Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikuttavuuden arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikuttavuuden arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Vaikuttavuuden arviointi
Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö / kehittämisseminaari Vaikuttavuuden arviointi Antti Koski kehittämispäällikkö

2 Tuloksellisuuden arvioinnille asetettavia odotuksia ja tavoitteita:
parantaa työn laatua ja tuloksia tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja jaksamista ratkaisee taloudellisia ongelmia edistää työyhteisöjen kehittämistyötä Tuloksellisuuden arvioinnin ongelmakohtia: käytännössä arviointi on rajoittunut pitkälti tuottavuuden/talouden ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin 1990 –luvulla keskeiseen osaan nousseen laadunarvioinnin toteuttaminen ja kytkeminen osaksi tuloksellisuuden arviointia arvioinnin hyödyntäminen organisaation kehittämistyössä mikä yleensäkin on ”tulos” ja miten sitä voidaan mitata? Antti Koski kehittämispäällikkö

3 Tuloksellisuuden arvioinnin tasot ja tavoitteet
arviointitietoa valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille poliittisen päätöksenteon ja strategisten linjausten tueksi Poliittinen taso arviointitietoa virkamiesjohdolle toiminnan vaikuttavuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta; johtamisen tueksi Hallinnonala taso arviointitietoa tulosyksiköille / henkilöstölle toiminnan laadusta, tehokkuudesta ja taloudellisuudesta; toiminnan kehittämisen tueksi Yksikkö taso Antti Koski kehittämispäällikkö

4 Suositus kuntien palvelutoiminnan tuloksellisuuden
arvioinnista ja tasapainotettu johtamismalli (Lumijärvi 1999): Vaikuttavuus- näkökulma Visio ja strategia Asiakas- näkökulma (laatu) Prosessi- näkökulma Henkilöstön aikaansaannoskyvyn näkökulma Antti Koski kehittämispäällikkö

5 Tasapainotetussa mallissa tavoitteen asettamista
voidaan lähestyä pelkistäen seuraavien vaiheiden kautta: 1. Vaihe Vaikuttavuus –näkökulma 1. Määritellään perustehtävän kautta: - tuotettavat palvelut - näille palveluille pyritään löytämään määrällisiä tavoitteita => määrällinen vaikuttavuus (paljonko palveluja tuotetaan, pyritään mitattavuuteen) 2. Määritellään palveluiden kautta: - millaisia vaikutuksia / muutoksia palvelut saavat aikaan => asiakasvaikuttavuus (pyritään löytämään mittarit, onko mitattavissa?) Antti Koski kehittämispäällikkö

6 Asiakasnäkökulma (laatu)
2. Vaihe Asiakasnäkökulma (laatu) Määritellään ed. kuvattujen palveluiden kautta: - miten palvelutilanteisiin liittyvä asiakastyytyväisyys ilmenee? - miten palvelutilanteisiin liittyvää asiakastyytyväisyyttä voidaan arvioida / mitata ? Huom. Tärkeätä on kyetä pitämään erillään vaikuttavuus ja asiakasnäkökulma. Näiden kahden näkökulman välistä eroa voidaan tarkastella pelkistäen esim. seuraavasti: Henkilöstön asiakasystävällinen käyttäytyminen (asiakasnäkökulma) ei ole vielä tae vaikuttavasta toiminnasta. Eli, tämä ei takaa vielä positiivisten vaikutusten ja muutosten aikaansaamista. Antti Koski kehittämispäällikkö

7 Prosessit ja talous -näkökulma
3. Vaihe Prosessit ja talous -näkökulma Millaisista prosesseista syntyy vaikuttavien ja laadukkaita palveluja - prosessien tehokkuus - esim. odotusaika => vaikutus asiakastyytyväisyyteen - esim. prosessien tehokkuus => tehokkaat prosessit => mahdollisuus tarjota laajemmin palveluja => määrällinen vaikuttavuus korkeammalla tasolla jne. Malliin peruslähtökohtiin kuuluu pyrkimys löytää edellä kuvattuja syy-seuraussuhteita -prosessien kehittäminen - kehittämistoimenpiteet, joiden voidaan olettaa kehittävän asiakasnäkökulmaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä Antti Koski kehittämispäällikkö

8 Henkilöstö -näkökulma
4. Vaihe Henkilöstö -näkökulma Henkilöstöresurssit – millaiset henkilöstöresurssit tarvitaan vaikuttavuus- ja asiakasnäkökulmille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? määrälliset resurssit osaamiseen liittyvät resurssit / osaamistarve (tarvittavan osaamisen määrittely ja arviointi, esim. liittäen kehittämiskeskusteluihin) Perustehtävän (ydinosaaminen) toteutukseen liittyvä osaaminen Tukiprosesseihin liittyvä osaaminen koulutus- ja kehittämistarpeet Työssä jaksaminen / työtyytyväisyys Antti Koski kehittämispäällikkö


Lataa ppt "Vaikuttavuuden arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google