Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Ammattikorkeakoulutuksen kokonaisvaltainen kansainvälistyminen ja tuloksellinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Ammattikorkeakoulutuksen kokonaisvaltainen kansainvälistyminen ja tuloksellinen."— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Ammattikorkeakoulutuksen kokonaisvaltainen kansainvälistyminen ja tuloksellinen kansainvälinen yhteistyö edellyttävät sekä järjestelmän ja rakenteiden että koulutuksen ja opetusuunnitelmien sisältöjen ja menetelmien kehittämistä.

2 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? 1.JÄRJESTELMÄT JA RAKENTEET - kahden syklin tutkintojärjestelmä - selkeä laadunvarmistusjärjestelmä - tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) - ECTS – järjestelmä - korkeakoulujen viitekehys ECTS otettiin käyttöön Erasmus-ohjelmassa opintosuoritusten siirtoa varten – kehittynyt kansalliseksi opintosuoritusten kertymisjärjestelmäksi > ”vaarana” kv-yhteistyön unohtuminen

3 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? ECTS- tunnus * kahdella kielellä julkaistu opinto-opas * opintosopimusten käyttö * opintosuoritusotteet * osoitus opintojen tunnustamisesta * tutkintotodistuksen liitteen käyttöönotto 2. SISÄLLÖT JA MENETELMÄT - kansainvälinen koulutusalojen tutkintojen ydinainesanalyysi (Tuning Educational Structures) - kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vahvistaminen ja konkretisointi osana opetussuunnitelmatyötä.

4 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? KANSAINVÄLINEN OPETUSSUUNNITELMA: •Opetussuunnitelman kehittämisessä on hyödynnetty kansainvälistä yhteistyötä •Kansainvälinen näkökulma on systemaattisesti integroitu opintokokonaisuuksiin ja kursseihin •Opetuksessa käytetään esimerkkejä, tutkimustuloksia, kirjallisuutta ym. eri maista ja kulttuureista •Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kv-yhteistyö- kumppaneiden kanssa suuniteltuihin yhteistutkinto- ohjelmiin •Koulutusohjelmassa on tarjolla vieraskielisiä opintokokonaisuuksia

5 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? KANSAINVÄLINEN OPETUSSUUNNITELMA: •Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa vähintään X määrä kieli-ja kulttuuriopintoja •Opetusmenetelmissä hyödynnetään kv-näkökulmaa mm. kv-etä- ja verkko-opetuksen kautta, ohjaamalla opiskelijoita työskentelemään ulkomaisten tutkinto-ja vaihto-opiskelijoiden kanssa jne. •Kv-vaihto- ja harjoittelujaksot sekä kv-projektit on sisällytetty opetussuunnitelmaan •Opetussuunnitelman, opetussisältöjen ja opetusmenetelmien kansainvälistämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä

6 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? KANSAINVÄLINEN KOULUTUSOHJELMA •Opiskelija-ja harjoittelijavaihtotavoiteet on asetettu sekä lähtevien että tulevien opiskelijoiden osalta •Opiskelijoita motivoidaan ja ohajataan sisällyttämään HOPS:iinsa ulkomaanjakso •Kv-jaksot suunnitellaan etukäteen sovittuja prosesseja hyödyntäen ja ne hyväksytään täysimääräisinä tutkintoon •Opettajavaihtotoiminta on aktiivista ja se on integroitu opetussuunnitelmaan ja työaikasuunnitelmaan •Osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin verkostoihin

7 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? KANSAINVÄLISYYS JA VERKOSTOITUMINEN TURUN AMK:N HOITOTYÖN KO:SSA Hoitotyön koulutusohjelman kansainvälisyyden tavoitteena on, että opiskelija avartaa maailmankuvaansa, oppii ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystyy työskentelemään ja työllistämään itsensä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Kielten osaaminen on avain kansainväliseen toimintaan. Hoitotyön opiskelijalla on monipuoliset mahdollisuudet osallistua globaaliin kansainvälisyyskasvatukseen.

8 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelija- ja opettajavaihdot, asiantuntijavaihdot, intensiivikurssit, opetussuunnitelman kehittämistyö, ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus toteutuvat myös erilaisissa yhteistyömuodoissa Suomessa asuvien etnisten ryhmien kanssa. Tärkeänä periaatteena kansainvälisessä toiminnassa on vastavuoroisuus sekä yhteistyö työelämän kanssa. Monivuotisen kansainvälisen toiminnan tuloksena on toimivat yhteydet eri ohjelmien kautta useille kielialueille.

9 MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Nordplus -ohjelma vahvistaa pohjoismaista hoitotyön identiteettiä. Erasmus -ohjelma on antanut vankan pohjan verkostoitumiselle eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille Euroopassa. Leonardo da Vinci -ohjelman kautta yhteydet työelämän kanssa ovat vahvistuneet läntisen Euroopan lisäksi myös itäisen Euroopan maissa. Koulutusohjelma on mukana Venäjä-, Viro- ja Kaukoitäprojekteissa. Salon toimipiste on erityisesti keskittynyt useisiin kehitysyhteistyöprojekteihin, joita toteutetaan mm. Swasimaassa ja Intiassa. Hoitotyön koulutusohjelman alueelliset painotukset ovat Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisyysstrategian mukaisia. Ytimenä on vankka eurooppalainen yhteistyöverkosto, joka antaa pohjan kansainvälisille yhteyksille myös muualle maailmaan.

10 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VERKOSTO www.pinnet.fi Hankkeen avulla kehitetään ja vahvistetaan ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa: - kehitetään yhteisiä menettelytapoja - parannetaan toiminnan laatua - lisätään asiantuntemusta - pyritään konkreettisiin tuloksiin tavoitteena vastata Bolognan prosessin, OPM:n korkeakoulujen kv-toiminnan strategian sekä valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman kansainvälistymisen vahvistamista koskeviin haasteisiin. SEMINAARI 20.10.2005


Lataa ppt "MITÄ KV-YHTEISTYÖ EDELLYTTÄÄ KOULUTUSOHJELMILTA JA OPETUSSUUNNITELMILTA? Ammattikorkeakoulutuksen kokonaisvaltainen kansainvälistyminen ja tuloksellinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google