Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖSSÄ

2 Tavoitteet Opiskelija
osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle kuuluviin tehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. havainnoi asiakkaita, vastaa heidän tarpeisiinsa ja tukee siten asiakkaiden kasvua ja kehitystä päivittäisissä toiminnoissa. suunnittelee, toteuttaa ja arvioi ohjattua toimintaa sekä toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja työyksikön henkilöstön kanssa.

3 Valmistautuminen Tutustu työssäoppimiskansion sisältöön.
Ota yhteys työssäoppimispaikkaan noin kaksi viikkoa aikaisemmin ja varmista seuraavia asioita: Osoite, ryhmän nimi Ohjaajan nimi ja yhteystiedot Mihin aikaan menet töihin ensimmäisenä aamuna? Onko jotain erityistä mitä pitäisi huomioida ensimmäisenä aamuna? Näytä rikosrekisteriote ohjaavalle opettajallesi ja pyydä kuittaus työssäoppimispapereihisi. Ote pitää hakea hyvissä ajoin, yli 1 kk aikaisemmin!! Allekirjoita salassapitolomake ja säilytä se to-kansiossasi. Tee itsestäsi tiedote päiväkodin ilmoitustaululle ja vie se työssäoppimispaikkaasi ensimmäisenä päivänä.

4 Työasu Varaa siistit työvaatteet sisällä työskentelyä varten, lisäksi työkengät ja nimineula. Ulkovaatetus sään ja vuodenajan mukaan; lämmintä, sadevaatteet ym. sekä sopivat ulkojalkineet.

5 Ruokailu Ruokailu tapahtuu lapsiryhmässä. Jos sinulla on erityisruokavalio, ilmoita siitä päiväkotiin. Jos syöt omia eväitä, huomioithan, että eväät ovat riittävät ja terveelliset. Oppilaitos maksaa opiskelijoille ateriakorvauksen 3€ jokaiselta toteutuneelta työssäoppimispäivältä. Opiskelija anoo ruokarahan sähköisesti Wilman kautta. Korvaus maksetaan opiskelijan tilille, joten lomakkeessa tulee näkyä opiskelijan oma tilinumero ja BIC-koodi asianmukaisesti kirjattuna.

6 Huomioi jakson aikana Purukumia ei ole tarpeen syödä muuta kuin aterian jälkeen. Tupakointia ei töihin tullessa eikä työpäivän aikana. Huomioi työskennellessäsi huolellinen käsihygienia. Vältä voimakkaitten hajusteiden käyttöä. Säilytä kännykkäsi pukukaapissa äänettömällä työpäivän ajan. Säilytä työssäoppimisjaksoa koskevat asiakirjat työssäoppimiskansiossasi jakson ajan. Kansio tulee olla työpaikalla saatavilla. Tuo kansio ohjaavalle opettajalle jakson päätyttyä.

7 Salassapitovelvollisuus
Opiskelija ei saa kertoa työpaikan ulkopuolisille henkilöille (omat ystävät ja perheenjäsenet, facebook – kaverit) lasten ja perheen asioista. Opiskelija on vaitiolovelvollinen myös henkilökuntaan liittyvissä asioissa. Valokuvaaminen päiväkodissa on kielletty. Opiskelija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen allekirjoittamalla koulun ja päiväkodin salassapitolomakkeen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työssäoppimisen jälkeen.

8 Työaika 37,5 h /viikossa keskimääräinen työpäivä on 7,5 h
työpäivät voivat olla eripituisia työvuorot laaditaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa Esim. hammaslääkärikäynnit eivät sisälly työaikaan ja niistä tulee neuvotella erikseen. Työvuorolomake Virallinen asiakirja Laadi työvuorot työpaikkaohjaajasi kanssa työvuorolomakkeelle kuivamustekynällä. Työpaikkaohjaaja vahvistaa allekirjoituksellaan jakson päätyttyä.   Jos joudut muuttamaan työvuoroa, viivaa alkuperäinen yli ja kirjaa muutos alapuolelle. Liitä työvuorolomake työssäoppimiskansioon jakson päätyttyä.

9 Poissaolot Ilmoita poissaoloista välittömästi työssäoppimispaikkaan ja ohjaavalle opettajallesi. Merkitse S-kirjain työvuorolomakkeeseen poissaolon ajalta. Ilmoita poissaolosi myös ryhmänohjaajalle. Poissaolokorvaukset neuvotellaan työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

10 Työssäoppimisen ohjaus ja näyttö
Ohjaava opettaja käy ensimmäisten viikkojen aikana työssäoppimispaikalla. Valmistaudu alkukeskusteluun kirjaamalla oma lähtötasosi ja tavoitteet omalle oppimisellesi. Laadi näyttösuunnitelma ensimmäisten viikkojen aikana, viimeistään koulussa toteutettavaan ohjauspäivään mennessä. Näyttösuunnitelmalla osoitat miten aiot näyttää osaamisesi työssäoppimisjakson loppupuolella. Laadi erillinen suunnitelma ohjatun toiminnan toteuttamiseksi. Ohjattu toiminta sisältyy näyttöön. Työpaikkaohjaaja hyväksyy suunnitelman allekirjoituksellaan. Näyttö voi alkaa tämän jälkeen.

11 Arviointi Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu työssäoppimisjakson loppupuolelle, on kestoltaan yksilöllinen ja vähintään 3 päivää. Loppuarvioinnissa on mukana opiskelija, ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja. Arvioinnin tulee olla tehty kirjallisesti loppuarviointi keskusteluun mennessä. Arvioinnin yhteenvetolomake täytetään yhdessä arviointikeskustelun aikana. Hyväksytty näyttö arvioidaan T1-K3. Työssäoppimisen arviointi on hyväksytty/hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus valittaa kirjallisesti arvioinnista koulutuspäällikölle 14 vrk sisällä.

12 TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI
Terveys ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja PL 955,Uudenmaantie 43 Turku   SAATEKIRJE TO-PAIKALLE (tulostettavaksi to-kansioon) KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS: TYÖSSÄOPPIMISJAKSO PÄIVÄKODISSA Työssäoppimisjakso päiväkodissa on osa lähihoitajan tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja liittyen Kasvun tukeminen ja ohjaus-kokonaisuuteen. Työssäoppimisen jakso on 5ov (25 pv). Tällä kertaa jaksolle sattuu kaksi pääsiäispäivää, joten päiviä on jaksolla vain 23. Opiskelijan kokonaistyöviikko on 37,5 tuntia niin, että työskentely päiväkodissa on keskimäärin 7,5 tuntia/päivä. Työpäivät voivat olla 7-8 tuntia. Syys/hiihtolomaa vietämme xxxxxxxxx.  OPISKELIJOIDEN LÄHTÖTASO Opiskelijoiden pohjakoulutus on peruskoulu. Lähihoitajakoulutuksen he ovat aloittaneet elokuussa XXXX. Koulutus kestää kolme vuotta. Tähän mennessä on opiskeltu yleisaineitten lisäksi esim. varhaiskasvatusta, sosiaali- ja terveysalan perusteita, vuorovaikutustaitoja, etiikkaa. TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tarkoitus on, että opiskelija osallistuu monipuolisesti, aktiivisesti ja tavoitteellisesti työskentelyyn lasten parissa ammattihenkilön ohjauksessa. Opiskeluun kuuluu nuorten ammattiosaamisen näytön suorittaminen ja siihen liittyen yksi toiminnallisen hetken pitäminen. Työssäoppimisen ohjaajan ei tarvitse olla suorittanut näytön vastaanottajan tutkintoa, riittää, että hän on alan koulutuksen omaava ammattilainen. Opiskelija laatii näyttösuunnitelmaa ensimmäisten viikkojen aikana. Kolmannen viikon tiistaina XX.XX opiskelija tulee koululle tekemään näyttösuunnitelmansa loppuun. Kun työssäoppimisen ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman, näyttö voi alkaa. Työssäoppimisen ohjaava opettaja käy työssäoppimispaikassa keskimäärin kaksi kertaa tapaamassa opiskelijaa ja ohjaajaa.. Ensimmäisen viikon aikana käydään alkukeskustelu ja viimeisen viikon aikana loppuarviointi. Työssäoppimisen arviointia opiskelija tekee päivittäin itseohjautuvasti ja yhdessä ohjaajansa kanssa. Jakson loppuarvioinnissa keskustellaan opiskelijan itsearvioinnista ja ohjaajan antamasta arvioinnista. Työssäoppimisjakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ammattiosaamisen näytöstä (asteikolla T1-K3) saatu arvosana integroidaan Kasvun tukeminen ja ohjaaminen-opintokokonaisuuteen. Jakson päätyttyä opiskelija tuo työssäoppimiskansionsa ohjaavalle opettajalle. Tarvittaessa, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan. TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAVAT OPETTAJAT: nimi: nimi: nimi: puh. puh. puh.

13 Voit käyttää oheista lomaketta työssäoppimisen etenemisen havainnollistamiseksi.
Ti Ke To Pe 27.4 28.4. 29.4 30.4. 1.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 11.5 12.5. 13.5 14.5 15.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 Työviikon pituus on 37,5 tuntia (- Vappu-viikko on 30 h). Punainen: opettaja käy alkukeskustelussa Sininen: näyttösuunnitelman ohjaus koululla Musta: mahdolliset näyttöpäivät Vihreä: loppuarviointi

14 Osaan etsiä työhön liittyvää tietoa ohjatusti ja esitän sitä ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. Tiina T1 Osaan alan perustehtävät ja teen minulle annetut tehtävät. Osaan käyttää taitojani ja tietojani harjoitelluissa, usein toistuvissa tilanteissa. Noudatan työaikoja, työturvallisuus-ohjeita. Osaan toimia tutussa ympäristössä ja vuorovaikutus-tilanteissa. Käytän tavallisimpia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja.

15 Hannu H2 Hallitsen alan keskeiset työtehtävät.
Osaan luokitella, vertailla ja jäsentää tietoa sekä muokkaan sitä käyttökelpoiseksi tarpeen mukaan. Osaan käyttää työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Osaan arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Osaan toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä. Osaan hahmottaa työtä kokonaisuutena ja otan huomioon työpaikan erityistarpeita. Osaan soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. Käytän omaksumiani taitoja ja työn perustana olevia tietoja uusissa tilanteissa. Teen annetut tehtävät omatoimisesti.

16 Teen omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä.
Kaisa K3 Osaan luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaani tietoa, muokata käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä. Osaan tietoisesti valita työhön sopivimmat menetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käytän menetelmiä ja välineitä oikein. Osaan arvioida hankkimani tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Osaan arvioida ja kehittää työskentelytapojani ja itseäni. Osaan huomioida työpaikan erityistarpeita, hahmotan työni osaksi työpaikan ja toimintaympäristön toimintaa. Toimin aktiivisesti ja kannustavasti erilaisissa tilanteissa, ryhmissä ja sidosryhmien kanssa. Löydän uusia ratkaisuja ja osaan ratkaista ristiriitatilanteita. Osaan asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten ratkaisujen vaikutuksia. Teen omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä.

17 lisämateriaalit Seuraavat on opettajalle harkinnanvaraiseen käyttöön.

18 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN OSALLISTUVIEN TEHTÄVÄT
Opettajan tehtävät perehdyttää opiskelijan näyttöön ja näyttöaineistoon perehdyttää työpaikkaohjaajan näyttöön ja näyttöaineistoon tutustuu opiskelijan näyttöä varten laatimaan suunnitelmaan, ohjaa suunnitelman laatimista tukee ja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa osallistuu näytön arviointikeskusteluun ja kokoaa kirjallisen arvioinnin päättää työpaikkaohjaajan kanssa näytön lopullisesta arvosanasta vastaa näytön dokumentoinnista osallistuu näyttöjen kehittämistyöhön Opiskelijan tehtävät osallistuu näytön perehdytystilaisuuteen perehtyy näyttöaineistoon sopii työvuorot työpaikkaohjaajan työvuorojen mukaisiksi yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa laatii kirjallisen suunnitelman näyttöä varten ja esittelee sen työpaikkaohjaajalle ja opettajalle riittävän ajoissa toteuttaa näytön hakee tarvittaessa ohjausta ja tukea osallistuu ohjauskeskusteluihin laatii itsearvioinnin näytön arviointikriteerien mukaisesti kirjaamalla havainnot ja täyttämällä arviointilomakkeen osallistuu näytön arviointikeskusteluun yhdessä työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa osallistuu näyttöjen kehittämiseen antamalla tarvittaessa suullista ja kirjallista palautetta näytöistä

19 Työpaikkaohjaajan tehtävät
perehtyy näyttöihin tiedottaa näytöstä työyksikössään ohjaa opiskelijaa näyttöä varten tehtävän kirjallisen suunnitelman laatimisessa, arvioi sen toimivuutta ja hyväksyy sen sopii näyttötilanteen työnjaosta niin, että opiskelija tietää oman vastuualueensa on läsnä näytön toteuttamisessa tukee ja kannustaa opiskelijaa näytön toteuttamisessa antaa opiskelijalle päivittäin ohjaavaa palautetta, että opiskelija tunnistaa kehittämistarpeensa selvittää opiskelijan tietoperustan kysymällä opiskelijalta perusteluja toiminnalle arvioi näytön arviointikriteerien mukaisesti kirjaamalla havainnot ja täyttämällä arviointilomakkeen osallistuu näytön arviointikeskusteluun yhdessä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa osallistuu näytön kehittämistyöhön antamalla palautetta näytöistä

20 1. Työprosessin hallinta
Tässä kuvataan ensin esimerkinomaisesti kriteeri ja sitä vastaava suunnitelma päiväkotiin sopivaksi. Kriteeri; ohjatun toiminnan, kuten juhlapyhän mukainen askartelu, jumppa, temppurata tms. järjestäminen. * aikataulu, tarvikkeet, materiaali, tila - ja paikkatarve suunnitelmassa näkyväksi sekä lasten ryhmiin jako mahdollinen työnjako muiden hoitajien kesken.

21 Asettaa asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevia..
* vanhempien tervehtiminen, päivittäiset kuulumiset vanhempien kanssa, esittely päiväkotiin nähtäväksi (kuva itsestä, lyhyt esittely heti alussa) * olen tietoinen, mitä sopivaa vaatia lapselta esim. pottaharjoittelu

22 2. Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin hallinta
Kriteeri; edistää toiminnallaan asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia.. * Suunnitelma; Opettelen ja opin päiväkodin päivärytmin ja ymmärrän näin rutiinien merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle

23 Kriteeri; ohjaa ja neuvoo itsenäisesti ja vastuullisesti asiakasta…
* kriteeri; esim. huomioin lapsen päivittäisen hygienian, kuten käsienpesun ja annan lapselle vastuuta tässä sopivasti ikään ja kehitystasoon nähden.

24 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
Tässä tiedon hallinta tarkoittaa yksilöllistä lapsi- ja perhekohtaista tietoa, kokemustietoa sekä teoreettista tietoa. kriteeri: perustelee monipuolisesti tiedolla kulttuurin merkityksestä ihmisen toiminnassa. * suunnitelma: ”huomioin eri kulttuuritaustaiset lapset perheen toiveita kunnioittaen. Esim. juhlapyhiä eivät vietä kaikki perheet ja näille lapsille järjestettävä muuta mielekästä toimintaa.”

25 Kriteeri: perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedolla ryhmien toimintaan liittyvistä lainalaisuuksista * suunnitelma; ”huomioin esim. toimintahetkissä, miten ryhmäjako tehdään.”

26 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Kriteeri: ottaa aktiivisesti vastuun oppimisestaan ja kartuttaa monipuolisesti omaa ammatillista osaamistaan. * suunnitelma; ”otan palautetta vastaan loukkaantumatta siitä. Ymmärrän, että palautteen avulla kehityn ja opin ymmärtämään osaamiseni tason. Näin pystyn tarttumaan aktiivisesti käytännön työhön, kun tiedän mitä osaan. ”

27 *kyselen ja tarkkailen kokeneempien toimintaa.
Kriteeri; huolehtii asiakkaiden kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.. * huolehdin lasten turvallisuudesta sisällä ja ulkona, erityisesti siirtymätilanteissa. Ennakoin mahdolliset vaaratilanteet (sakset, kiipeily, väsymys- riehaantuminen)


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google