Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Katja Siltanen ja Anne Rytilahti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Katja Siltanen ja Anne Rytilahti"— Esityksen transkriptio:

1 Katja Siltanen ja Anne Rytilahti 18.11.2015
Esiopetusikäisen lapsen tuen tarpeen arviointi, erityistyöntekijöiden tutkimukset ja tiedonsiirto kouluun Katja Siltanen ja Anne Rytilahti

2 Oppimisvalmiuskartoitukset esiopetuksessa
Lukimat Lukemisen aika, leikin taika – Sanat paloiksi Trulle Miten yksityisillä palveluntuottajilla?

3 OPPIMISEN TUEN RYHMÄT ESIOPETUKSESSA
I oppimisen tuen työryhmän sisältö ja valmistautuminen käydään läpi ryhmän tilanne käydään myös läpi lasten kartoitukset ja tuen tarve muista pyytää lupa vanhemmilta (katso leopsin ensimmäinen sivu) ryhmät ottavat kartoitukset mukaan (lukimat ja sanat paloiksi) myös lapsen leops otetaan mukaan elto kirjoittaa pöytäkirjan lastentarhanopettaja kirjoittaa yksittäistä lasta koskevat asiat leopsiin moniammmattillisen yhteistyön sivulle ja keskustelee vanhempien kanssa siitä, mitä oppimisen tuen työryhmä on suositellut heidän lapselleen

4 OPPIMISEN TUEN RYHMÄT ESIOPETUKSESSA
II oppimisen tuen työryhmän sisältö ja valmistautuminen käydään läpi ryhmän tilannetta keskustellaan lapsista, joiden taidot oppimisvalmiuskartoituksista mietityttivät, ja joille on tehty kartoitukset uudelleen pohditaan yhdessä onko ryhmässä lapsia, joiden kouluvalmiutta ja muuta tuen tarvetta koulunaloituksessa on hyvä pohtia esiopetusikäisten lasten moniammatillisessa työryhmässä, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin arviot. MYÖS ne lapset, joille arvion tekee joku muu kuin koulupsykologi, esim. Lastenlinna, Folkhälsan, lasten psykiatrinen poliklinikka, perheneuvola, terveyskeskuspsykologi (Gunilla Peltonen). Konsultaatioissa voidaan jo ennakoivasti keskustella myös koulunkäynninohjaajan tai muun tuen tarpeesta koulunaloitukseen oppimisen tuen työryhmän jälkeen lastentarhanopettajat keskustelevat perheiden kanssa lapsen kouluvalmiuden arvioinnista ja pyytävät kirjallisen suostumuksen, joka lähetetään erityislastentarhanopettajalle ennen moniammatillisen työryhmän kokoontumista joulukuulla. Suostumuslomakkeen ja tarkemmat ohjeet saatte oppimisen tuen työryhmässä. Lomake on käännetty myös albaniaksi, vietnamiksi, burmaksi, venäjäksi, viroksi sekä englanniksi huoltajan suostumukseen liitetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) ja tiivistelmät kartoituksista sekä pedagoginen arvio jos se on lapselle laadittu. Lisäksi kielireppu ja S2suunnitelma S2lapsilla

5 Toteutuminen yksityisessä päivähoidossa

6 Moniammatillinen työryhmä
moniammatilliseen työryhmään osallistuvat eltot, koulun psykologit ja puhe- ja toimintaterapeutit. Elto vie työryhmään konsultaatioiden perusteella mahdollisesti psykologin arviota tarvitsevat lapset ja tässä tapaamisessa päätetään kenelle, kuka, mitä, missä ja milloin arviota tehdään. Samalla sovitaan lapsikohtaiset moniammatilliset yhteistyöpalaverit erityislastentarhanopettaja laatii jokaisesta lapsesta erillisen muistion, joka lähetetään vanhemmille sekä vanhempien luvalla esiopetusryhmään. Työyhmän kokoontumisen jälkeen elto on puhelimitse yhteydessä perheeseen ennen joulua ja sen jälkeen ryhmään koulupsykologit aloittavat yksilöarvionsa heti joulun jälkeen ja ovat itse yhteydessä päiväkoteihin, mikäli arvio järjestetään päiväkodin tiloissa puheterapeutit ja toimintaterapeutit ovat varanneet kalenteriinsa aikoja esiopetusikäisten lasten arviointeihin vuoden alkuun

7 TOTEUTUMINEN YKSITYISESSÄ PÄIVÄKODISSA

8 Tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun
keväällä huhti-toukokuussa järjestetään esiopetuksen ja tulevan koulun yhteiset tiedonsiirtopalaverit koulunsa aloittavista lapsista. Näitä tapaamisia voi olla kaksi. Erikseen tukea tarvitsevista oppilaista, joista tapaamiset sopii erityislastentarhanopettaja; tämä aikataulu tiedotetaan helmikuulla esiopetuksen henkilöstölle. Muiden koulunsa aloittavien lasten tiedonsiirtotapaamisista sopivat esiopetuksen henkilöstö ja lähikoulu yhdessä. Jos oppilasmäärä on pieni, käydään kaikki tulevat oppilaat samalla läpi tiedonsiirtopalaveriin otetaan mukaan LEOPSin tiedonsiirtosivu sekä yhteenveto LUKIMAT arviosta ja Sanat paloiksi-kartoituksista kaikista lapsista. Tehostettua tukea saaneen lapsen LEOPS siirretään kokonaisuudessaan vanhempien luvalla tulevaan kouluun jos Sinun ryhmästäsi on menossa lapsia muuhun kuin ryhmänne ns. lähikouluun, sovi tukea tarvitsevien lasten osalta tiedonsiirtoon osallistuminen oman ryhmäsi elton kanssa, ja muiden lasten osalta suoraan koulun kanssa jos tiedonsiirtotapaamiseen on tulossa useita lastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajat jakavat aikataulun maaliskuun lopussa

9 Entä yksityisestä päivähoidosta siirtyvät


Lataa ppt "Katja Siltanen ja Anne Rytilahti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google