Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa"— Esityksen transkriptio:

1

2 Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa
Oulu on sitoutunut kaksi vuotta kestävään kehitystyöhön lasten ja nuorten parhaaksi → Tavoitteena UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustus vuonna 2018 Tavoite: Lasten oikeudet otetaan huomioon entistä paremmin valmistelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Päätöksenteossa huomioidaan aina lasten oikeuksien toteutuminen. Mukana kaikki kaupungin palvelualueet. Lapset ja nuoret ovat mukana kehittämässä Oulun mallia.

3 Millainen olisi lapsiystävällinen Oulu?
Oululaisen lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus → lapsen oikeudet tunnetaan. Päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti. He ovat mukana suunnittelemassa, arvioimassa ja kehittämässä kunnan palveluja. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

4 YK:n yleissopimus määrittelee lapsen oikeudet
Yhteinen käsitys lapsen hyvästä elämästä. Voimaan 1989, Suomi ratifioi 1991 Koskee kaikkia alle 18-vuotiaita Juridisesti velvoittava Lue lisää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta Lue YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomelle

5 Neljä yleisperiaatetta
Syrjimättömyys Lapsen edun ensisijainen harkinta Oikeus elämään ja kehittymiseen Lapsen näkemyksen kunnioittaminen

6 Kehittämistavoitteet/rakennuspalikat
Lapsen oikeudet tunnetaan. Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan. Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia. Lapsia ja lapsuutta arvostetaan. Lapsia koskevia asioita tarkastellaan koordinoidusti kokonaisuutena niin, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu. Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa. UNICEFin rakennuspalikat ja tarkistuslistat

7 Oulun toimintasuunnitelma 2016
ALKUSYKSY 2016: Käsittely lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, johtoryhmissä sekä Oulun nuorten edustajistossa ONEssa: mallin esittely ja alkukartoituksen täydentäminen sekä sitominen talousarviovalmisteluun. ONEn tekemän laajemman alkukartoitustyön ohjeistus. Nuorten vaikuttajapäivien ohjelmassa lokakuussa huomioidaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli. LOPPUSYKSY 2016: Käsittely johtotiimeissä, sivistys- ja kulttuuripalveluissa aluepäälliköiden johdolla alueellisesti: mallin esittely ja alkukartoituksen täydentäminen, sitominen käyttösuunnitelmavalmisteluun. Yksiköiden edustajien perehdyttäminen ja koulutus muutamissa pilottiyksiköissä alkaa.  Alkukartoituksen aikana saatujen tietojen perusteella työryhmä määrittelee kehittämistyön tarkemmat tavoitteet ja tekee toteutusta ohjaavan toimintasuunnitelman yhdessä lasten ja nuorten edustajien kanssa. Ohjausryhmän 2. kokous: toimintasuunnitelman hyväksyminen ja seuraavan vuoden tarkempi aikataulutus. JOULUKUU 2016: Seurantatapaaminen UNICEFin edustajan kanssa. Käydään läpi toimintasuunnitelman valmistelu ja kehittämiskohteiden valinnat. Väliraportointi ja toimintasuunnitelma kaupunginhallituksessa.

8 Oulun toimintasuunnitelma 2017
KEVÄT 2017: Yksiköiden edustajien perehdyttäminen ja koulutus pilottiyksiköissä jatkuu (lapset ja nuoret mukana), käsittely lasten ja nuorten alueellisissa vaikuttajaryhmissä sekä lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa, järjestöjen osallistaminen toimintaan. Ohjausryhmän 3. kokous: UNICEFIn seurantatapaamisen ja muiden ajankohtaisten asioiden läpikäynti. SYKSY 2017: Perehdyttäminen ja koulutus muissa kuin pilottiyksiköissä, yksikköjen lasten ja nuorten osallistaminen. Ohjausryhmän 4. kokous: toimintasuunnitelman toteutuksen läpikäynti ja lähetekeskustelu raportointiin. LOPPUVUOSI 2017: Raportointi kaupunginhallitukselle ja UNICEFiin, arviointi ja mahdollinen tunnustus.

9 Vinkkejä ja linkkejä Lapsiystävällinen kunta – Oulun sivusto
Lapsen oikeuksien sopimus Lapsen oikeuksien seuranta (linkki Suomen saamiin suosituksiin Lapsiystävällinen kunta -materiaalipankki Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten arviointiin Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista Avoimen hallinnon tietokortit Lapsiystävällinen kunta – Oulun sivusto


Lataa ppt "Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google