Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kodin ja koulun yhteistyö Lähde (diat 1-5): Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto Ensisijainen ja kokonaisvaltainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kodin ja koulun yhteistyö Lähde (diat 1-5): Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto Ensisijainen ja kokonaisvaltainen."— Esityksen transkriptio:

1 Kodin ja koulun yhteistyö Lähde (diat 1-5): Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto Ensisijainen ja kokonaisvaltainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta on aina vanhemmilla/huoltajilla. Kodin ohella myös koulu on lapsen ja nuoren kasvulle ja oppimiselle tärkeä kehitysympäristö ja merkittävä vaikuttaja.

2 Hyvän yhteistyön vaikutukset
Hyvä yhteistyö vaikuttaa myönteisesti oppilaiden koulumenestykseen, kotitehtävien tekemiseen ja yleiseen koulutuksen arvostamiseen ja siihen asennoitumiseen. Sillä on myös ennaltaehkäisevä tehtävä; hyvällä yhteistyöllä voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja helpottaa niiden ratkaisemista.

3 Mitä pitäisi tietää? Mistä pitäisi sopia?
Hyvin toimiva yhteistyö edellyttää, että vanhemmilla ja koulun henkilöstöllä on riittävän yhteinen käsitys yhteistyön päämäärästä, tavoitteista ja tarkoituksesta. Vain vanhempien ja koulun rooleista ja tehtävistä avoimesti keskustelemalla löydetään yhteistyölle yhteiset pelisäännöt ja rajat, jotka helpottavat ja selkiyttävät yhteistyön toteuttamista ja työnjakoa.

4 Koulun/opettajan esille ottamat ”huolipuheet” ja oppilashuolto
varhaisen puuttumisen periaate oppilaan eheän kasvun ja oppimisen turvaaminen Oppilashuoltoryhmä koordinoi ja kehittää koulun toimintatapoja oppilaiden erityistarpeiden huomioimiseksi ja koulunkäynnin järjestämiseksi. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain.

5 Esimerkki koulun ja kodin yhteistyöstä; Läksyjen tekeminen ja koulutarvikkeista huolehtiminen
Oppilas A: läksyt tekemättä ja/tai tarvikkeet kotona Oppilas B: läksyt tehty ja tarvikkeet mukana Oppilas joutuu luokassa kertomaan/toteamaan tilanteen Opettajan on vaikea antaa positiivista palautetta Tuntityöskentelyn lähtökohdat ovat huonot, myös uuden oppimisen äärellä Useasti toistuvana se on myös itsetuntoon liittyvä kysymys; en osannut, en pystynyt Oppilas voi aloittaa tuntityöskentelyn levollisesti, koska annetut tehtävät on suoritettu Oppilas kokee positiivista tunnetta ja uuden oppiminen ja motivaatio kunnossa Itsetunto kehittyy – minä suoriudun, minä osaan!

6 Miten koti voi tukea läksyjen tekemistä ja koulutarvikkeista huolehtimista?
Ole kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä! Sovi lapsen kanssa yhdessä seuraavia asioita; milloin, missä ja miten teet läksyt koulutarvikkeiden säilyttämisestä kotona koulutarvikkeiden pakkaamisesta seuraavaa koulupäivää varten hyvissä ajoin illalla (lukujärjestys apuna) Jos mahdollista, kysele läksyjä, koekertauksia tarpeen mukaan – välität viestin, että nämä asiat ovat tärkeitä! Ole tukena, mutta anna myös omaa vastuuta. Muista positiivinen palaute, kun siihen on aihetta!

7 Pohdittavaksi; Onko lapsella oikeus vanhempien/huoltajien antamaan aikaan koulutyön eri haasteissa? Kuka siitä huolehtisi?

8 Iloa ja voimia huoltajille koulutyön tukemiseen!
Kiitos, kun kuuntelit!

9 Koulun toiveita/huomioita
Asianmukainen vaatetus sään mukaan Liikuntavarusteet ja pyyhe tarvittaessa Läksyt tehtynä ja koulutarvikkeet mukana Varhainen puuttuminen asioihin (jos jokin huoli; oppimisessa, kouluun lähdön vaikeus, kiusaaminen, yksinäisyys) Poissaoloista ilmoittaminen Jos koulutyöstä tarvitaan vapaata, sitä tulee kysyä muodossa; saisiko/voisiko? Wilman kautta tai käyttäen Tilapäinen poissaoloanomus –lomaketta Opetuksesta ja läksyistä vastaa huoltajat


Lataa ppt "Kodin ja koulun yhteistyö Lähde (diat 1-5): Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön, Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto Ensisijainen ja kokonaisvaltainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google