Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön rakenne

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön rakenne"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön rakenne
2008 Heikki Hietala

2 Tutkimussuunnitelman tavoitteet
Auttaa lopputyön tekemisessä! Kysymyksiä Mahdollisia vastauksia? Kalvoshow Tutkimussuunnitelman esitys seminaarissa Opponentti ruotii Laatija parantelee ja puolustautuu parhaansa mukaan

3 Tutkimussuunnitelman merkitys
Toimii ajattelun apuna hahmoteltaessa tutkimusta Tutkimussuunnitelma toimii ohjenuorana tutkimusta tehtäessä Hahmottelee tulevan tutkimuksen suuntaviivat Raportoi tulevan tutkimuksen aiheen ja tutkimusmenetelmät Tutkimuskysymykset/(tavoitteet) Viitekehys- näkökulma Teoriat

4 Tutkimussuunnitelman rakenne
Työn kuvaus (Mitä sisältää?) Tutkimuskysymykset Työn tavoite (Mihin tähdätään?) Kysymykset! Rajaukset (Mitä käsitellään ja mitä ei?) Menetelmät (Miten tehdään tai tutkitaan) Keskeisten käsitteiden määrittely (3-5 avainsanaa tutkimuksen suhteen) Liitteet: Lähteet Liitteet: Aikataulu Työn alustava sisällysluettelo

5 Tutkimuskysymykset Tutkimuskysymykset/tavoite
Kirjallisuus -> Kysymykset Oma kiinnostus Työ / harjoittelupaikan tarpeet Ohjaaja (vain siinä tapauksessa että kaikki edellämainitut ovat olleet mahdottomia)

6 Tutkimustyyppinen työ Empiirinen tutkimus*
Projekti-/produktityyppinen työ Selvitys, sovellus-, kokeilu-, suunnittelu- tai kehityshanke Kansi Arviointilausunto Tiivistelmä Abstract Sisällys 1 Johdanto tutkimusongelma/kysymys käsitteet  1 Johdanto tehtävänasettelu 2 Viitekehys eli teoreettinen osa (ammattiteorian hallinnan osoitus) 3 Empiirinen osa menetelmät aineisto analyysi tulokset arviointi  3 Empiirinen osa suunnitelma käytännön toteutus tuotoksen kuvaus / tulokset arviointi eli evaluaatio 4 Diskussio, pohdinta Lähteet   Mahdolliset liitteet Liite: Dokumentointi (tuotos voi olla erillinen dokumentti) 

7 Kiitettävän lopputyön rakenne
”Hyvä johdanto sisältää kaiken oleellisen tiedon työn suhteen tiiviissä paketissa” 1. Johdanto 1.1 Työn aihe ja tarkoitus,kysymykset 1.2 Keskeisten käsitteiden määrittelemine 1.3 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 1.4 Työn Rajaukset

8 Kiitettävän lopputyön rakenne…
Liittyy tutkimuskysymyksíin Johdantokappaletta seuraavat työn teoriakappaleet (Esim. kappaleet 2-4) Teoriakappaleet sisältävät työn sisältöä tai tutkimusta tukevaa tietoa! Esimerkki XML-tietokantaprojektia kuvaavasta työstä voisi löytyä teoriakappaleet: 2. XML -tekniikat 3. Relaatiotietokannat ja tietovarastointi 4. Systeemityö Lähteiden oikea käyttö!

9 Kappale 5 Teoriaosaa seuraa Casen kuvaus eli kuvaus siitä mitä tutkitaan Keskeistä kuvata nimenomaan nykytila Huomaa myös tarpeiden kuvaaminen Esimerkiksi:Tietokantaprojektin Case-kuvaus (kappale 5) voisi kuvata yrityksen johon tietokantatutkimus liittyy ja sen mikä on asiaan liittyvien järjestelmien nykytila

10 Kappale 6 Voi yhdistää kappaleeseen 5 Tutkimustulokset
Miten tutkittiin? Mitä todettiin? Miten aineistoa voidaan käsitellä ja mitä siitä voidaan tulkita?

11 Kappale 7 Johtopäätökset – tärkeä kappale
Mitä löydettiin ja mitä siitä voidaan tulkita? Miten löydetyt asiat liittyvät teoriaan tai vastaavat sitä? Tutkittiinko asiaa oikein – kritiikkiä tutkimusta kohtaan? Jatkotutkimukset….Mikä oli kiinnostavaa, mutta jäi selvittämättä

12 Kappale 8 Yhteenveto Työn tulokset pähkinänkuoressa
Lyhyt kuvaus työn tuloksista sekä haluttaessa omia kommentteja työn tekemiseen liittyen

13 Muut ”sälät” Näistä on tiukat ohjeet extranetissä Kansilehti
Standardin mukainen virallinen kansilehti Tiivistelmä /Abstract Standardimuotoiset Tarkistajat – äidinkielen /englannin opettaja Sisällysluettelo Lähteet Liitteet


Lataa ppt "Tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön rakenne"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google