Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus jakaantuu kolmeen toimintayksikköön  Lapin yksikkö  Oulun yksikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus jakaantuu kolmeen toimintayksikköön  Lapin yksikkö  Oulun yksikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus jakaantuu kolmeen toimintayksikköön  Lapin yksikkö  Oulun yksikkö  saamelaisalueen yksikkö Laki ja asetus osaamiskeskustoiminnasta 2002

2 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 2 YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1.10.04-30.9.06 Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön ja erityispalveluiden kehittämistä yhteistyössä keskenään Rahoittajina STM ja Lapin läänin kunnat Rahoituksen hakijana Kolpeneen kuntayhtymä/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

3 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 3 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille - Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö 1.10.2004 - Kehittämisen painopiste käytännössä (20 -50 %:n työpanokset) - Kehitetään perussosiaalityön (lastensuojelu ja aikuissosiaalityö)  Asiakaslähtöisyyttä  Suunnitelmallisuutta  Vaikuttavuutta - Vahvistetaan sosiaalityön osaamista Pohjois- ja Itä-Lapin seutukunnissa ja koko Lapin läänissä

4 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 4 SOSIAALITYÖN ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMINEN Asiakkaat sosiaalityön kehittäjinä  valintakriteerit  Lähtökohta: asiakkailla parasta tietoa siitä, miten palvelujärjestelmää tulee kehittää  Menetelmät  Asiakkaiden ryhmähaastattelu – sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu ja arvio siitä, mitä asiakkaiden toivomukset merkitsevät kehittämiselle – tieto hallintojohdolle ja poliittisille päättäjille  Asiakasprosessien avaaminen  Kirjalliset asiakaspalautteet (ks. Liitelomake)

5 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 5 Asiakastyytyväisyyskysely Toukokuussa 2005 Sodankylän sosiaalitoimiston sosiaalityön asiakkaille Vastaajia 60 Aiheena asiakastyytyväisyys ennen vastaanottotoimintojen kehittämistä Seurantakysely marraskuussa 2005 Päätulokset 5/05: yli 70 % asiakkaista hyvin tai erittäin tyytyväisiä sosiaalityön vastaanottotoimintoihin Tyytyväisimpiä sosiaalityön sisältöön (mitä stt:n vastaanotolla tapahtui ja miten stt ymmärsi asiakkaan tilanteen) Kriittisyys puhelintuntikäytäntöä kohtaan

6 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 6 Toimeentulotukiasiakas palveluiden kehittäjänä Asiakasryhmä kokoontunut noin 10 kertaa Asiakasryhmä antanut palautetta sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittämiseen (opasteet, tilat, lomakkeet, ajanvaraus, sähköiset palvelut) Mitä toimeentulotuen asiakas arvostaa?  Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa  Sosiaalityön sisältöä  Suhdetta omaan sosiaalityöntekijään  Tasavertaista kohtelua

7 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 7 Sosiaalityön päivystys virka- aikana Lähtökohta: asiakkaiden tyytymättömyys sos.työn palveluiden saatavuuteen/ sos.työntekijöiden tyytymättömyys työajan käyttöön Pilotointijakso 5.9.-25.11.05 Tavoitteena: suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen sos.työ, sos.työntekijän tavoitettavuus paranee, sos.työntekijän työajan suunnitelmallinen käyttö Ks. Viikkotyöjärjestys Ideana asiakkaiden ohjaaminen sos.työn ammatillisen arvion kautta oikealle palvelupolulle  Ajanvaraus, kiireelliset sos.työn asiat

8 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 8 Eronneet lapsilähtöisen sosiaalityön kehittäjinä Lähtökohtana palvelujärjestelmän kehittäminen, seudullisen lapsilähtöisen sosiaalityön mallin kehittäminen erotilanteisiin Tavoitteena ehkäistä jumiutuneita erotilanteita Painopiste huonoiten voivissa lapsissa Useita eronneiden asiakasryhmiä Sodankylässä ja Inarissa; kriteerit Teemat: Lapsi sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, vanhempi lapsilähtöisen sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, sosiaalityö erotilanteen jälkeen

9 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 9 Minkälaista on hyvä lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa? Suunnitelmallista ja asiakkaan tarpeista lähtevää Asiakas haluaa tietoa vaihtoehdoista Vanhempaa arvostavaa Vanhemmalla oikeus valita sosiaalityöntekijä (myös naapurikunnasta) Sovittelu ja tunnetyötä lapsen näkökulmasta Lapsen tarpeita esiin nostavaa Luottamuksellisuus (vrt. lapsen mukanaolo)

10 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 10 Lapsilähtöisyys erotilanteissa Lapsi puheen keskiössä Lapsen arjen esiin nostamista Lapsen kanssa työskentely tietyissä tilanteissa Lapsen paikka työprosessissa suunnitelmallinen Lapsen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen

11 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 11 Lapsen kanssa työskentelyn tavoitteet Lapsen kokemusten kuuleminen Tiedon keruu lapsen tarpeista ja voimavaroista Lapsen eheyttäminen, ”otetaan lapselta taakka” Tukitoimien kartoitus Tilanteen normalisointi Ei mielipiteen kysymistä

12 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 12 Tulevia asiakasryhmien teemoja -asiakkaan näkökulma kuntouttavassa työtoiminnassa -asiakkaan näkökulma työmarkkinatukiuudistukseen -sosiaalityöntekijän rooli asiakkaiden aktivoijana -maaseutumaisen lastensuojelun kehittäminen (suunnitelmallisen lastensuojelun työvälineiden kehittäminen asiakaslähtöisesti)

13 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 13 SOSIAALITYÖN SUUNNITELMALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Työprosessien mallintaminen  Kuntouttavan työtoiminnan työprosessi  Lastensuojelun huostaanoton ja sijaishuollon työprosessi  Lastensuojelun perhetyön työprosessi  Sosiaalitoimiston sosiaalityön työprosessi  Lapsilähtöisen sosiaalityön seudullinen työprosessi

14 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 14 Sosiaalityön prosessimallinnus Auttaa tunnistamaan asiakasprosessin kriittiset kohdat Auttaa tunnistamaan sosiaalityön laajuutta, syvyyttä ja moninaisuutta (vrt. sosiaalityöntekijän monet roolit) Auttaa hahmottamaan sosiaalityön prosessin kokonaisuutta Työn kehittämisen väline (yhtä tärkeä kuin lopputulos) Työväline asiakastyössä Perehdyttämisen väline Apuväline, joka vapauttaa vuorovaikutukseen

15 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 15 SOSIAALITYÖN SUUNNITELMALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Työskentelymenetelmien ja apuvälineiden etsiminen, soveltaminen käytäntöön, kokeilu, arviointi  esim. yksilö- ja ryhmätyön eri menetelmät  Lapsilähtöisen sosiaalityön menetelmät  lomakkeet

16 Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 16 Sosiaalityön osaamisen lisääminen seudullisesti Pilottikuntana Sodankylä, jossa uudistuksia kokeillaan www.sosiaalikollega.fi Pohjois- ja Itä-Lapin sosiaalityöntekijöiden vertaiskonsultaatiopäivät 2x/vuosi Yhteinen lapsilähtöisen sosiaalityön malli erotilanteisiin Keski- ja Pohjois-Lapissa Lastensuojelun konsultaatio: työprosessin konsultaatio puhelimitse, kunnassa tai verkossa Yhteistyö Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa


Lataa ppt "Kati Aikio-Mustonen ja Raija Kumpula 7.4.2006 1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus jakaantuu kolmeen toimintayksikköön  Lapin yksikkö  Oulun yksikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google