Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEEMATAPAAMISET kotoutumisen tukena Paon pitkä varjo - yhdessä onnistumme Sosiaalialan asiantuntijapäivät Jyväskylä 16.3.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEEMATAPAAMISET kotoutumisen tukena Paon pitkä varjo - yhdessä onnistumme Sosiaalialan asiantuntijapäivät Jyväskylä 16.3.2016."— Esityksen transkriptio:

1 TEEMATAPAAMISET kotoutumisen tukena Paon pitkä varjo - yhdessä onnistumme Sosiaalialan asiantuntijapäivät Jyväskylä 16.3.2016

2 Muuttuset https://vimeo.com/67082338

3 Tästä kaikki alkoi.. Käytännöstä lähtevistä tarpeista loimme työskentelymallin, joka tukee asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa monialaisuutta. Kehitimme työmenetelmää Haapa-hankkeessa 2012-2013. Testasimme ja muokkasimme menetelmää vetäjien ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden kokemusten ja palautteiden perusteella.

4 Mitä tässä tavoitellaan.. luottamuksen rakentaminen vertaistuen mahdollistaminen tarjota asiakkaille keinoja tunteiden tunnistamiseen ja vakauttamiseen lisätä osallistujien ymmärrystä erilaisia arvoja ja yhteiskuntia kohtaan annetaan asiakkaalle mahdollisuus tutustua suomalaiseen palvelujärjestelmään eri toimijoiden kautta oivaltamalla oppiminen

5 Oivalletaan ja opitaan yhdessä Teematapaamisten viitekehyksenä hyödynnetään ns. psykoedukatiivista ideaa. Tapaamisissa kuunnellaan ihmistä hänen omista lähtökohdistaan, kysytään asiakkailta ratkaisuja, asiakkaaseen suhtaudutaan tasavertaisesti, työskentely on tilanteeseen sopivaa ja joustavaa, asioissa sallitaan erilaisia tulkintoja, oivalletaan ja opitaan yhdessä.

6 Ketä kutsutaan mukaan.. Asiakkaat, joilla on jokin yhdistävä tekijä esimerkiksi pakolaisuus tai pitkäaikaistyöttömyys Suljettu ryhmä, jossa on 5-10 asiakasta Vetäjinä toimivat eri alojen asiantuntijat Tavataan 7-10 kertaa noin 1-2 viikon välein

7 Ja teemoja voi olla esimerkiksi.. Kotoutuminen on ylä- ja alamäkeä Riittävän hyvä vanhemmuus Vanhemmuus ja perheet eri kulttuureissa Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet Perisuhde ja seurustelu eri kulttuureissa Miten yhteiskunta toimii? Asumisen aakkoset ”Oman kukkaron herraksi” Ravinnon vaikutus hyvinvointiin

8

9

10 Tuumasta toimeen Erilaisissa toiminnallisissa työtavoissa hyödynnetään oppijan tunnekokemuksia, luovuutta ja yhdessä tekemistä Käytetään teemaan sopivia toiminnallisia menetelmiä esimerkiksi lappukysymyksiä. Perheiden kanssa voidaan käyttää menetelmiä, joissa lapset ovat keskeisessä roolissa. Menetelmät eivät saa olla liian helppoja tai vaikeita, koska niiden pitää tukea ryhmän oppimista

11 Ja näin se tehdään.. 1. Kerrotaan teema, josta keskustellaan ja tapaamisen aikataulu. 2. Harjoitellaan tunteiden ilmaisua. Asiakkaat ottavat tunnekortin ja kuvaavat, että minkälainen olotila on juuri nyt. 3. Vetäjät keskustelevat keskenään päivän teemasta eri näkökulmista ja perheet osallistuvat myöhemmin keskusteluun. 4. Käsitellään aihetta toiminnallisesti. 5. Tehdään yhteenveto päivästä ja annetaan kotitehtävä.

12

13 Mikä meni hyvin ja mikä ei toiminut.. Aina teematapaamisen jälkeen arvioidaan tiimissä mikä meni hyvin ja mikä ei toiminut; toimintaa korjataan tarvittaessa heti seuraavaan teematapaamiseen. Viimeistään viimeisellä tapaamiskerralla asiakkaat arvioivat tapaamisia toiminnallisesti esimerkiksi arviointijanalla. Työntekijät arvioivat teematapaamisia mm. asiakkaiden osallistumisaktiivisuuden mukaan.

14 Oliko siitä mitään hyötyä.. Asiakkaat ovat tutustuneet toisiinsa ja saaneet tukea toisiltaan Tunteet ja vakauttaminen Voimaantuminen Asiakkaat ymmärtää paremmin yhteiskunnan lakeja ja sääntöjä Luottamus on vahvistunut osallistujien kesken

15 Miksi päätettiin vielä jatkaa.. Helposti sovellettava sosiaalityön menetelmä Asiakas on tasavertainen toimija Opitaan ja oivalletaan yhdessä Tehokas ryhmätyömenetelmä ja valmis malli Ei tarvita turhia sirkustemppuja

16 HEI! Voitko SINÄ käyttää tätä menetelmää työssäsi?

17 Ajatuksella ja sydämellä Kirsti Tukki Sosiaalityöntekijä, pd kirsti.tukki@jananakkala.fi Miia Nahkuri Palveluohjaaja miia.nahkuri@janakkala.fi


Lataa ppt "TEEMATAPAAMISET kotoutumisen tukena Paon pitkä varjo - yhdessä onnistumme Sosiaalialan asiantuntijapäivät Jyväskylä 16.3.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google