä on sovittu

18 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006

19 Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006


Lataa ppt "Kysely tasa-arvosuunnitelmien laadinnasta AKAVAn luottamushenkilöille 11/2006 28.11.2006 AKAVAn kysely luottamushenkilöille tasa-arvosuunnitelmien tekemisestä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google