Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN KUMPPANUUSFOORUMI 17.11.2010 Tervetuloa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN KUMPPANUUSFOORUMI 17.11.2010 Tervetuloa."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN KUMPPANUUSFOORUMI 17.11.2010 Tervetuloa

2 KUMPPANUUSFOORUMIN TARKOITUS JA TAVOITE •TARKOITUS –Käynnistää kumppanuusyhteistyö • järjestöt, yhdistykset, RAY ja sosiaali- ja terveystoimiala •TAVOITE –Keskustella tulevaisuuden haasteista –Yhdistää voimavarat, osaaminen –Löytää uusia toimintamuotoja –Synnyttää Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamia hankkeita

3 •Väestön ikärakenne •Lainsäädäntö •Kasvavat tarpeet – rajallinen rahoitus •Eläköityminen •Elintapasairaudet, kansantaudit •Hyvinvointi TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET

4 KOTITALOUDETYRITYKSET KUNTAORGANISAATIO SEURAKUNTA JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen YHTEISÖ RAY vakuutusyhtiöt KELA AVI THL STM lait YKSILÖ PALVELUKOKONAISUUDET POLIISI PELASTUSLAITOS OPPILAITOKSET

5 KOTIKUTOISET MÄÄRITELMÄT •KUMPPANUUDELLA TARKOITETAAN –Toimintamallia, jossa julkinen organisaatio ja yhdistykset ja järjestöt pyrkivät yhteistyössä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen •KUMPPANUUS EDELLYTTÄÄ –Toimijoiden välistä luottamusta ja vuorovaikutusta –Kummankin osapuolen mahdollisuutta hyötyä yhteistyöstä –Osapuolten sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen

6 MIKSI KUMPPANUUS? •Yhteiskunnan suurten haasteiden ratkaiseminen edellyttää voimavarojen kokoamista –Pystytään reagoimaan käyttäjien tarpeisiin –Uudet palvelut ja palvelukokonaisuudet yhteistyön kautta –Yhdessä osataan enemmän – keskinäinen työnjako •Julkisella sektorilla on vastuu lainsäädännössä määriteltyjen palvelujen rahoittamisesta ja järjestämisestä •Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma

7 NÄKEMYKSET MERKITTÄVISTÄ TOIMINTAMUODOISTA •Tiedon jakaminen –omahoito •Vertaistuki –SPR: Omaishoitajien tukitoiminta –Sairaus- ja tautikohtaiset järjestöt ja yhdistykset •Arjessa selviytyminen –Korttelikerhot, liikunta- ja kulttuurikerhot –”talonmies” –toiminta, ystävätoiminta •Lasten ja nuorten hyvinvointi –neuvontapalvelut –Korttelikerhot ja asukastuvat –Yö- ja viikonloppupartiot –Kylä kasvattaa –menetelmä !

8 KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI JA RAKENTEET PAIKALLISELLA TASOLLA TUUSULASSA •Neuvostot –Ikäihmisten neuvosto, lapsi- ja perheasian neuvosto, vammaisneuvosto •Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma –Valmistuu 2010 –Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä •Vapaaehtoistyön vastuuhenkilöt –Koti- ja laitoshoidon palvelut –Sosiaalipalvelut •Tulevaisuudessa yhteistyösopimus ja säännölliset kumppanuusfoorumit

9 KUNTAKYSYMYKSET 1.Mitä järjestöt ja yhdistykset odottavat kunnalta? 2.Mitä hankeyhteistyön/yhteistyön aihealueet voisivat olla?

10 PELISÄÄNNÖT •Kunta voisi tarjota hankkeen aikana – tiloja toiminnan toteuttamiseen – asiantuntijuutta – kohdeorganisaation …ja onnistuneen hankkeen jälkeen –tiloja toiminnan toteuttamiseen –asiantuntijuutta –pientä kohdeavustusta –yhteistyösopimuksen •Hankkeet, joihin voitaisiin lähteä mukaan – ovat osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaa – ovat merkittävä osa kehitettävää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää

11 MITEN EDETÄÄN •17.11.2010 kumppanuusfoorumin aloitustilaisuus •16.2.2011 hankeideat, esimerkkihanke SPR: omaishoitajien tukitoiminta, RAY mukana –esittäjät ja hankeideat 31.1.2011 mennessä, paivi.klami@tuusula.fi •6.4.2011 hankekuvaukset, RAY mukana –hankkeista mahdollisesti kunnan lausunto •Hakemukset RAY:lle 31.5 mennessä •Tulevaisuudessa yhteistyösopimus


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN KUMPPANUUSFOORUMI 17.11.2010 Tervetuloa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google