Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR"— Esityksen transkriptio:

1 Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR
Viranomaisinfotilaisuus

2 Infon ohjelma Odotukset tilaisuudelle ja esittely Ajankohtaiskatsaus
Todennetun osaamisen rekisteri Infon ohjelma Odotukset tilaisuudelle ja esittely Ajankohtaiskatsaus Arkkitehtuuri ja visio Kahvi TOR tiedot ja harmonisoitavat tiedot v.0.1 TOR sopimusmalli Jatkotoimista sopiminen  

3 Todennetun osaamisen rekisteri
TOR tausta SADe-ohjelma = sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (VM ) Tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista. Osana SADe-ohjelmaa toteutettiin oppijan verkkopalvelu –hanke, josta vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Tuloksena toteutettiin mm. opintopolku.fi –palvelu, joka sisältää koulutuksen sähköiset hakupalvelut ja koulutustietopalvelut. Lisäksi toteutettiin koulutuksen sähköistä hakeutumista palveleva suoritusrekisteri, joka muodostaa osan todennetun osaamisen rekisteristä.

4 Mitä TOR on todennetun osaamisen rekisteri, joka muodostaa viranomaisen todentaman osaamisen päätietovarannon Todennetun osaamisen sisältää tiedon kunkin oppijan todennetusta osaamisesta, yksittäisestä opintosuorituksesta tutkintotasoon asti. Rekisteri tulee sisältämään myös kuvauksia suoritetun tutkinnon keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

5 TOR mahdollistaa TOR:in kerättäisiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä niiden opintohallinnon järjestelmistä rajapintojen kautta. Tiedonkeruun automatisointi mahdollisimman pitkälle, jolloin tietojen keräämisestä ja toimittamisesta syntyvää työmäärää voitaisiin pienentää. Kansalaiset ja viranomaiset saisivat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä rekisteristä. Suoritustietojen saatavuus pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti

6 Todennetun osaamisen rekisteri
Viranomaistietovarantona TOR helpottaa ja sujuvoittaa asiointia ja vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Vähentää erillisten ja päällekkäisten rekisterien ylläpitotarvetta ja pienentäisi siten tietojärjestelmien ylläpitokustannuksia. TOR:sta voidaan jakaa tietoja luotettavasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille tunnistetut sidosryhmät:

7 Todennetun osaamisen rekisteri
Käyttötilanteita TOR:n tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.

8 Todennetun osaamisen rekisteri
Toiminnan linjaukset Projekti toteutetaan ketterin menetelmin syklisesti vaiheistaen. Sidosryhmäkohtaisesti tarkastellaan tietotarpeita laajemmin (kokonaistietotarpeiden- ja toimintaprossesien tasolla) Ketterässä kehittämisessä toimintaprossien muutos edellyttää jatkuvaa proaktiivista toimintaa kaikilta toimijoilta. Projektissa hallinnoidaan toteutettava kehitysjono. Tarvittaessa ohjausryhmälle tuodaan linjattavaksi periaatteelliset päätökset.

9 Todennetun osaamisen rekisteri
Ajankohtaiset Tavoitetason selvitystyö ammatillisten tutkintojen osalta käynnissä TOR lainsäädäntötyö käynnissä (aikaisin voimaantulo ) Vaiheistus: Ammatilliset tutkinnot Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto Korkeakoulututkinnot Peruskoulun päättötodistus Palvelun on tarkoitus olla täydessä laajuudessaan käytettävissä vuonna 2019. Todennetun osaamisen rekisteri toteutetaan osaksi Opintopolku.fi -palvelua, jota ylläpitää Opetushallitus.

10 TOR:n tallennettavat tiedot v.0.1
Todennetun osaamisen rekisteri TOR:n tallennettavat tiedot v.0.1 Harmonisointia edellyttävät tiedot

11 Jatkotoimista sopiminen
Todennetun osaamisen rekisteri Jatkotoimista sopiminen   Sovitaan tavoitteiden kartoittamisen tietotasokohtaiset palaverit viranomaiskohtaisesti. Ammatillisten tutkintojen osalta viranomaistarpeet ja tavoitetila selkeytetty lokakuuhun 2015 mennessä. Mitä tämä edellyttää Valmius pilotointiin ja tuotannon aikataulut Testausvalmiudesta sopiminen

12 Viranomaistahojen alustavat aikatauluehdotukset
Käyttötapaus Pilotointi Tuotanto Karvi Opiskelijan arviointitiedot 1-5/2016 08/2016 Tilastokeskus Yksilöpohjaiset tilastointiaineistot Oppilaitospohjaiset tilastointiaineistot 02/2017 10/2017 02/2018 10/2018 Kela Opiskelijan valmistumistiedot Opintojen edistymisen seuranta Kevät 2016? 03/2017 2018 lopulla ETK Eläkekarttumat tutkinnoista Kelan aikataulujen mukaisesti 2019? TEM Osaamisperustainen työvoimapalvelu 2017

13 alustavat aikatauluehdotukset jatkuu
Viranomaistaho Käyttötapaus Pilotointi Tuotanto Koulutusrahasto Aikuiskoulutustuki, stipendit ? Pikaisesti Valvira Ammattioikeuden rekisteröinti AMKE Koulutusten järjestäjien vertailutiedot AVI Opetus- ja kulttuuritoimen arviointi

14 Tiedotus Tiedotus, materiaali ja koosteet käsitellään wikissä:
Esitehtävien koosteet viedään wikiin infotilaisuuden jälkeen.


Lataa ppt "Todennetun Osaamisen Rekisteri TOR"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google