Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MPKK:n laadunvarmistus-järjestelmän kehittäminen auditoinnin jälkeen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MPKK:n laadunvarmistus-järjestelmän kehittäminen auditoinnin jälkeen"— Esityksen transkriptio:

1 MPKK:n laadunvarmistus-järjestelmän kehittäminen auditoinnin jälkeen
KKA:n seurantaseminaari Laatupäällikkö Tarja Hettula

2 MPKK:n laatujärjestelmän vaihe 2010
Prosessipohjainen laatujärjestelmä EFQM:n mukainen itsearviointi joka vuosi – vaihteleva taso Palautejärjestelmä etenkin opetuksessa vahva Riskienhallinta otettu käyttöön 2008 – ISO/IEC 27001:2005 sertifikaatti haussa Uusi strategia tullut voimaan keväällä Prosessit oli kuvattu ja osin jalkautettu. Mittarien tekeminen oli kuitenkin kesken, käytännössä mitattiin vain palautteiden perusteella. Saatiin auditoinnissa palautetta johdon mittariston puuttumisesta ja siitä, että prosessien jalkauttaminen oli vielä vaiheessa. Prosessit muodostivat vielä tässä vaiheessa laatujärjestelmän ja jonkin verran toimintaa ohjattiin niiden avulla. Tehdään ensin yksiköissä, sitten vasta MPKK:n johdossa. Itsearvioinnit PV:ssa vanha käytänne, osalla yksiköistä ansiokkaita itsearviointeja – toisilla taas käytänne aika uusi. Opetuksen palautejärjestelmä on vanha ja oli tuolloin jo kypsässä vaiheessa, ollut opetuksen kehittämisen moottori jo pitkään. Palautetta ylipäänsä kerätään paljon. Ennen 2010 strategiaa MPKK:lla ollut vain yksi strategia, joka jäi aika etäiseksi Strategia oli vasta tehty, toteutus vielä vaiheessa. LVJ:n tehtävä toteuttaa strategiaa – tämän osoittaminen tuossa vaiheessa vielä pintapuolista vaikka strategian tunnettuun olikin auditoinnin aikaan erittäin hyvä. Laatupäällikkö Tarja Hettula 2

3 MPKK:n laatujärjestelmän kehittäminen 2011 –>
Prosessipohjainen toiminnanohjaus EFQM:n mukainen itsearviointi joka vuosi – vakiintunut Palautejärjestelmä etenkin opetuksessa vahva – kehitetty edelleen Riskienhallinta: ISO/IEC 27001:2005 tietoturvasertifikaatti saatu Strategian 2015 päivitys käyttöön syksyllä 2012 Nykyään prosessit ovat toiminnanohjausjärjestelmä. Tulostavoitteet strategiasta lähtien prosessipohjaisia. Prosessin omistajien rooli erittäin näkyvä, esimerkiksi johtoryhmän kokouksissa vakioitu aikaslotti ydinprosesseille. Itsearviointeja jatkettu joka vuosi, vakiintuneempi ja alkaa kohdistua toimintaan eikä pelkästään työhyvinvointiin. Opetuksen palautejärjestelmä uudistettu kauttaaltaan ja uutena otettu käyttöön opettajapalaute Riskienhallinta vakiintunut ja tietoturvasertifikaatti saatu – haetaan seuraavaksi laajennusta Auditoinnin jälkeen valittiin 2 kehittämiskohdetta: johdon mittaristo ja Puolustusvoimien ulkopuoliset sidosryhmät Laatupäällikkö Tarja Hettula 3

4 Johdon mittaristo Johdon mittaristo yhdistää laatujärjestelmään liittyvää tietoa: aiemmin ongelmana oli, että ei ollut yhteistä paikkaa jonne kaikki olisivat päässeet, muuta kuin PVAH, jonka ongelmana taas se, että yli 2 vuotta vanhat asiakirjat siirretään arkistoon –> löytämisen vaikeus, pitää tietää mitä etsii Laatupäällikkö Tarja Hettula 4

5 MPKK:n sidosryhmät Puolustusvoimien ulkopuoliset sidosryhmät kartoitettiin Työjärjestykseen sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon liittyvät vastuut Yhteiskunnallinen vaikuttaminen -prosessi sai oman johtajan Laadunvarmistuksen ohjausryhmä uudistettiin asiakasrajapinnassa toimivaksi ryhmäksi: opetuksen ja tutkimuksen tärkeimpien asiakasryhmien edustajat mukana arvioimassa toimintaa ja määrittämässä kehittämiskohteita Sidosryhmien kartoitus 2011 ja vastuut 2012 työjärjestykseen Ensimmäisen vaiheen jälkeen (kartoitus ja vastuiden määrittäminen) kehitys pysähtyi, vaikkakin esim yliopistokenttään yhteistyötä käytännössä tiivistettiin Prosessin omistaja oli alun perin rehtori, jonka kuitenkin käytännössä konsernin johtajana vaikea toimia prosessin omistajan roolissa –> Palkattiin MPKK:n ylimpään johtoon yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, aloitti tehtävässä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy MPKK:ssakin pääosin opetuksen ja tutkimuksen tuloksena, mutta vaikuttavuutta voidaan kehittää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden prosessisalkun kautta, kun kyse on tavoitteellisesta ja etukäteen suunnitellusta toiminnasta. Perustettu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden prosessin kehittämisryhmä, joka aloittanut toimintansa viime vuoden lopulla Laatupäällikkö Tarja Hettula 5

6 Strategiasta toimintaan ja takaisin
Saimme myös auditoinnissa palautetta prosessien jalkauttamisesta. Prosessit on viety toiminnan ohjauksen ytimeen eli käytännössä strategia toteutetaan prosessien kautta. Pari vuotta sitten vietettiin strategiasta toimintaan ja takaisin –teemavuotta, jonka tarkoituksena avata MPKK-laisille strategian, toimintasuunnitelmien, henkilökohtaisten tulostavoitteiden ja LVJ:n suhde Kuva on valtionhallinnon tulosohjausmalli MPKK:n näkökulmasta Laatupäällikkö Tarja Hettula

7 Tehdyt arvioinnit Kaikkien ainelaitosten tutkimustoiminta on arvioitu ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta – kehittämiskohteet käynnissä Opetuksen kehittämisen kokonaisuus arvioitiin Aalto-yliopiston toimesta – kehittämiskohteiden valinta kesken Opetuksen laadunarvioinnit ulotettu myös MPKK:n omiin ainelaitoksiin ja tutkinto-osastoihin Perustuen vuosin aikana laadittuihin tutkimuksen arviointiraportteihin sekä tutkimusneuvoston vuoden 2013 työskentelyyn tutkimusneuvosto päätti esittää kaksi parantamistoimenpidettä: Opinnäytetöiden ohjauskoulutuksen kehittäminen - Aihealueiden määrittäminen osana PV:n tutkimustoimintaa, aiheiden valintaprosessi, ohjaajien määrittäminen ja nimeäminen, arviointiprosessi ja arviointikäytänteet, opinnäytteiden jatkojalostamis- ja hyödyntämisprosessi Tutkimuksen kehittämistyöryhmän perustaminen - Tieteellisen julkaisutoiminnan kehittäminen - Tutkimuksen ulkopuolisen rahoituksen turvaaminen - Tieteellisen tutkimustoiminnan ja tutkimuksen mittareiden kehittäminen Opetuksen kehittämisen kokonaisuuden arviointiraportti julkaistiin - Opetusneuvosto ja opetuksen kehittämisryhmä valmistelevat kehittämiskohteiden valinnan Opetuksen laadunarvioinnit luotiin alunperin puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa (PAT-koulu) toteutettavan sotatieteiden kandidaatti ja maisterikoulutuksen laadun varmistamiseksi. Toissavuonna arviointikohteiksi tulivat myös MPKK:n ainelaitokset ja tänä vuonna mukaan tulee ensimmäinen tutkinto-osasto. - opetuksen kehittämisryhmä (OPKERY) keskeinen toimija arvioinneissa - arviointi on Puolustusvoimien sisäinen: arviointiryhmissä jäseniä MPKK:lta (OPKERY), PAT-kouluista ja puolustushaarojen esikunnista - kehittävän arvioinnin periaatteita noudattava arviointi, jonka tarkoituksena auttaa arviointikohdetta tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet - arviointikriteeristö alun perin tuotu MPKK:lle Helsingin yliopistosta, mutta muokattu omia tarpeita vastaavaksi. Eroaa HY:n mallista myös siten, että itsearvioinnin lisäksi arviointiryhmä tekee arvioinnin Laatupäällikkö Tarja Hettula

8 Muuta tapahtunutta ja tulevaa…
Sotilasprofessuurien perustaminen merkittävä edistysaskel tutkimukselle Tulossa apulaisprofessoreita, apulaissotilasprofessoreita, lisensiaatin tutkinto, ainelaitoksille kokopäiväiset toiminnan ja resurssien suunnittelusta ja seurannasta sekä laatutyöstä vastaavat suunnittelijat Sotilasprofessuureja nyt neljä, yksi perusteilla – näitä ei ollut auditoinnin aikaan 2010 vielä olemassa Apulaisprofessorien tehtävät yms ratkeavat lakimuutoksen myötä, uudet kokopäiväiset suunnittelijat henkilöstökokoonpanossa 2015 Laatupäällikkö Tarja Hettula

9 Meneillään olevaa… Strategia 2020 valmistuu 6/2015
Fokusoitu, prosessipohjainen ja mitattavissa oleva Laatujärjestelmän arviointi ja kehittäminen Puolustusvoimauudistus Uusi organisaatio Santahamina-talo MPKK (342) + PVKVK (31) = 373 >>> 250 Maanpuolustusyliopisto X? Käyttäytymistieteiden laitos luovutettu tämän vuoden alussa Puolustusvoimien Tutkimuslaitokselle, tilalle Puolustusvoimien Kansainvälinen keskus Lakimuutoksesta 2015 jäi aikataulun vuoksi pois MPKK:n nimenmuutos, mutta valmistelutyöt ovat käynnissä Laatupäällikkö Tarja Hettula

10 Maanpuolustuskorkeakoulu 1.1.2015
MPKK (342) + PVKVK (31) = 373 >>> 250 Neuvottelu- kunta REHTORI VARA- REHTORI YHTEISKUNTA- JA KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN JOHTAJA TUTKIMUS- JOHTAJA HALLINTO- JOHTAJA Esikunta henkilöstöyksikkö suunnitteluyksikkö palveluyksikkö Sotamuseo* Opinto- asiain- osasto Sotataidon laitos Kadetti- koulu Maisteri- osasto Jatko- tutkinto- osasto Tohtori- koulu Puolustusvoimien kansainvälinen keskus Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (virtuaali- organisaatio) Sotatekniikan laitos Kirjasto Kielikeskus Maanpuolustus- kurssit* Vesa Sundqvist everstiluutnantti STRATPÄÄLL/MPKK * Santahaminan ulkopuolella

11 Kysyttävää? Kommentteja?
Tarja Hettula Laatupäällikkö Tarja Hettula


Lataa ppt "MPKK:n laadunvarmistus-järjestelmän kehittäminen auditoinnin jälkeen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google