Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avauspuheenvuoro Sosiaalialan AMK- verkostopäivillä Subjektiivisia näkökulmia sosiaalialan osaamistarpeeseen [10.4.2014] Juha Luomala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avauspuheenvuoro Sosiaalialan AMK- verkostopäivillä Subjektiivisia näkökulmia sosiaalialan osaamistarpeeseen [10.4.2014] Juha Luomala."— Esityksen transkriptio:

1 Avauspuheenvuoro Sosiaalialan AMK- verkostopäivillä Subjektiivisia näkökulmia sosiaalialan osaamistarpeeseen [10.4.2014] Juha Luomala

2 Sosiaalialan tulevaisuuden vaikuttimia  Väestön ikääntyminen ja väestörakenteen muutos  Resurssien rajallisuus  Uusien ratkaisujen vääjäämättömyys  Nykyisten palvelujen tehottomuus?  Kalliit ratkaisut näyttävät tuottavan pahoinvointia ainakin osalle väestöstä  Kasvavat hyvinvointierot ja eliniänodotteen muutokset eri tuloryhmissä  Sote-integraatio, laitoshoidosta luopuminen ja tehokkaammat rakenteet on nostettu ratkaisuksi 19.9.2016 Juha Luomala

3 Sosiaalialan tuhannen taalan paikka  NHG –selvitys  10 % asiakkaista tuottaa 80 % kustannuksista (ja 5 %  67 %)  Suurelta osin sosiaalihuollon kustannuksia  Myös erikoissairaanhoidon kustannuksissa usein taustalla alkoholi, arjen ongelmat ja yksinäisyys, joka tappaa tehokkaamin kuin kolesteroli…  Esimerkkejä potilaista, joilla käyntejä 5-10 erikoissairaanhoidon poliklinikalla, jokainen hoitaa oman nippelinsä ja ongelma voi olla jossain aivan muualla 19.9.2016 Juha Luomala

4 Sosiaalialan tuhannen taalan paikka  Uudella tai uusvanhalla suunnitelmallisella sosiaalityöllä saavutettavissa paljon, niin asiakkaan kuin kustannusten näkökulmasta  Myös esim. lastensuojelun kustannuksissa on saatu hyviä tuloksia kuntien omia toimintoja kehittämällä (esim. Porvoon sijaishuollon kustannukset laskivat vuosina 2006-12 lähes 3 %, kun ne valtakunnallisesti nousivat 5.6 %)  Myös kuntouttavassa työtoiminnassa tai sitä varhaisemmassa kuntouttavassa työssä kova kysyntä sosiaalialan osaamiselle  Oletan, että kun nämä talousvaikutukset tajutaan, tarve purkautuu joko julkisten palvelujen muutoksena tai yksityisen sektorin ostopalveluna 19.9.2016 Juha Luomala

5 Lähemmäksi työn käytäntöjä  Tavoitteena on oltava palvelujen parempi kohdentuvuus ja tasa-arvoisuus  Jos tuotetaan kaikille samaa, tuotetaan vakavaa eriarvoistumista, koska suuri osa jää ulkopuolelle  Otetaan asiakas vastaan ja kuunnellaan mitä hänellä on sanottavaa vrt. nykyään lääkäri kirjoittaa lähetteen tai antaa reseptin ja toimeentulotuki hoituu kanslistilla  Otetaan asiakkaat mukaan oman asiakasprosessinsa suunnitteluun ja toteuttamiseen Juha Luomala

6 Lähemmäksi työn käytäntöjä  Aidosti asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus on myös väistämättä ylisektorinen ja monitoimijainen  Kenet me osaamme kohdata ja mitä ottaa puheeksi ja millaisella osaamisella ja orientaatiolla ammattilaisemme toimivat? Juha Luomala

7 Sosiaalialan kehittämistoiminnan tulevaisuudennäkymiä  Matala kynnys  Käyttöliittymä/kytkentä palveluihin voi tulla mistä vain, asiantuntijan tehtävä rakentaa ”hoitotiimi”  ylisektoriset hyvin johdetut asiakasprosessit, yhteiset palvelusuunnitelmat  Asiakkaiden mukaanotto omien palvelujensa suunnitteluun, jokainen pystyy tavalla tai toisella ilmaisemaan oman näkökulmansa  Kehittäjäasiakkaat ja asiakasraadit yms. tärkeitä, tavoitteena kuitenkin oltava laajempi toimintatavan muutos, jolloin jokainen on oman asiansa kokemusasiantuntija  Kohtaaminen ja kuuleminen osaamisen peruspilareita  Rakenne ja osaaminen joka tätä tukee  Tuloksena myös kustannustehokkaammat palvelut 19.9.2016 Juha Luomala

8 Osaamisen haasteita  Kohtaaminen ja lähityö  Kyky kohdata vaikeat asiakkaat, (erityisesti päihde- ja mtt-palvelut) ja vaikeat asiat ja asettua asiakkaan asemaan  Verkostojen kokoaminen ja case manager – tyypinen työote  Selkeä ja vahva ammatti-identiteetti  Asiakasprosessien johtaminen  Vaikuttaminen  Tämän näkökulman haasteita: tulen tuottaneeksi hyvin yksilöpainotteisen työotteen näkökulman, mihin mahtuu rakenteellinen työ? 19.9.2016 Juha Luomala


Lataa ppt "Avauspuheenvuoro Sosiaalialan AMK- verkostopäivillä Subjektiivisia näkökulmia sosiaalialan osaamistarpeeseen [10.4.2014] Juha Luomala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google