Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut
SADe –hanke Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut Hakeutujan palvelut Todennetun osaamisen rekisteri KSHJ yleisötilaisuus Erja Nokkanen, Seppo Ränninranta

2 Oppijan verkkopalvelu
SADE - kokonaisuus Oppijan verkkopalvelu Keskitetty palvelut Koulutustiedon verkkopalvelu Opintojen aikaiset palvelut Todennetun osaamisen rekisteri Hakeutujan palvelut Koulutuksen järjestäjän palvelut

3 Uusittava ja luotava kokonaisuus
Sähköiset hakujärjestelmät Ohjaus- ja neuvonta Koulutustiedon verkkopalvelu KOULUTA AIKU KSHJ Koulutustarjonnan tietovaranto Valmistavat koulutukset Ammatillinen koulutus Ammatillinen perustutkinto Yliopistokoulutus Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot Lukiokoulutus Lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Ammatillinen opettajan koulutus 10 Todennetun osaamisen rekisteri Perusopetus Peruskoulun päättötodistus

4 OPETUSHALLITUKSEN VASTUULLA OLEVA SADEKOKONAISUUS
Hankesuunnitelma: KOKONAISUUS Projektisuunnitelma: KSHJ Projektisuunnitelma: TOR Projektisuunnitelma: KOTVE Projektisuunnitelma: AIKU Hankesuunnitelma: KSHJ Hankesuunnitelma: KOTVE Hankesuunnitelma: AIKU Hankesuunnitelma: TOR Projektisuunnitelma: OTUPERAS Projektisuunnitelma: ARKISTOINTI Projektisuunnitelma: SOA Projektisuunnitelma: KÄYTTÄJÄHALLINTO Projektisuunnitelma: TIETOTURVA Projektisuunnitelma: ASIAKASPALVELURATKAISU Projektisuunnitelma: KÄYTTÖPALVELUT Projektisuunnitelma: KA Projektisuunnitelma: TARJONTA Projektisuunnitelma: VIESTINTÄRATKAISU Hankesuunnitelma: KOULUTA Projektisuunnitelma: KOULUTA = Opetushallituksen tietohallinto virkatyönä = Projektipäällikkö

5 PROJEKTIEN TOTEUTUS SOA-NÄKÖKULMASTA
KSHJ TOR AIKU KOTVE KOULUTA ESITUTKIMUS (Palvelut ja prosessit) (Palvelut ja prosessit) (Palvelut ja prosessit) (Palvelut ja prosessit) (Prosessit) Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Määrittely Määrittely Määrittely Määrittely Määrittely MÄÄRITTELY 1 MÄÄRITTELY 2 (yhteenveto) Palvelu n Palvelu n Palvelu n Palvelu n Palvelu n Palvelu n Hakijapalvelu Valintamoottori Virkailijapalvelu SOA Prosessi- ja parametripalvelu TOTEUTUS Lomakepalvelu Valintaperuste-palvelu n palvelu Integraatio- palvelut Viestintäpalvelut KSHJ TOR AIKU KOTVE KOULUTA KÄYTTÖÖN-OTTO (Palvelut ja prosessit) Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu Ratkaisu

6 SADE - eteneminen SOA palvelut pyritään löytämään 01/2012

7 Hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri
Ohjaavat arkkitehtuurit ja keskeiset sidosarkkitehtuurit: Valtionhallinnon kokoa (velvoittava) Opetustoimen kokoa (velvoittava) -> tekeillä Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden viitearkkitehtuuri (velvoittava) -> tekeillä Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri -> tekeillä Korkeakoulujen ”oppijaa” koskeva viitearkkitehtuuri -> tekeillä

8 Hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri
Toiminta-arkkitehtuuri muotoutuu KSHJ-esiselvityksen edetessä. -> Toimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä yhä ratkaisematta. Koulutukseen hakua ja valintaa sekä koulutustarjontaa koskeva käsitemalli tekeillä -> ei vielä lopullista kuvaa tietotarpeista.

9 Kohdearkkitehtuurityö
Katsaus nykytilaan: Jokaisella koulutussektorilla omat järjestelmänsä. Järjestelmien välillä on yhteyksiä, mutta integraatiot puutteellisia: Missä master-data? 6 nettihakujärjestelmää, 3 hakijapalvelua, 5 valtakunnallista valintajärjestelmää (+ n. määrä yliopistoissa), 3 käyttäjänhallintapalvelua, 2 Vetuma-tunnistusintegraatiota, 3 hakijarekisteriä, 2 tilastopalvelua, jne.

10 Amk-järjestelmät: nykytila

11 Yliopistojärjestelmät: nykytila

12 Toinen aste: Nykytila

13 Arkkitehtuurivisio 2014 (luonnos)

14 Arkkitehtuurivisio 2014 Keskeisiä tavoitteita:
Ei enää erillisiä koulutussektorikohtaisia järjestelmiä Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta luovutaan. Hahmotetaan kokonaisuutta toimintalähtöisinä palveluina, jotka ovat yhteisessä käytössä. Tarjotaan kansalaiselle ja koulutuksen järjestäjälle yksi ja yhtenäinen käyttäjäkokemus. Käyttäjälle avautuu yhden käyttöliittymän kautta pääsy kaikkiin palvelukokonaisuuden palveluihin. Palveluiden on tehostettava toimintaa.

15 Luonnos

16 Arkkitehtuurivisio 2014 Konkretiaa korkeakoulujen näkökulmasta:
Tieto tallennetaan yhteen paikkaan yhden kerran. Tiedot joko suoraan korkeakoulun lähdejärjestelmästä (edellyttää oppilashallintojärjestelmien kehittämistä) tai samaa rajapintaa käyttävän käyttöliittymän kautta. OPH mukaan HAKA-federaatioon: Ei tarvita erillisiä tunnuksia kansallisiin palveluihin. Yliopistot voivat halutessaan luopua omista valintajärjestelmistään.

17 Mahdollisuus käyttää kansallista koulutustarjontatietovarantoa omiin tarkoituksiin. (esim. koulutusten kuvaukset omille verkkosivuille) Mahdollisuus siirtää ajantasainen koodisto korkeakoulun omiin järjestelmiin. Hakijatiedot ja valintapäätökset kansalliseen arkistoon. Koulutustilastot keskitetystä palvelusta.


Lataa ppt "Oppijan verkkopalvelu keskitetyt palvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google