Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokonaisarkkitehtuuri osana laatutyötä KA-pilotti ohjausryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokonaisarkkitehtuuri osana laatutyötä KA-pilotti ohjausryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 Kokonaisarkkitehtuuri osana laatutyötä KA-pilotti ohjausryhmä 5.5.2010
Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

2 Painopistealueet tietohallintostrategiassa

3 STRATEGINEN LINJAUS 1: Toimintaprosessien kehittäminen ja kustannustehokkuus Laatujärjestelmätyön yhtenäistäminen kuntayhtymässä. Tietohallinnon aiempaa systemaattisempi mukanaolo laatujärjestelmätyön kautta tapahtuvassa kehittämistoiminnassa.

4 STRATEGINEN LINJAUS 2: Toiminnan ohjaaminen tiedolla ja johdon tietotarpeet Toiminnan ohjaamisen parantaminen laatujärjestelmä- ja kokonaisarkkitehtuuriajattelua soveltaen.

5 Tietohallintostrategian kehittämishankesalkku

6 KEHITTÄMISHANKESALKKU STRATEGINEN LINJAUS 1:
Yhtenäisen laatutyön edistäminen kuntayhtymässä Kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuurin (KA) muodostaminen Tietohallinnon dokumentaation kehittäminen Kokonaisarkkitehtuuri- ja laatujärjestelmätyön yhteen nivominen Prosessikuvausten täydentäminen prosessin omistajilla Tiedon omistajien tunnistaminen ja vastuuttaminen Tietohallinnon dokumentaatio laatujärjestelmän osana

7 Kokonaisarkkitehtuuri

8 Koulutus ja kehittämispalveluiden tuottaminen
Opetuksen ydinprosessi T&K-toiminta, työelämän palvelu- ja kehittämistoiminta Asiakassuhteiden hallinta Aluekehittämisen prosessi Asiantuntijuuden hallinta ja kehittäminen Strateginen johtaminen Johtamisen tukiprosessi Tietohallinnon tukiprosessi Toimintataso Tietotaso Järjestelmätaso Infrataso

9 Tiedon merkitys/ Metatiedot/ Tietovarastoajattelu/ XDW/ ym.
Työelämäyhteistyön/ T&K-toiminnan ydinprosessi Opetuksen ydinprosessi Johtamisen tukiprosessi Tietohallinnon tukiprosessi Toimintataso Tiedon merkitys/ Metatiedot/ Tietovarastoajattelu/ XDW/ ym. Tietotaso Järjestelmätaso Infrataso

10 Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö
Strategiatyö Kehittämishankkeet KA-työ Laatutyö

11 Toiminnan ohjaamisen näkökulma
Toiminnan ohjaus Laatutyö KA-työ

12 KA- ja laatutyö Ei haluta uutta ”ismiä”, joka taas lähtee tyhjästä
Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Jatkuvan kehittämisen malli, prosessien kehittäminen… -> keskeiset laatutyön elementit Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä Kuvaustavat, dokumentaatio -> laatudokumentaation osaksi SeAMK:n osa-alue projektissa KA-työ laatujärjestelmän näkökulmasta KV- auditointi on ehkä tuonut ”näkemyksellistä etumatkaa” SeAMK:n KA-koulu hyvä pohja

13 SeAMK tavoitteet KA-pilotilta
Laatujärjestelmätyön ja KA-työn yhteen nivominen Syklinen, jatkuvan kehittämisen toimintamalli Tietohallinnon seuranta- ja koordinaatioryhmän muodostuminen Johdon näkemysten mukaan saaminen kehittämiseen toteutetun KA-koulun jatko Dokumentaation kehittäminen Erityisesti tietotason näkemysten kehittäminen Dokumentaation tallennuspaikat Atk-henkilöstön tietoisuuden nosto laatu/KA-asioista Palvelukeskeinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri alulle

14 Projektisuunnitelma SeAMK
Edellisen lisäksi: Pilotin kohdentaminen TKI-toiminnan tarpeisiin Pilot-ryhmän jäseniksi tietohallinto (päsut) + laatuasioista vastaavat (AMK & 2.aste) + TKI-vastaavat (SeAMK) Toteutusmalli (alustava) 4 x 4 t. seminaari KA-koulun tapaan + omatyöskentely KA-pilotin täydentävä konsultaatio Pro gradu-työ / Sivula, ”Tieto-omaisuuden ohjaaminen” Havainnot ja sopivat toimintamallit osaksi laatujärjestelmää

15 Mahdollisia tuloksia laatutyön kannalta
Tietovarantojen määrittely työryhmien kautta Prosessikuvausten vakiointi / yhtenäistäminen (tietovarannot mukaan + tietojärjestelmät) Käytettävien KA-dokumenttipohjien hyväksyttäminen / tunnetuksi tekeminen / ”luku- ja kirjoitustaito” KA-toimintamallin soveltaminen kehityshankkeisiin, joissa tietohallinnon palveluita (vakioitu toimintatapa) eAMS-kytkentä laatudokumentaatioon

16 Taustatekstejä http://www.tritonia.fi/?d=244&l=1&g=abstract&abs=3412
Riihimaa: Combining Enterprise Architecture and Quality Assurance System from Data Administration Viewpoint, artikkeli/esitelmä EUNIS-konferenssi 2009 Syynimaa: Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin soveltaminen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Pro Gradu –tutkielma, Vaasan yliopisto 2009


Lataa ppt "Kokonaisarkkitehtuuri osana laatutyötä KA-pilotti ohjausryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google