Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitotyön keskeiset käsitteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitotyön keskeiset käsitteet"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitotyön keskeiset käsitteet

2 Hoitotyön peruskäsitteet
Ihminen –tärkein käsite, josta muut käsitteet on johdettu Ympäristö Terveys Hoitaminen

3 Ihminen Hoitotyössä asiakas voi olla
yksilö (potilas, asiakas, kuntoutuja, asukas) yhteisö (esim. perhe, koulu, työyhteisö)

4 Ihmisen perusominaisuudet
Fyysinen Solut Kudokset Elimet Elinjärjestelmät esim. verenkiertoelimistö Psyykkinen Ajattelu Kokemukset Tieto, tahto, tunteet, toivo Sosiaalinen Ihmissuhteet Luonto Kulttuuri Yhteiskunta

5 Hoitamisen ihmiskäsitys
Pohjalla humanistinen ihmiskäsitys Ihmisen kunnioittaminen Ihmisarvo, ainutkertainen yksilö Ihminen huomioidaan holistisesti Ihminen itse parhaiten selvillä hyvinvoinnistaan Ihminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa Ihminen on aktiivinen, päätöksiä tekevä Ihmisellä menneisyys, nykyisyys ja suunnitelma tulevasta Hoitaja suunnittelee hoitoa yhdessä potilaan kanssa tämän elämäntilanteen pohjalta

6 Ympäristö Ihminen elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihminen voi vaikuttaa ympäristöön ja ympäristö vaikuttaa häneen.

7 Hoitotyössä pyritään auttamaan ihmistä mahdollisimman pitkään hänen omassa elinympäristössään , sairaalasta kotiutetaan nopeasti -> vaatimukset kotihoidon henkilöstölle Tarvitaan moniammatillista työryhmää Hoito koskettaa myös elinympäristöä, esteettömyys

8 Hoitoympäristö Fyysinen Rakennus Sisustus Puhtaus Laitteet Huone
Ilma Symbolinen Kulttuuriset ja sosiaaliset arvot Esim. käsitykset terveydestä ja sairaudesta, Sosiaalinen Suhteet läheisiin Suhteet hoitajiin Vuorovaikutus Itsensä toteuttaminen roolit

9 Terveys Eri tapoja tarkastella terveyttä:
WHO: ”Terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila” Terveys-sairaus jatkumona Täydellinen terveys Kuolema Terveys ei ole pelkästään sairauden puuttumista vaan riittävän hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tasa-painotilaa, jonka ansiosta toimintakyky on kulloisissakin olosuhteissa mahdollisimman hyvä. Kulttuuriset terveyskäsitykset

10 Terveys Terveyden edistäminen Toimintakyky:
Voimavaralähtöisyys (empowerment) = ihmisen voimavarojen etsiminen ja vahvistaminen - kokemus elämänhallinnasta

11 Hoitotyö Perinteisesti sairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä ja yksilön/asiakkaan/potilaan/ ryhmän/yhteisön päivittäisistä toiminnoista huolehtimista Terveyden edistämistä Sairauksien ennaltaehkäisyä Kuntouttamista, kuntouttava työote Kuolevan hoitamista Omien voimavarojen tukemista Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin lisäämistä

12 Hoitotyön auttamismenetelmiä
Auttaminen Tukeminen Tarkkaileminen, havaintojen tekeminen Ohjaaminen Tutkiminen Eri tavoin kykeneväksi tekemistä


Lataa ppt "Hoitotyön keskeiset käsitteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google