Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LET Kandiryhmä 2015-2016 Piia Näykki & Jonna Malmberg.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LET Kandiryhmä 2015-2016 Piia Näykki & Jonna Malmberg."— Esityksen transkriptio:

1 LET Kandiryhmä 2015-2016 Piia Näykki & Jonna Malmberg

2 7.9.2015 ensimmäisen tapaamisen sisältö  Esittäytyminen  Let-tutkimusryhmän tutkimusteemojen esitteleminen  Kanditutkielma: tavoitteet ja rakenne  Alustavat tutkimusideat  Yleinen aikataulu  Seminaari aikataulun sopiminen  Ohjaustoiveista keskusteleminen

3 Esittäytyminen  Ohjaajat  Opiskelijat

4 LET tutkimusryhmän tutkimus  Yleistä  Oppimisen, koulutuksen ja teknologian opetuskäytön kysymykset.  Työskentelyn painopisteenä on empiirinen tutkimus oppimisen sosiaalisista ja kontekstuaalisista tekijöistä niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa ja siihen perustuva oppimisen ja koulutusteknologian arvosanaopetus (sivuaineopinnot + maisteriopinnot + jatko-opinnot).  Erityisiä tutkimuskohteita mm. oppimisen perusmekanismit: itsesäätely, motivaatio, oppimisen strategiat, sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen.  Projektit (käynnissä olevat Akatemian projektit aikajärjestyksessä):  SLAM  PREP  PROSPECTS

5 Kanditutkielma  Tavoitteet  Rakenne  Laajuus  Materiaalia ja ohjeita

6 Kanditutkielman tavoitteet  Seminaariryhmässä tutkitaan ajankohtaisia oppimisen ja sen ohjaamisen liittyviä teemoja, tällaisia ovat mm:  Oppiminen yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä,  Itsesäätöinen oppiminen, sosiaalisesti jaettu säätely ja yhteisöllinen oppiminen  Erilaiset oppimisympäristöt ja niiden pedagoginen hyödyntäminen  Tavoitteena on, että opiskelija oppii  Hahmottaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita ja merkitystä,  Osaa toteuttaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tai osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä pienimuotoisen tutkimusaineiston analyysissä,  Oppii tieteellisen kirjoittamisen perusteita.

7 Kanditutkielman rakenne  Kanditutkielman nimi ja kirjoittaja  Tiivistelmä  Johdanto  Tutkimuskysymykset (teoreettinen tai empiirinen)  Tutkimuksen menetelmä, tutkimusasetelma (kirjallisuuskatsaus tai pieni empiirinen pilot-tyyppinen asetelma)  Tulokset (teoreettiset tai empiiriset)  Pohdinta ja johtopäätökset  Lähteet

8 Kanditutkielman laajuus  Kanditutkielman laajuus 8 op  Kirjallisuuden määrä 8 op = 800 pistettä suomenkielinen artikkeli/kirjankappale = 33 pistettä englanninkielinen artikkeli /kirjankappale= 66 pistettä (englanninkielinen kirja = 200 pistettä) (suomenkielinen kirja = 80 pistettä)  Esimerkiksi 12 englanninkielistä artikkelia = 800 op  Suurin osa oppimisen – ja koulutusteknologian kirjallisuudesta on ulkomaalaista  25 – 30 sivua

9 Materiaalia ja ohjeita  Tiedekunnan www-sivut! http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyothttp://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot Suosittelemme mm:  Opinnäytetyön asiakirjamalli  Ohje opponentille  LET kandiryhmän wiki-sivut! https://wiki.oulu.fi/display/LETs/LET+kandiseminaari+2015-2016 https://wiki.oulu.fi/display/LETs/LET+kandiseminaari+2015-2016  Suosittelemme mm:  Tutkimussuunnitelmapohja  Linkki APA-ohjeisiin

10 Aikataulu  Yleinen aikataulu:  Syys-lokakuu: Aihepiirin valinta ja siihen lukemalla tutustuminen, ohjaajien ja ryhmänjäsenten kanssa keskusteleminen ja aiheen rajaaminen.  Marraskuu: Aiheen lukkoon lyöminen, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen.  Joulukuu: Tutkimussuunnitelman viimeisteleminen, suunnitelman esitteleminen ja opponoiminen seminaarissa.  Tammikuu: Kirjallisuuteen perehtyminen ja kandityön kirjoittaminen.  Helmikuu: Väliseminaarit, työn esitteleminen seminaarissa.  Maaliskuu: Kirjallisuuteen perehtyminen ja kandityön muokkaaminen palautteen perusteella.  Huhti-toukokuu: Kandityön viimeisteleminen ja työn esitteleminen loppuseminaarissa sekä opponoiminen seminaarissa. Kypsyysnäyte, urkund, laturi.

11 Aika ja paikkaSisältö 7.9. KTK 210 14.30-16 Esittäytyminen Let-tutkimusryhmän tutkimusteemat Kanditutkielma: tavoitteet ja rakenne Alustavat tutkimusideat Yleinen aikataulu Seminaari aikataulun sopiminen Ohjaustoiveista keskusteleminen 5.10. KTK 210 14.30-16 Aiheen rajaaminen, tutkimuskysymysten asettaminen, tieteellinen kirjoittaminen 2.11. KTK 210 14.30-16 Aiheen rajaaminen, tutkimuskysymysten asettaminen, opponoimisen periaatteista keskusteleminen 30.11. KTK 210 14.30-16 Tutkimussuunnitelmien esitteleminen ja opponoiminen Lähetä työ ohjaajille ja ryhmälle 23.11. mennessä

12 Seuraava tavoite  Aiheen valinta ja aiheen rajaus  Tutkimustyypin valinta: Pieni empiirinen kokeilu vai kirjallisuuskatsaus  Tutkimussuunnitelman laatiminen  Tutkimussuunnitelmasta kanditutkielmaksi

13 Ohjaustoiveita yms. muita toiveita  Keskustellaan ohjaustoiveista ja kirjataan niitä ylös!


Lataa ppt "LET Kandiryhmä 2015-2016 Piia Näykki & Jonna Malmberg."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google