Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN) TUTKIMUSPROSESSI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN) TUTKIMUSPROSESSI"— Esityksen transkriptio:

1 AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN) TUTKIMUSPROSESSI
V A I H E L M Ö Opinnäytetyön tekijän näkemys, esiymmärrys K ä s i t e Te1 Te2 Te3 Te4 Käsitemalli, ymmärrys, johtopäätös Mittari, aineiston keruu, tulkinta

2 AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN) TUTKIMUSPROSESSI
Aihe, aiheen väljä rajaus, tavoitteet ja tarkoitus Kirjallisuuteen/ materiaaliin perehtyminen (tarvittaessa) Työelämä/ T & K-hanke Teoreettinen viitekehys (näkökulma), esiymmärrys Metodologia (Tieteenfilosofia) Tutkimus- tehtävä Aineiston keruu- menetelmä/t (vrt. tutk.tehtävä) Perusjoukko/ kohdejoukon valinta eli näyte Aineiston analyysin suunnittelu Empiirisen aineiston keruu Pohdinta - Tulokset - Asiantuntijuus - Eettisyys - Luotettavuus Valmis dokumentti! Aineiston analyysi ja tulkinta (vrt. esiymmärrys, ”luo” käsitteet) Johtopäätös/ uusi syventynyt ymmärrys ilmiöstä (vrt. esi- ymmärrys) Tulokset ja niiden teoretisointi (tulkinta) Prosessin ja tulosten hyödyntäminen

3 AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN TUTKIMUSPROSESSI)
Tärkeää on kuvata käsite, jonka varaan aineiston keruu tarkentuu. Käsitteen kautta muotoillaan tutkimustehtävä ja aineiston keruun kysymykset. Miten tarkkaan käsite tai käsitteet määritellään prosessin alussa, riippuu laadullisen tutkimusprosessin luonteesta. Esimerkiksi aiheena voi olla johtaminen ja käsitteinä tiimi, asiantuntijuus, lähijohtajuus, minkä jälkeen prosessin luonteesta riippuen tekijä määrittelee (tai ei) käsitteet ja hankkii aineiston sopivilla mittareilla.


Lataa ppt "AINEISTOLÄHTÖINEN (eli LAADULLINEN) TUTKIMUSPROSESSI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google