Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oulu Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oulu Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK"— Esityksen transkriptio:

1 Oulu 8.2.2008 Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK
Lapsi on osallinen VAKE Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja Oulu Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

2 VAKE -asiakirjan tarkoitus
Asiakirjan tarkoituksena on selventää kirkon varhaiskasvatuksen perusteita, lähtökohtia sekä kehittämistoimenpiteitä. Kirkon varhaiskasvatusta kokoava, päivittävä ja linjaava koonti. Työntekijöille suunnattu asiakirja. Tarkoitettu kirkon varhaiskasvatuksen työntekijöiden tueksi seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, hiippakunnissa, järjestöissä, kouluttavissa laitoksissa ja keskushallinnossa. Haastaa paikalliseen seurakunnan varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

3 Kytkeytyy ”Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö” asiakirjaan
VAKE -asiakirja Kytkeytyy ”Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö” asiakirjaan Kytkeytyy ”Jumala on” lapsi- ja nuorisotyön strategiaan 2010 Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

4 Aikataulu Asiakirja on hyväksytty 29.1.2008 (julkistus 3.3.)
Asiakirja KKNn www-sivuille (evl.fi) Asiakirja lähetetään seurakuntiin ja muille yhteistyökumppaneille v paikallinen kehittämistoiminta Arviointia ja jakamista esim. neuvottelu- ja koulutustilaisuuksissa VAKE-koulutus v Seurakuntaopistolla Asia esillä lehdissä (mm. Pikkuväki) Tukimateriaalia KKNsta ja SLKsta Seija Saarinen Liisa Luukkonen, SLK

5 Lapsi on osallinen kaksiosaisen VAKE-asiakirjan rakenne ja sisältö
Tiivis Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämis-suunnitelma (VAKE-suunnitelma): ”Esitteenomaisesti” visio, kehittämistoiminnan painotukset, lähtökohtien listaus, toimintaperiaatteiden listaus ja nykyisen toiminnan listaus. Laajempi Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja (VAKE-asiakirja): Lähtökohdat, nykytilanne, haasteet, visio, kehittämissuunnitelman painotukset yksityiskohtaisesti, nykyisiin toimintamuotoihin liittyvät kehittämiskohdat. Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

6 Visio ”Lapsi on osallinen”
Lapsi on seurakunnassa kallisarvoinen aarre, joka herkkyydellään avaa uskon salaisuutta eri-ikäisille seurakuntalaisille. Lapsi elää uskoaan hänelle luontaisesti liikkuen, leikkien, tutkien ja iloiten. Seurakuntaelämässä ollaan rohkeita ja joustavia toimimaan lapsilähtöisesti ja aikuisjohtoisesti. Lapsi ja hänen perheensä osallistuvat jumalanpalveluselämään ja seurakunnan toimintaan heille luontaisella tavalla. Kristillisyys tulee luontevasti esiin lapsen kodissa. Varhaiskasvatusympäristössään lapsi saa elämäänsä arvoja, jotka kannattelevat hänen elämäänsä nyt ja koko elämänkaaren ajan. Kirkon varhaiskasvatusta pidetään laadukkaana ja sen työntekijät ovat työssään motivoituneita, arvostettuja ja sitoutuneita. Seurakunnissa ymmärretään, että vuorovaikutusta lasten ja perheiden kanssa on kehitettävä ja toteutettava eri työntekijäryhmien yhteistyönä. Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

7 Toimenpiteet seurakunnissa 1/3
Tavoitteena on, että seurakunnissa (tai hiippakunnassa) luodaan OMAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, LINJAUS TAI POHDINTA, jossa mm. käsitellään varhaiskasvatuksen tilannetta, visiota ja ajankohtaisia kehittämiskohtia oman seurakunnan näkökulmasta. Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

8 Toimenpiteet seurakunnissa 2/3
Asiakirja on rakennettu kehittämiskysymysten varaan, minkä tarkoituksena on auttaa seurakuntia tilanteen arviointia ja kehittämistä. Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

9 Toimenpiteet seurakunnissa 3/3
Avainasemassa: - lapsityönohjaajat - lapsityöstä vastaavat, kirkkoherrat - jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä ja työtiimi - seurakunnan päättäjät Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

10 Kehittämisen painotukset 1/6
Varhaiskasvatuksen vahvistaminen osana kirkon perustehtävää ja julkisuuskuvaa Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

11 Kehittämisen painotukset 2/6
Kasteeseen liittyvän yhteydenpidon kehittäminen Lapsen hengellisyyden tukeminen Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

12 Kehittämisen painotukset 3/6
Kokonaisvaltaisen ja osallistavan kasvatuksen painottaminen Seija Saarinen, Liisa Luukkonen,SLK

13 Kehittämisen painotukset 4/6
Lapsen oikeuksien toteutuminen kirkossa Perhelähtöisen ja diakonisen työotteen vahvistaminen Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

14 Kehittämisen painotukset 5/6
Kirkon varhaiskasvatustoiminta kiinnostavana työtehtävänä Vuorovaikutuksen lisääminen kirkon varhaiskasvatuksesta Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

15 Kehittämisen painotukset 6/6
1. Varhaiskasvatuksen vahvistaminen osana kirkon perustehtävää ja julkisuuskuvaa 2. Kasteeseen liittyvän yhteydenpidon kehittäminen 3. Lapsen hengellisyyden tukeminen 4. Kokonaisvaltaisen ja osallistavan kasvatuksen painottaminen 5. Lapsen oikeuksien toteutuminen kirkossa 6. Perhelähtöisen ja diakonisen työotteen vahvistaminen 7. Kirkon varhaiskasvatustoiminta kiinnostavana työtehtävänä 8. Vuorovaikutuksen lisääminen kirkon varhaiskasvatuksesta Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

16 VAKE peilinä Kirkon varhaiskasvatuksen teologisessa pohdinnassa
Varhaispedagogiikan kehittämisessä Nykyisen kokoontuvan toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä (päiväkerhot, aip, perhekerhot …) Uusien kastekasvatustoimintojen kehittämisessä Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK

17 Minun visioni seurakunnasta,
jossa lapsi on osallinen tasavertaisesti jossa lapsen hengellisyyttä tuetaan jossa lapsen oikeudet toteutuvat jossa lapsi avaa uskon salaisuutta eri-ikäisille jossa ovet ovat auki ja vuorovaikutus toimii millainen se on?


Lataa ppt "Oulu Seija Saarinen, Liisa Luukkonen, SLK"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google