Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

7 Terveyden tutkiminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "7 Terveyden tutkiminen."— Esityksen transkriptio:

1 7 Terveyden tutkiminen

2 Terveystutkimus monitieteistä: lääketiede biologia yhteiskuntatieteet
psykologia biokemia liikuntatieteet hoitotiede ym.

3 Tieteellinen tutkimusprosessi

4

5 Tutkimusmenetelmät teoreettinen tutkimus empiirinen tutkimus
esim. kirjallisuus lähteenä empiirinen tutkimus havaintoaineisto lähteenä

6 Tutkimusote kvantitatiivinen eli määrällinen
kvalitatiivinen eli laadullinen

7 Tutkimusasetelmia kokeellinen tutkimus poikkileikkaustutkimus
esim. lääkkeen tai hoidon tehon testaus kaksoissokkotutkimus poikkileikkaustutkimus kerätään aineisto tietyllä hetkellä pitkittäistutkimus prospektiivinen retrospektiivinen kohorttitutkimus seurataan tiettyä ikäryhmää pitkiä aikoja

8 Aineiston kerääminen kysely lomake, jossa lyhyitä kysymyksiä
avoin vastaus tai vaihtoehdot

9 haastattelu strukturoitu haastattelu teemahaastattelu
avoin haastattelu

10 olemassaolevien aineistojen käyttö päiväkirja
havainnointi mittaukset olemassaolevien aineistojen käyttö tilastot, rekisterit, lehtikirjoitukset päiväkirja esim. liikunta-, ruoka-, lääkepäiväkirja

11 Tutkimuksen vaiheet Aiheen valinta ja rajaaminen
Tutkimusongelman asettaminen Tutkimusmenetelmien ja –asetelman valinta Aineiston kerääminen Aineiston analysointi Tulosten raportointi

12 Viikolla 10 tai 11 kyselyt Viikolla 11 aloitetaan lomakkeiden tarkastelu Viikolla 12 kirjoitetaan raportti Viikolla 13 esittelyt

13 Terveystutkimuksen aihepiirejä
liikenneturvallisuus tapaturmat kansantaudit seksuaaliterveys ravitsemus ja terveys liikunta ja terveys työ ja terveys media ja terveys mielenterveys päihteet ja riippuvuudet

14 Tutkimusaiheen valinta
valitse sinua kiinnostava aihepiiri ja tee siitä käsitekartta mitä osa-alueita aihepiiriin kuuluu? valitse yksi osa-alue ja mieti, mitä ongelmia/kysymyksiä siihen liittyy valitse ongelma, jota haluat tutkia etsi tietoa aiheesta eri lähteistä

15 Esimerkkejä tutkimusaiheista
Poikien ja tyttöjen liikunta-aktiivisuus Forssan yhteislyseon opiskelijoiden käsitykset seksuaalivähemmistöistä Nuorten aikuisten tupakointitottumukset Unen määrän yhteys liikuntaharrastuksiin Lukiolaisten asenteet ---

16 Kyselylomakkeen laadinta
kyllä-ei –kysymykset tupakoitko? monivalintakysymykset harrastatko liikuntaa alle2/2-3/yli 3 kertaa viikossa? asteikkokysymykset tunnetko itsesi väsyneeksi koulussa – aina, usein, harvoin, ei koskaan? avoimet kysymykset mitä syöt yleensä aamupalaksi?

17 Tieteellinen tieto eroaa arkitiedosta siten, että se on testattua
tyypillistä täsmällinen terminologia tiedon hankinta systemaattista, huolellisesti suunniteltua ja eettisesti kestävää tutkimusmenetelmät kuvataan tarkasti tuloksia arvioidaan kriittisesti ja verrataan aikaisempiin tuloksiin on riippumatonta uudistuu, täydentyy ja tarkentuu jatkuvasti

18 Induktio on päättelyä yksityistapauksista yleisiin väitteisiin
Deduktio on päättelyä yleisestä yksityiseen


Lataa ppt "7 Terveyden tutkiminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google