Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikunnanopetuksen suunnittelu ja arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikunnanopetuksen suunnittelu ja arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Liikunnanopetuksen suunnittelu ja arviointi
Kehittämistehtävä

2 Kehittämistehtävän tavoite
Opiskelija soveltaa kurssin ” liikunnanopetuksen suunnittelu ja arviointi” tietoja oman koulun liikunnanopetuksen kehittämisessä. Opiskelija kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja vahvistaa osaamistaan liikunnanopetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

3 Suunnittelu - toteutus - arviointi
Käytännön toteutus ja opetusmenetelmät on lähes väistämättä osa tehtävää, mutta keskitytään nyt selvästi myös suunnitteluun ja arviointiin Esim. mihin pyritään vaikuttamaan, mitä pitäisi oppia ja miten arviointi voisi parantaa oppimista?

4 Kehittämistehtävä Tehdään yksin tai pareittain
Esimerkiksi saman koulun opettajat voivat viritellä omalla koulullaan yhteisen kokeilun Aihe esitellään huhtikuun tapaamisessa: - noin 1 sivun suunnitelma sisältäen esimerkiksi syyn aiheen valintaan, ennakkoajatuksia toteutuksesta, projektin kuvauksen, kohderyhmän, aikataulun, sovellutusmahdollisuudet Jokaisella työllä on tällä kurssilla oleva vertaisopponentti Opponentin voi valita itse tai me voimme saattaa samankaltaiset aiheet yhteen

5 Aihe-esimerkki 1. Itsearviointi /sanallinen arviointi / muu arviointikokeilu Tehtävän tarkoituksena on kehittää oppilaiden itsearviointitaitoja kehittävä käyttökelpoinen ”malli” Sanallisen arvioinnin kohdalla voisi tavoitteena olla yksinkertainen, mutta toimiva palautejärjestelmä oppilaalle ilman työmäärän merkittävää lisääntymistä. Mitä muita arviointimenetelmiä voisit käyttää? Kehittele itse omannäköisesi arviointimalli ops:a unohtamatta

6 Aihe-esimerkki 2. Lajit vai motoriset taidot suunnittelun lähtökohtana? Entä jos lajit heitettäisiinkin nurkkaan? Tärkeämpää olisikin liikunnan perustaitojen oppiminen - esim. hyppääminen ja heittäminen? Miksi lähes aina pelataan vakiopelejä? Luo erilaisia tuntimalleja siitä, miten opetetaan motorisia taitoja. Voit myös edetä motoristen perustaitojen avulla jonkin lajin perussuorituksiin, mutta pidä tuntien keskeisenä teemana motoristen taitojen harjoittelu.

7 Aihe-esimerkki 3. Kunnon ja liikehallinnan mittaaminen
Kehitä omalle koulullesi mielekäs, monipuolinen ja luotettava kunnon ja liikehallinnan kehittymistä tukeva testistö. Tai kehitä esim. kuntotestistöön liittyvää oheismateriaalia. Esimerkiksi selkeät ja oppilaita innostavat ohjeet testien suorittamisesta.

8 Aihe-esimerkki 4. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen arvioinnissa & suunnittelussa? Miten hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa liikunnanopetuksessa? Voisiko tietotekniikkaa hyödyntää koulusi arviointijärjestelmässä? Voisiko arviointia esimerkiksi helpottaa ja tehostaa Excelillä? Tai mitä etuja toisi jaksosuunnitelman tekeminen internetiin?

9 Aihe-esimerkki 5. Oma aihe
Jos liikunnanopetuksesta poistetaan kaikki ikävät asiat, mitä jää jäljelle? Toimiiko? Tukea tarvitsevan oppilaan opetussuunnitelman tekeminen (HOJKS) Koulun liikunnan ops:n uudistus Aihekokonaisuudet liikunnassa Erilaisten työtapojen käyttö Oppilaat asialle – millaista olisi oppilaiden suunnittelema opetus ja mitkä olisivat arviointikriteerit?

10 Raportointi Kehittämistehtävä vastaa 1 opintopisteen työtä (27 h)
Tehtävästä ja sen toteutuksesta kirjoitetaan sivun raportti. Apuna käytetään muutamia aihetta käsitteleviä lähteitä. Raportti sisältää seuraavat osat: Johdanto sisältäen teoriataustaa Kehittämistehtävän määrittely Toteutuksen kuvaus Tulokset/toiminnan arviointi Pohdinta Lähteet

11 Tehtävän palautus tehtävä lähetetään opponentille mennessä ja hän antaa siitä palautteensa viimeistään mennessä palautetaan valmis tehtävä + opponentin kommentit sen työversiosta koulutussuunnittelija Kasper Mäkelälle: sekä Juha Valtoselle:


Lataa ppt "Liikunnanopetuksen suunnittelu ja arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google