Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekstipohjaisista tehtävistä monimediaisia Eija Koski ja Kasper Kouvo Vammalan lukio Kevät 2013 Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekstipohjaisista tehtävistä monimediaisia Eija Koski ja Kasper Kouvo Vammalan lukio Kevät 2013 Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto."— Esityksen transkriptio:

1 Tekstipohjaisista tehtävistä monimediaisia Eija Koski ja Kasper Kouvo Vammalan lukio Kevät 2013
Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa. PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto 1

2 Learning by doing Aitoa medialukutaitoa ja tutkimuslukutaitoa voi oppia itse tekemällä. Näin näkökulma muuttuu seuraajan näkökulmasta tekijän näkökulmaksi. Löydät Jenni Puhakan (kuvassa vas.)ja Sonja Vuorisen Kirkko-tv –videon tästä.

3 Itsenäisten tekstipohjaisten tehtävien ongelma on,
että ne voidaan tehdä ns. ajattelematta ja oppimatta. Opiskelija pyrkii vain mahdollisimman helposti suorittamaan tehtävän Internetin avulla copy-paste -menetelmällä.

4 Päämäärä Laadimme tässä projektissa toiminnallisia tehtäviä, jotka aktivoivat ja jopa pakottavat opiskelijan ajattelemaan asioita syvemmin.

5 AIDOT KOHTAAMISET LUOVAT TUNNEKOKEMUKSIA

6 RYHMÄTYÖTAIDOT KÄYTTÖÖN

7 Näkökulmia tehtävänantoon
1.Median itsensä analysointi ja käyttäminen lähdemateriaalina. 2.Opiskelijat itse tekevät kurssiin kuuluvan työn tvt-taitoja käyttäen esim. videoita, powerpointeja äänellä ja kuvilla täydennettynä, haastatteluja digitaalisesti tallentaen, nettikyselyjä ja pienimuotoisia tutkimuksia. 3.Opiskelijoiden töiden julkaisu aidossa mediassa esim. paikallisradiossa, paikallislehden nettisivuilla ja paikallislehden paperiversiossa. Lisäksi töitä on julkaistu lukion omassa verkkolehdessä ja Youtubessa. 4.Ryhmät käyttävät somea välineenä ryhmätöiden tekemiseen ja suunnitteluun esim. Facebook –ryhmässä ideoiden

8 Median itsensä analysointi ja käyttäminen lähdemateriaalina
UE3-kurssilla Eija Koski käytti ajankohtaisohjelmia ja Ylen tallenteita arkistosta keskustelun pohjana vaikeissa kysymyksissä ( esim. abortti, syöpäsairas keskuudessamme tai perheessä, vammaisen kohtaaminen, paholainen—Riivaajat kirkossamme) Etiikka ja dogmatiikka näyttäytyivät opiskelijoille ajankohtaisina asioina.

9 … media lähdemateriaalina
FI2-kurssilla tehtiin sekä arvoanalyyseja että diskurssianalyyseja ajankohtaisista aiheista esim. tasa-arvoinen avioliittolaki.

10 Opiskelijat itse tekevät kurssiin kuuluvan työn tvt-taitoja käyttäen
Esimerkiksi UE 3 –kurssilla opiskelijat tekivät etsivien nuorisotyöntekijöiden videohaastattelun, jonka kautta opiskelijat kuulivat, mitä oikeita toimenpiteitä tehdään syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opiskeljat käyttivät myös nettikyselyjä pienimuotoisten tutkimustensa tekemisessä. Esim. eutanasiasta ja netinkäytöstä.

11 …opiskelijoiden töitä
PS2-kurssilla opiskelijat tekivät videoita ja powerpointeja lasten kehitysvaiheista ja esim. hienomotorisista taidoista ja piirustusvaiheista. Näin opiskelijat näkivät eläviä lapsia arjen oikeissa tilanteissa ja videomateriaalin avulla he kykenivät välittämään tämän kokemuksen ryhmän muille opiskelijoille. Kehityspsykologia heräsi eloon! Tässä toinen näyte lasten piirtämisen kehittymisestä.

12 Opiskelijoiden töiden julkaisu aidossa mediassa
Opiskelijoiden töitä on julkaistu paikallislehden paperiversiossa, paikallislehden nettisivuilla, paikallisradiossa ja lukion omilla verkkolehden sivuilla.

13 Ryhmät käyttävät somea välineenä ryhmätöiden tekemiseen ja suunnitteluun
Opiskelijat käyttivät Facebook –ryhmää työnsä suunnitteluun Netissä kyselyjen tekeminen sujui mainiosti ja nopeasti.

14 HUOMIOITA JA OIVALLUKSIA
Opiskelijat osaavat jo paljon

15 Asiat saivat todelliset kasvot

16 Sisältöjen analyysiin
Opiskelijat tarvitsevat ohjausta Muuten tekninen suoritus vie päähuomion

17 Monimediaisuus kaataa koulun seinät
Opiskelijat pääsivät muualle tekemään ja saimme koululle asiantuntijoita Opiskelija menossa haastattelukäynnille tehostetun palveluasumisen yksikköön

18 Yrittäjyystaidot käytössä
Rohkeus Ahkeruus Töiden saattaminen loppuun Tiimityöskentely-taidot Sosiaaliset taidot

19 Monimediaisten tehtävien parista löytyy taitajia
Jotka saavat positiivista palautetta näistä teknisistä tai luovista taidoistaan. Näitä voi koulussa käyttää muihinkin projekteihin ja vertaistukena toisille opiskelijoille ja opettajille

20 Opiskelijan työmäärä Voi nousta todella suureksi, jos samassa jaksossa useita vastaavia projekteja. Totesimme, että oppitunneista on annettava kohtalainen määrä tunteja opiskelijoiden oman ryhmätyön tekemiseen.

21 Muut kuin älylliset taidot
Tehtävät toivat esille voimakkaita eroja opiskelijoiden projektinhallintataidoissa. Aikaansaamisen ongelma/ tarttumattomuuden ongelma tuli esiin joillakin opiskelijoilla ja ryhmillä. TÄMÄ ON KOULUN SUURI HAASTE!

22 ANTIA OPETTAJALLE Projekti lisäsi yhteisideointia ja vuorovaikutusta. Tapasimme säännöllisesti: Mahdollisti työskentelyn nopean arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen projektin aikana. Opetimme toinen toisillemme tvt-taitoja ja vaihdoimme materiaaleja Näkee opiskelijat uudella tavalla.

23 Antia opettajalle Kevät oli hyvää aikaa kehittämistyölle väljemmän lukujärjestyksen takia. Myönteistä ja motivoivaa oli, että oman työn kehittämisestä maksettiin palkkaa. (yöllä kykkii sohvan nurkassa oppimassa tvt-taitoja koivet kankeana)

24 Logoja Jokaisessa avoimessa verkossa olevassa sisällössä tulee olla
Teksti, missä mainittu, että sisältö tehty PAOK:n osarahoituksella + PAOK:n logo kuva, mistä linkki PAOK:n verkkosivuille ( tai kuva ja linkki erikseen CC lisenssi kuvake, mistä linkki Rahoittajan logot (ELY, vipuvoimaa, EU) Logot löytyy alta kuvina. Voit tallentaa kuvat omalle koneelle ja sieltä viedä materiaaliisi.

25 Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA
Sinä saat Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla Viittaat aina alkuperäiseen tekijään Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja CC-lisenssit: creativecommons.fi CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n ( rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ”Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti. Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa. Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.” 25


Lataa ppt "Tekstipohjaisista tehtävistä monimediaisia Eija Koski ja Kasper Kouvo Vammalan lukio Kevät 2013 Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google