Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen Päihdetyö! Lähtökohdat Päihteiden käyttö Palvelutarve Seminaari Kaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen Päihdetyö! Lähtökohdat Päihteiden käyttö Palvelutarve Seminaari Kaksi."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen Päihdetyö! Lähtökohdat Päihteiden käyttö Palvelutarve Seminaari Kaksi kalvoa Menemisen suunta Lappilainen päätös

2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Yleinen lainsäädäntö: Perustuslaki Perustuslain 19 §:n 1 momentissa on turvattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain 19 §:n 3 momenttiin sisältyvä säännös velvoittaa julkista valtaa turvaamaan, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistämään väestön terveyttä. Perusoikeussäännös edellyttää, että julkinen valta turvaa palvelujen saatavuuden.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Yleinen lainsäädäntö: Asiakaslaki Edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä hyvää palvelua ja kohtelua Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu- ja hoito-, kuntoutus-, tai muu vastaava suunnitelma, jollei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. A1 2/03/tao/paht

4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Päihdehuoltolaki Keskeiset periaatteet Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten, että niiden piiriin voidaan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan. Hoidon on perustuttava luottamuksellisuuteen. Toiminnassa on otettava ensisijaisesti huomioon päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä etu. Palveluja annettaessa on päihteiden ongelmakäyttäjää tarvittaessa autettava ratkaisemaan myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan. A1 2/03/tao/paht

5 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Rovaniemi yhteenveto 1 Laki lain henki – rakenne,rakenteen henki Palvelun tuottamisen tapa Kunta vastaa Bentsot – lääkehoito – hoito Päihdekuntoutus – biopsykososiaalinen Oppilaitosyhteistyö Tuotteistaminen – rakenne - kokonaisuus Pienen kunnan vastaus - peruspalvelut

6 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Rovaniemi yhteenveto 2 Päihdetyön kehittämisyksikkö: asiakaspalveluja tuottavissa toimintayksiköissä, päihdetyötä tekevä henkilöstö ”oman kehittämisyksikön” piirissä Mielenterveys ja päihde – ihmisestä kysymys Indikaattorit – väännön väline MiniInterventio – kysy päihteiden käytöstä Moniammatillisuus – toimeksianto tulee asiakkaalta Perheet ja verkostot – perheestä on kysymys, yhteisöstä on kysymys

7 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen päihdetyö ? Mistä on kysymys? Hoidosta ja ehkäisystä Erilaisia tilanteita – erilaisia malleja Myös kopioitavaksi Mistä on kysymys? Rakenteesta Pieni asiakaslähtöinen päihdetyö Pitkät etäisyydet Erityisosaamisen varmistaminen

8 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen Päihdetyö! Älä mene minnekään – Juurru maastoon Keskustele kansallisesti, keskustele pohjoisesti, keskustele kansainvälisesti Käytä tietoa, käytä kokemuksia, kopioi TyönIloa Lappilaiset Onnistumisen iloa


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PSO/Päihderyhmä Kari Haavisto Minne menet Lappilainen Päihdetyö! Lähtökohdat Päihteiden käyttö Palvelutarve Seminaari Kaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google