Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metropolian laatutyö 2011-2014 Vesa Taatila, Eeva Karjalainen, Juha Lindfors.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metropolian laatutyö 2011-2014 Vesa Taatila, Eeva Karjalainen, Juha Lindfors."— Esityksen transkriptio:

1 Metropolian laatutyö 2011-2014
Vesa Taatila, Eeva Karjalainen, Juha Lindfors

2 Metropolian laatutyö 2011-2014
Metropolia Ammattikorkeakoulun auditoinnin 2011 jälkeinen laatujärjestelmän kehittämistyö uusi organisaatio ja ohjausmalli voimaan Näiden perusteella laatujärjestelmää on päivitetty. uusi strategia voimassa strategisen laatujohtamisen prosessi ja vastuut selkeytetty prosessien, palveluiden ja tietojärjestelmien kehitystyö ECTS Label 2013 Metropoliassa laatutyön tavoitteena on varmistaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden laadukas saavuttaminen ja toimia jatkuvan kehittämisen tukena. Metropolian laatu on kaikkien työntekijöiden vastuulla, laatujohtamisesta vastaa vararehtori. Kullakin ydin- ja palveluprosessilla on prosessin­omistaja. Ydinprosessien tavoitteet ja toiminta, tulokset ja seuranta sekä arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian intranetissä Tuubissa. Metropolian laatutyö

3 Metropolian laatutyö 2011-2014
Metropolian laatutyö

4 Metropolian laatutyö 2011-2014
Metropolian toiminnan jatkuva kehittäminen (PDCA) Tulosten seuranta, arviointi ja kehittäminen: Raportointiportaalissa mittareita ja tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti. Oppimis-, KIT- ja liiketoiminnan kehityksestä tehdään osavuosiraportit neljä kertaa vuodessa, muista puolivuosittain. Opiskelijapalaute (OPALA, 2.v opiskelijat, opintojaksot) ja henkilöstön palautekysely käsitellään yhtenäisesti. Tulokset ja palautteet käsitellään johtoryhmän, tulosalueiden ja yksikköjen kokouksissa sekä henkilötasolla kehityskeskusteluissa Metropolian toimintaa kehittävät toimenpideohjelmat tarkistetaan strategisen toiminnansuunnitteluprosessin yhteydessä. Metropolian laatutyö

5 Metropolian laatutyö 2011-2014
Koulutuksen laadunvarmistus Metropolian koulutusohjelmien ristiinarvioinnin pilotointi 2013 tarkastelee toimintaa pedagogisten linjausten sekä opetuksen, oppimisen ja osaamisen näkökulmista. tunnistaa ko:n vahvuudet ja hyvät käytänteet, heikkoudet ja kehittämis­kohteet. arviointikohteita 12, arviointiasteikkona puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt Pilotin ja kv-benchmarking’in pohjalta Metropolia kehittää edelleen tutkinto-ohjelmille laadullisen arvioinnin menetelmiä. KV -benchmarking HTW Berlin’in kanssa KKA -hankkeessa 2012 kehitettiin korkeakoulun toiminnan ja laadunhallinnan itsearviointi­prosessia ja työkaluja. Benchmarking-kumppanina saksalainen Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, jonka kanssa Metropolia tunnisti kehittämiskohteita ja parhaita käytänteitä. HTW Berlin ja Metropolia jatkoivat benchmarkingia vuonna 2013: kohteina opiskelijapalvelut ja koulutusohjelmien ristiinarviointi. Metropolian laatutyö

6 Metropolian laatutyö 2011-2014
Prosessien, palveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen Metropoliassa on kehitetty auditoinnin jälkeen tiedon saatavuutta ja reaaliaikaisuutta mm. seuraavissa tietojärjestelmä­projekteissa: Peppi - koulutuksen suunnittelijan ja opettajan työpöydät Opinto-opas ja Koulutustarjonta Pakki (opiskelijan työpöytä) Lukujärjestyskone ja Ihana mobiililaitteille Tuubi-intranetportaalin kehitys Kokonaisarkkitehtuurityö Raketti-hankkeen pilotissa 2011 alkaen: sisältää kuvaukset tavoitteista, organisoinnista ja rooleista, prosesseista ja arkkitehtuuri­dokumentaation taltioinnista. Palvelut 2016 –kehittämisprojektin kohteena oppijoille (hakija, opiskelija, alumni) tarjottavat, huomioidaan henkilökunnalle tarjottavat palvelut Projektin tavoitteina ovat: yhdenmukaiset palveluprosessit, kustannustehokkaat palvelut nykyisellä palvelutasolla, nopeuttaa asioiden käsittelyä, virtaviivaistaa sähköistämisellä palveluprosesseja, parantaa laatua sekä lisätä asiakkaiden tasavertaisuutta. Metropolian laatutyö

7 Metropolian laatutyö 2011-2014
Metropolian laatukulttuuri jokaisen metropolialaisen osallistaminen laatutyöhön Tuubi laadunvarmistuksen käyttöliittymänä avoin keskustelu opetuksen ja toiminnan laadusta. Opiskelijakunta Metka: Viestikissa-järjestelmä, KOPPI- edunvalvontapiiri, pullonkaula­kurssien selvitys. Metropolia-yhteisön laatukulttuurin kehittäminen Metropolian meininki –konseptin avulla. Metropolia kehittää ihmisten johtamista ja työyhteisökulttuurin rakentamista Hyvä johtajuus ja Työyhteisötaidot -malleillaan. Tämä kehittämistyö on saanut alkunsa työhyvinvointi- ja ilmapiirikyselyiden palautteista, kehitetty esimiesten Metropolia Akatemiassa. Metropolian laatutyö

8 Metropolian laatutyö 2011-2014
ECTS Label ja GO Euroopan komissio myönsi 2013 Metropolialle ECTS-tunnuksen. Leima edellytti Metropolialta opetuksen tietojärjestelmien ja verkkosivujen kehittämistä, osaamis­perustaisten ECTS-vaatimukset täyttävien OPSien laatimista sekä verkkotekstien tarjoamista englannin kielellä. Metropolia kehittää ympäristövastuutaan ja toimistokäytäntöjään WWF:n Green Office- ohjeistuksen mukaisesti ja WWF on myöntänyt Metropolian seitsemälle toimipisteelle Green Office -ympäristömerkin. Metropolian laatutyö

9 KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/MetropoliaAMK


Lataa ppt "Metropolian laatutyö 2011-2014 Vesa Taatila, Eeva Karjalainen, Juha Lindfors."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google